רשימות נכסים רבעוניות

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 1 - 2022

מיטב דש גמל :

מיטב דש גמל לבני 50 עד 60

מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות

מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה

מיטב דש גמל הלכה

מיטב דש גמל אג"ח עד 25% מניות

מיטב דש גמל שקלי

מיטב דש גמל מניות

מיטב דש גמל שקלי טווח קצר

מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל

מיטב דש גמל פאסיבי- מדד מניות

מיטב דש גמל פאסיבי - אג"ח

מיטב דש גמל לבני 50 ומטה

מיטב דש גמל מחקה S&P 500

מיטב דש ביטחון :

מיטב דש ביטחון

מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 4.5%

מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 5.5%

מיטב דש אגוד תגמולים :

מיטב דש אגוד תגמולים עד 50

מיטב דש אגוד תגמולים 60 ומעלה

מיטב דש אגוד תגמולים בין 50 ל60

מיטב דש פיצויים :

מיטב דש פיצויים שוהם כהלכה

מיטב דש פיצויים רבת מסלולים

מיטב דש פיצויים כללי

מיטב דש פיצויים אג"ח ללא מניות

מיטב דש פיצויים סלע

מיטב דש פיצויים טווח קצר

מיטב דש פיצויים שקלי

מיטב דש חסכון לכל ילד :

מיטב דש חסכון לכל ילד - מועט

מיטב דש חסכון לכל ילד - בינוני

מיטב דש חסכון לכל ילד - גבוה

מיטב דש חסכון לכל ילד - הלכה

מיטב דש גמל להשקעה :

מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח

מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% במניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% במניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה

מיטב דש גמל להשקעה מסלול שקלי טווח קצר

מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי

מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות

מיטב דש להשקעה מחקה מדד S&P 500

 

קופת תגמולים ופיצויים של מפעלי נייר חדרה

מיטב דש מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית

 

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת - רבעון 1

 

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 4 - 2021

מיטב דש גמל :

מיטב דש גמל לבני 50 עד 60

מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות

מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה

מיטב דש גמל הלכה

מיטב דש גמל אג"ח עד 25% מניות

מיטב דש גמל שקלי

מיטב דש גמל מניות

מיטב דש גמל שקלי טווח קצר

מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל

מיטב דש גמל פאסיבי- מדד מניות

מיטב דש גמל פאסיבי - אג"ח

מיטב דש גמל לבני 50 ומטה

מיטב דש גמל מחקה S&P 500

מיטב דש ביטחון :

מיטב דש ביטחון

מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 4.5%

מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 5.5%

מיטב דש אגוד תגמולים :

מיטב דש אגוד תגמולים עד 50

מיטב דש אגוד תגמולים 60 ומעלה

מיטב דש אגוד תגמולים בין 50 ל60

מיטב דש פיצויים :

מיטב דש פיצויים שוהם כהלכה

מיטב דש פיצויים רבת מסלולים

מיטב דש פיצויים כללי

מיטב דש פיצויים אג"ח ללא מניות

מיטב דש פיצויים סלע

מיטב דש פיצויים טווח קצר

מיטב דש פיצויים שקלי

מיטב דש חסכון לכל ילד :

מיטב דש חסכון לכל ילד - מועט

מיטב דש חסכון לכל ילד - בינוני

מיטב דש חסכון לכל ילד - גבוה

מיטב דש חסכון לכל ילד - הלכה

מיטב דש גמל להשקעה :

מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח

מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% במניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% במניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה

מיטב דש גמל להשקעה מסלול שקלי טווח קצר

מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי

מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות

מיטב דש להשקעה מחקה מדד S&P 500

 

קופת תגמולים ופיצויים של מפעלי נייר חדרה

מיטב דש מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית

 

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת - רבעון 4

 

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 3 - 2021

מיטב דש גמל :

מיטב דש גמל לבני 50 עד 60

מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות

מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה

מיטב דש גמל הלכה

מיטב דש גמל אג"ח עד 25% מניות

מיטב דש גמל שקלי

מיטב דש גמל מניות

מיטב דש גמל שקלי טווח קצר

מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל

מיטב דש גמל פאסיבי- מדד מניות

מיטב דש גמל פאסיבי - אג"ח

מיטב דש גמל לבני 50 ומטה

מיטב דש גמל מחקה S&P 500

מיטב דש בטחון :

מיטב דש ביטחון

מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 4.5%

מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 5.5%

מיטב דש אגוד תגמולים :

מיטב דש אגוד תגמולים עד 50

מיטב דש אגוד תגמולים 60 ומעלה

מיטב דש אגוד תגמולים בין 50 ל60

מיטב דש פיצויים :

מיטב דש פיצויים שוהם כהלכה

מיטב דש פיצויים רבת מסלולים

מיטב דש פיצויים כללי

מיטב דש פיצויים אג"ח ללא מניות

מיטב דש פיצויים סלע

מיטב דש פיצויים טווח קצר

מיטב דש פיצויים שקלי

מיטב דש חסכון לכל ילד :

מיטב דש חסכון לכל ילד - מועט

מיטב דש חסכון לכל ילד - בינוני

מיטב דש חסכון לכל ילד - גבוה

מיטב דש חסכון לכל ילד - הלכה

מיטב דש גמל להשקעה :

מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח

מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% במניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% במניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה

מיטב דש גמל להשקעה מסלול שקלי טווח קצר

מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי

מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות

מיטב דש להשקעה מחקה מדד S&P 500

 

קופת תגמולים ופיצויים של מפעלי נייר חדרה

מיטב דש מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית

 

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת - רבעון 3

 

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 2 - 2021

מיטב דש גמל :

מיטב דש גמל לבני 50 עד 60

מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות

מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה

מיטב דש גמל הלכה

מיטב דש גמל אג"ח עד 25% מניות

מיטב דש גמל שקלי

מיטב דש גמל מניות

מיטב דש גמל שקלי טווח קצר

מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל

מיטב דש גמל פאסיבי- מדד מניות

מיטב דש גמל פאסיבי - אג"ח

מיטב דש גמל לבני 50 ומטה

מיטב דש גמל מחקה S&P 500

מיטב דש בטחון :

מיטב דש ביטחון

מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 4.5%

מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 5.5%

מיטב דש אגוד תגמולים :

מיטב דש אגוד תגמולים עד 50

מיטב דש אגוד תגמולים 60 ומעלה

מיטב דש אגוד תגמולים בין 50 ל60

מיטב דש פיצויים :

מיטב דש פיצויים שוהם כהלכה

מיטב דש פיצויים רבת מסלולים

מיטב דש פיצויים כללי

מיטב דש פיצויים אג"ח ללא מניות

מיטב דש פיצויים סלע

מיטב דש פיצויים טווח קצר

מיטב דש פיצויים שקלי

מיטב דש חסכון לכל ילד :

מיטב דש חסכון לכל ילד - מועט

מיטב דש חסכון לכל ילד - בינוני

מיטב דש חסכון לכל ילד - גבוה

מיטב דש חסכון לכל ילד - הלכה

מיטב דש גמל להשקעה :

מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח

מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% במניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% במניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה

מיטב דש גמל להשקעה מסלול שקלי טווח קצר

מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי

מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות

מיטב דש להשקעה מחקה מדד S&P 500

 

קופת תגמולים ופיצויים של מפעלי נייר חדרה

מיטב דש מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית

 

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת - רבעון 2 

 

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 1 - 2021

מיטב דש גמל :

מיטב דש גמל לבני 50 עד 60

מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות

מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה

מיטב דש גמל הלכה

מיטב דש גמל אג"ח עד 25% מניות

מיטב דש גמל שקלי

מיטב דש גמל מניות

מיטב דש גמל שקלי טווח קצר

מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל

מיטב דש גמל פאסיבי- מדד מניות

מיטב דש גמל פאסיבי - אג"ח

מיטב דש גמל לבני 50 ומטה

מיטב דש גמל מחקה S&P 500

מיטב דש בטחון :

מיטב דש ביטחון

מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 4.5%

מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 5.5%

מיטב דש אגוד תגמולים :

מיטב דש אגוד תגמולים עד 50

מיטב דש אגוד תגמולים 60 ומעלה

מיטב דש אגוד תגמולים בין 50 ל60

מיטב דש פיצויים :

מיטב דש פיצויים שוהם כהלכה

מיטב דש פיצויים רבת מסלולים

מיטב דש פיצויים כללי

מיטב דש פיצויים אג"ח ללא מניות

מיטב דש פיצויים סלע

מיטב דש פיצויים טווח קצר

מיטב דש פיצויים שקלי

מיטב דש חסכון לכל ילד :

מיטב דש חסכון לכל ילד - מועט

מיטב דש חסכון לכל ילד - בינוני

מיטב דש חסכון לכל ילד - גבוה

מיטב דש חסכון לכל ילד - הלכה

מיטב דש גמל להשקעה :

מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח

מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% במניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% במניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה

מיטב דש גמל להשקעה מסלול שקלי טווח קצר

מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי

מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות

מיטב דש להשקעה מחקה מדד S&P 500

 

קופת תגמולים ופיצויים של מפעלי נייר חדרה

מיטב דש מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית

 

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת - רבעון 1

 

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 4 - 2020

מיטב דש גמל :

מיטב דש גמל לבני 50 עד 60

מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות

מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה

מיטב דש גמל הלכה

מיטב דש גמל אג"ח עד 25% מניות

מיטב דש גמל אג"ח צמוד מדד

מיטב דש גמל שקלי

מיטב דש גמל מניות

מיטב דש גמל שקלי טווח קצר

מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל

מיטב דש גמל פאסיבי- מדד מניות

מיטב דש גמל פאסיבי - אג"ח

מיטב דש גמל לבני 50 ומטה

מיטב דש גמל מחקה S&P 500

מיטב דש בטחון :

מיטב דש ביטחון

מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 4.5%

מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 5.5%

מיטב דש אגוד תגמולים :

מיטב דש אגוד תגמולים עד 50

מיטב דש אגוד תגמולים 60 ומעלה

מיטב דש אגוד תגמולים בין 50 ל60

מיטב דש פיצויים :

מיטב דש פיצויים שוהם כהלכה

מיטב דש פיצויים רבת מסלולים

מיטב דש פיצויים כללי

מיטב דש פיצויים אג"ח ללא מניות

מיטב דש פיצויים סלע

מיטב דש פיצויים טווח קצר

מיטב דש פיצויים שקלי

מיטב דש חסכון לכל ילד :

מיטב דש חסכון לכל ילד - מועט

מיטב דש חסכון לכל ילד - בינוני

מיטב דש חסכון לכל ילד - גבוה

מיטב דש חסכון לכל ילד - הלכה

מיטב דש גמל להשקעה :

מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח

מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% במניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% במניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה

מיטב דש גמל להשקעה מסלול שקלי טווח קצר

מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי

מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות

מיטב דש להשקעה מחקה מדד S&P 500

 

קופת תגמולים ופיצויים של מפעלי נייר חדרה

מיטב דש מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית

 

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת - רבעון 4

 

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 3 - 2020

מיטב דש גמל :

מיטב דש גמל לבני 50 עד 60

מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות

מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה

מיטב דש גמל הלכה

מיטב דש גמל אג"ח עד 25% מניות

מיטב דש גמל אג"ח צמוד מדד

מיטב דש גמל שקלי

מיטב דש גמל מניות

מיטב דש גמל שקלי טווח קצר

מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל

מיטב דש גמל פאסיבי- מדד מניות

מיטב דש גמל פאסיבי - אג"ח

מיטב דש גמל לבני 50 ומטה

מיטב דש גמל מחקה S&P 500

מיטב דש בטחון :

מיטב דש ביטחון

מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 4.5%

מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 5.5%

מיטב דש אגוד תגמולים :

מיטב דש אגוד תגמולים עד 50

מיטב דש אגוד תגמולים 60 ומעלה

מיטב דש אגוד תגמולים בין 50 ל60

מיטב דש פיצויים :

מיטב דש פיצויים שוהם כהלכה

מיטב דש פיצויים רבת מסלולים

מיטב דש פיצויים כללי

מיטב דש פיצויים אג"ח ללא מניות

מיטב דש פיצויים סלע

מיטב דש פיצויים טווח קצר

מיטב דש פיצויים שקלי

מיטב דש חסכון לכל ילד :

מיטב דש חסכון לכל ילד - מועט

מיטב דש חסכון לכל ילד - בינוני

מיטב דש חסכון לכל ילד - גבוה

מיטב דש חסכון לכל ילד - הלכה

מיטב דש גמל להשקעה :

מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח

מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% במניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% במניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה

מיטב דש גמל להשקעה מסלול שקלי טווח קצר

מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי

מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות

מיטב דש להשקעה מחקה מדד S&P 500

 

קופת תגמולים ופיצויים של מפעלי נייר חדרה

מיטב דש מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית

 

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת - רבעון 3

 

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 2 - 2020

מיטב דש גמל :

מיטב דש גמל לבני 50 עד 60

מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות

מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה

מיטב דש גמל הלכה

מיטב דש גמל אג"ח עד 25% מניות

מיטב דש גמל אג"ח צמוד מדד

מיטב דש גמל שקלי

מיטב דש גמל מניות

מיטב דש גמל שקלי טווח קצר

מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל

מיטב דש גמל פאסיבי- מדד מניות

מיטב דש גמל פאסיבי - אג"ח

מיטב דש גמל חו"ל

מיטב דש גמל לבני 50 ומטה

מיטב דש בטחון :

מיטב דש ביטחון

מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 4.5%

מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 5.5%

מיטב דש אגוד תגמולים :

מיטב דש אגוד תגמולים עד 50

מיטב דש אגוד תגמולים 60 ומעלה

מיטב דש אגוד תגמולים בין 50 ל60

מיטב דש פיצויים :

מיטב דש פיצויים שוהם כהלכה

מיטב דש פיצויים רבת מסלולים

מיטב דש פיצויים כללי

מיטב דש פיצויים אג"ח ללא מניות

מיטב דש פיצויים סלע

מיטב דש פיצויים טווח קצר

מיטב דש פיצויים שקלי

מיטב דש חסכון לכל ילד :

מיטב דש חסכון לכל ילד - מועט

מיטב דש חסכון לכל ילד - בינוני

מיטב דש חסכון לכל ילד - גבוה

מיטב דש חסכון לכל ילד - הלכה

מיטב דש גמל להשקעה :

מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח

מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% במניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% במניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה

מיטב דש גמל להשקעה מסלול שקלי טווח קצר

מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי

מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות

 

קופת תגמולים ופיצויים של מפעלי נייר חדרה

מיטב דש מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית

 

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת - רבעון 2

 

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 1 - 2020

מיטב דש גמל :

מיטב דש גמל לבני 50 עד 60

מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות

מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה

מיטב דש גמל הלכה

מיטב דש גמל אג"ח עד 25% מניות

מיטב דש גמל אג"ח צמוד מדד

מיטב דש גמל שקלי

מיטב דש גמל מניות

מיטב דש גמל שקלי טווח קצר

מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל

מיטב דש גמל פאסיבי- מדד מניות

מיטב דש גמל פאסיבי - אג"ח

מיטב דש גמל חו"ל

מיטב דש גמל לבני 50 ומטה

מיטב דש בטחון :

מיטב דש ביטחון

מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 4.5%

מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 5.5%

מיטב דש אגוד תגמולים :

מיטב דש אגוד תגמולים עד 50

מיטב דש אגוד תגמולים 60 ומעלה

מיטב דש אגוד תגמולים בין 50 ל60

מיטב דש פיצויים :

מיטב דש פיצויים שוהם כהלכה

מיטב דש פיצויים רבת מסלולים

מיטב דש פיצויים כללי

מיטב דש פיצויים אג"ח ללא מניות

מיטב דש פיצויים סלע

מיטב דש פיצויים טווח קצר

מיטב דש פיצויים שקלי

מיטב דש חסכון לכל ילד :

מיטב דש חסכון לכל ילד - מועט

מיטב דש חסכון לכל ילד - בינוני

מיטב דש חסכון לכל ילד - גבוה

מיטב דש חסכון לכל ילד - הלכה

מיטב דש גמל להשקעה :

מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח

מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% במניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% במניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה

מיטב דש גמל להשקעה מסלול שקלי טווח קצר

מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי

מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות

 

קופת תגמולים ופיצויים של מפעלי נייר חדרה

מיטב דש מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית

 

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת-רבעון 1

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 4 - 2019

מיטב דש גמל :

מיטב דש גמל לבני 50 עד 60

מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות

מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה

מיטב דש גמל הלכה

מיטב דש גמל אג"ח עד 25% מניות

מיטב דש גמל אג"ח צמוד מדד

מיטב דש גמל שקלי

מיטב דש גמל מניות

מיטב דש גמל שקלי טווח קצר

מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל

מיטב דש גמל פאסיבי- מדד מניות

מיטב דש גמל פאסיבי - אג"ח

מיטב דש גמל חו"ל

מיטב דש גמל לבני 50 ומטה

מיטב דש בטחון :

מיטב דש ביטחון

מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 4.5%

מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 5.5%

מיטב דש אגוד תגמולים :

מיטב דש אגוד תגמולים עד 50

מיטב דש אגוד תגמולים 60 ומעלה

מיטב דש אגוד תגמולים בין 50 ל60

מיטב דש פיצויים :

מיטב דש פיצויים שוהם כהלכה

מיטב דש פיצויים רבת מסלולים

מיטב דש פיצויים כללי

מיטב דש פיצויים אג"ח ללא מניות

מיטב דש פיצויים סלע

מיטב דש פיצויים טווח קצר

מיטב דש פיצויים שקלי

מיטב דש חסכון לכל ילד :

מיטב דש חסכון לכל ילד - מועט

מיטב דש חסכון לכל ילד - בינוני

מיטב דש חסכון לכל ילד - גבוה

מיטב דש חסכון לכל ילד - הלכה

מיטב דש גמל להשקעה :

מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח

מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% במניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% במניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה

מיטב דש גמל להשקעה מסלול שקלי טווח קצר

מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי

מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות

 

קופת תגמולים ופיצויים של מפעלי נייר חדרה

מיטב דש מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית

 

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת-רבעון 4

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 3 - 2019

מיטב דש גמל :

מיטב דש גמל לבני 50 עד 60

מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות

מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה

מיטב דש גמל הלכה

מיטב דש גמל אג"ח עד 25% מניות

מיטב דש גמל אג"ח צמוד מדד

מיטב דש גמל שקלי

מיטב דש גמל מניות

מיטב דש גמל שקלי טווח קצר

מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל

מיטב דש גמל פאסיבי- מדד מניות

מיטב דש גמל פאסיבי - אג"ח

מיטב דש גמל חו"ל

מיטב דש גמל לבני 50 ומטה

מיטב דש בטחון :

מיטב דש ביטחון

מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 4.5%

מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 5.5%

מיטב דש אגוד תגמולים :

מיטב דש אגוד תגמולים עד 50

מיטב דש אגוד תגמולים 60 ומעלה

מיטב דש אגוד תגמולים בין 50 ל60

מיטב דש פיצויים :

מיטב דש פיצויים שוהם כהלכה

מיטב דש פיצויים רבת מסלולים

מיטב דש פיצויים כללי

מיטב דש פיצויים אג"ח ללא מניות

מיטב דש פיצויים סלע

מיטב דש פיצויים טווח קצר

מיטב דש פיצויים שקלי

מיטב דש חסכון לכל ילד :

מיטב דש חסכון לכל ילד - מועט

מיטב דש חסכון לכל ילד - בינוני

מיטב דש חסכון לכל ילד - גבוה

מיטב דש חסכון לכל ילד - הלכה

מיטב דש גמל להשקעה :

מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח

מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% במניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% במניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה

מיטב דש גמל להשקעה מסלול שקלי טווח קצר

מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי

מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות

 

קופת תגמולים ופיצויים של מפעלי נייר חדרה

מיטב דש מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית

 

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת-רבעון 3

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 2 - 2019

מיטב דש גמל :

מיטב דש גמל לבני 50 עד 60

מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות

מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה

מיטב דש גמל הלכה

מיטב דש גמל כללי

מיטב דש גמל אג"ח צמוד מדד

מיטב דש גמל שקלי

מיטב דש גמל מניות

מיטב דש גמל שקלי טווח קצר

מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל

מיטב דש גמל פאסיבי- מדד מניות

מיטב דש גמל פאסיבי - אג"ח

מיטב דש גמל חו"ל

מיטב דש גמל לבני 50 ומטה

מיטב דש בטחון :

מיטב דש ביטחון

מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 4.5%

מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 5.5%

מיטב דש אגוד תגמולים :

מיטב דש אגוד תגמולים עד 50

מיטב דש אגוד תגמולים 60 ומעלה

מיטב דש אגוד תגמולים בין 50 ל60

מיטב דש פיצויים :

מיטב דש פיצויים שוהם כהלכה

מיטב דש פיצויים רבת מסלולים

מיטב דש פיצויים כללי

מיטב דש פיצויים אג"ח ללא מניות

מיטב דש פיצויים סלע

מיטב דש פיצויים טווח קצר

מיטב דש פיצויים שקלי

מיטב דש חסכון לכל ילד :

מיטב דש חסכון לכל ילד - מועט

מיטב דש חסכון לכל ילד - בינוני

מיטב דש חסכון לכל ילד - גבוה

מיטב דש חסכון לכל ילד - הלכה

מיטב דש גמל להשקעה :

מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח

מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% במניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% במניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה

מיטב דש גמל להשקעה מסלול שקלי טווח קצר

מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי

מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות

 

קופת תגמולים ופיצויים של מפעלי נייר חדרה

מיטב דש מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית

 

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת-רבעון 2

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 1 - 2019

מיטב דש גמל :

מיטב דש גמל לבני 50 עד 60

מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות

מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה

מיטב דש גמל הלכה

מיטב דש גמל כללי

מיטב דש גמל אג"ח צמוד מדד

מיטב דש גמל שקלי

מיטב דש גמל מניות

מיטב דש גמל שקלי טווח קצר

מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל

מיטב דש גמל פאסיבי- מדד מניות

מיטב דש גמל פאסיבי - אג"ח

מיטב דש גמל חו"ל

מיטב דש גמל לבני 50 ומטה

מיטב דש בטחון :

מיטב דש ביטחון

מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 4.5%

מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 5.5%

מיטב דש אגוד תגמולים :

מיטב דש אגוד תגמולים עד 50

מיטב דש אגוד תגמולים 60 ומעלה

מיטב דש אגוד תגמולים בין 50 ל60

מיטב דש פיצויים :

מיטב דש פיצויים שוהם כהלכה

מיטב דש פיצויים רבת מסלולים

מיטב דש פיצויים כללי

מיטב דש פיצויים אג"ח ללא מניות

מיטב דש פיצויים סלע

מיטב דש פיצויים טווח קצר

מיטב דש פיצויים שקלי

מיטב דש חסכון לכל ילד :

מיטב דש חסכון לכל ילד - מועט

מיטב דש חסכון לכל ילד - בינוני

מיטב דש חסכון לכל ילד - גבוה

מיטב דש חסכון לכל ילד - הלכה

מיטב דש גמל להשקעה :

מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח

מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% במניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% במניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה

מיטב דש גמל להשקעה מסלול שקלי טווח קצר

מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי

מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות

 

קופת תגמולים ופיצויים של מפעלי נייר חדרה

מיטב דש מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית

 

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת-רבעון 1

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 4 - 2018

מיטב דש גמל :

מיטב דש גמל לבני 50 עד 60

מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות

מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה

מיטב דש גמל הלכה

מיטב דש גמל כללי

מיטב דש גמל אג"ח צמוד מדד

מיטב דש גמל שקלי

מיטב דש גמל מניות

מיטב דש גמל שקלי טווח קצר

מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל

מיטב דש גמל פאסיבי- מדד מניות

מיטב דש גמל פאסיבי - אג"ח

מיטב דש גמל חו"ל

מיטב דש גמל לבני 50 ומטה

מיטב דש בטחון :

מיטב דש ביטחון

מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 4.5%

מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 5.5%

מיטב דש אגוד תגמולים :

מיטב דש אגוד תגמולים עד 50

מיטב דש אגוד תגמולים 60 ומעלה

מיטב דש אגוד תגמולים בין 50 ל60

מיטב דש פיצויים :

מיטב דש פיצויים שוהם כהלכה

מיטב דש פיצויים רבת מסלולים

מיטב דש פיצויים כללי

מיטב דש פיצויים אג"ח ללא מניות

מיטב דש פיצויים סלע

מיטב דש פיצויים טווח קצר

מיטב דש פיצויים שקלי

מיטב דש חסכון לכל ילד :

מיטב דש חסכון לכל ילד - מועט

מיטב דש חסכון לכל ילד - בינוני

מיטב דש חסכון לכל ילד - גבוה

מיטב דש חסכון לכל ילד - הלכה

מיטב דש גמל להשקעה :

מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח

מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% במניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% במניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה

מיטב דש גמל להשקעה מסלול שקלי טווח קצר

מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי

מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות

 

קופת תגמולים ופיצויים של מפעלי נייר חדרה 

מיטב דש מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית

 

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת-רבעון 4

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 3 - 2018

מיטב דש גמל :

מיטב דש גמל לבני 50 עד 60

מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות

מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה

מיטב דש גמל הלכה

מיטב דש גמל כללי

מיטב דש גמל אג"ח צמוד מדד

מיטב דש גמל שקלי

מיטב דש גמל מניות

מיטב דש גמל שקלי טווח קצר

מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל

מיטב דש גמל פאסיבי- מדד מניות

מיטב דש גמל פאסיבי - אג"ח

מיטב דש גמל חו"ל

מיטב דש גמל לבני 50 ומטה

מיטב דש בטחון :

מיטב דש ביטחון

מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 4.5%

מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 5.5%

מיטב דש אגוד תגמולים :

מיטב דש אגוד תגמולים עד 50

מיטב דש אגוד תגמולים 60 ומעלה

מיטב דש אגוד תגמולים בין 50 ל60

מיטב דש פיצויים :

מיטב דש פיצויים שוהם כהלכה

מיטב דש פיצויים רבת מסלולים

מיטב דש פיצויים כללי

מיטב דש פיצויים אג"ח ללא מניות

מיטב דש פיצויים סלע

מיטב דש פיצויים טווח קצר

מיטב דש פיצויים שקלי

מיטב דש חסכון לכל ילד :

מיטב דש חסכון לכל ילד - מועט

מיטב דש חסכון לכל ילד - בינוני

מיטב דש חסכון לכל ילד - גבוה

מיטב דש חסכון לכל ילד - הלכה

מיטב דש גמל להשקעה :

מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח

מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% במניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% במניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה

מיטב דש גמל להשקעה מסלול שקלי טווח קצר

מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי

מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות

 

קופת תגמולים ופיצויים של מפעלי נייר חדרה 

מיטב דש מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית

 

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת-רבעון 3

רשימות נכסים רבעוניות - רבעון 2 - 2018

מיטב דש גמל :

מיטב דש גמל לבני 50 עד 60

מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות

מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה

מיטב דש גמל הלכה

מיטב דש גמל כללי

מיטב דש גמל אג"ח צמוד מדד

מיטב דש גמל שקלי

מיטב דש גמל מניות

מיטב דש גמל שקלי טווח קצר

מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל

מיטב דש גמל פאסיבי- מדד מניות

מיטב דש גמל פאסיבי - אג"ח

מיטב דש גמל חו"ל

מיטב דש גמל לבני 50 ומטה

מיטב דש בטחון :

מיטב דש ביטחון

מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 4.5%

מיטב דש ביטחון מבטיח תשואה 5.5%

מיטב דש אגוד תגמולים :

מיטב דש אגוד תגמולים עד 50

מיטב דש אגוד תגמולים 60 ומעלה

מיטב דש אגוד תגמולים בין 50 ל60

מיטב דש פיצויים :

מיטב דש פיצויים שוהם כהלכה

מיטב דש פיצויים רבת מסלולים

מיטב דש פיצויים כללי

מיטב דש פיצויים אג"ח ללא מניות

מיטב דש פיצויים סלע

מיטב דש פיצויים טווח קצר

מיטב דש פיצויים שקלי

מיטב דש חסכון לכל ילד :

מיטב דש חסכון לכל ילד - מועט

מיטב דש חסכון לכל ילד - בינוני

מיטב דש חסכון לכל ילד - -גבוה

מיטב דש חסכון לכל ילד - הלכה

מיטב דש גמל להשקעה :

מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח

מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% במניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% במניות

מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה

מיטב דש גמל להשקעה מסלול שקלי טווח קצר

מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי

מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות

 

קופת תגמולים ופיצויים של מפעלי נייר חדרה 

מיטב דש מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית

 

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת-רבעון 2

 

 

 

 

;