איילון מרכזיות לפיצויים

דוחות כספיים איילון מרכזית לפיצויים מסלולית:

דוח כספי לשנת 2013

דוח כספי לשנת 2014

דוח כספי לשנת 2015

דוח כספי לשנת 2016

דוח סקירת הנהלה לשנת 2013

דוח סקירת הנהלה לשנת 2014

דוח סקירת הנהלה לשנת 2015

דוח סקירת הנהלה לשנת 2016

דוחות צדדים קשורים:

דוח צדדים קשורים רבעון 4 2015

דוח צדדים קשורים רבעון 1 2016

דוח צדדים קשורים רבעון 2 2016

דוח צדדים קשורים רבעון 3 2016

דוח צדדים קשורים רבעון 4 2016

דוח הוצאות ישירות:

דוח הוצאות ישירות רבעון 4 2013

דוח הוצאות ישירות רבעון 2 2014

דוח הוצאות ישירות רבעון 4 2014

דוח הוצאות ישירות רבעון 2 2015

דוח הוצאות ישירות רבעון 4 2015

דוח הוצאות ישירות רבעון 2 2016

דוח הוצאות ישירות רבעון 4 2016

רשימת נכסים:

דוח רשימת נכסים מסלול 512 רבעון 4 2015

דוח רשימת נכסים מסלול 512 רבעון 1 2016

דוח רשימת נכסים מסלול 512 רבעון 2 2016

דוח רשימת נכסים מסלול 512 רבעון 3 2016

דוח רשימת נכסים מסלול 512 רבעון 4 2016

דוח רשימת נכסים מסלול 1070 רבעון 4 2016

דוח רשימת נכסים מסלול 1070 רבעון 1 2016

דוח רשימת נכסים מסלול 1070 רבעון 2 2016

דוח רשימת נכסים מסלול 1070 רבעון 3 2016

דוח רשימת נכסים מסלול 1070 רבעון 4 2016

אישור רו"ח לרשימת נכסים רבעון  4 2015

אישור רו"ח לרשימת נכסים רבעון 1 2016

אישור רו"ח לרשימת נכסים רבעון 2 2016

אישור רו"ח לרשימת נכסים רבעון 3 2016

תקנונים:

תקנון פברואר 2016

אישור שינוי תקנון פברואר 2016

תשואות דמי ניהול ונכסים לשנת 2015

דוחות חודשיים:

איילון פיצויים מסלול כללי ינואר 16

איילון פיצויים מסלול מדד ינואר 16

איילון פיצויים מסלול כללי פברואר 16

איילון פיצויים מסלול מדד פברואר 16

איילון פיצויים מסלול כללי מרץ 16

איילון פיצויים מסלול מדד מרץ 16

איילון פיצויים מסלול כללי אפריל  16

איילון פיצויים מסלול מדד אפריל 16

איילון פיצויים מסלול כללי מאי 16

איילון פיצויים מסלול מדד מאי  16

איילון פיצויים מסלול כללי יוני 16

איילון פיצויים מסלול מדד יוני 16

איילון פיצויים מסלול כללי יולי 16

איילון פיצויים מסלול מדד יולי 16

איילון פיצויים מסלול כללי אוגוסט  16

איילון פיצויים מסלול מדד אוגוסט  16

איילו פיצויים מסלול כללי ספטמבר 16

איילון פיצויים מסלול מדד ספטמבר 16

איילון פיצויים מסלול כללי אוקטובר 16

איילון פיצויים מסלול מדד אוקטובר 16

איילון פיצויים מסלול כללי נובמבר 16

איילון פיצויים מסלול מדד נובמבר 16

איילון פיצויים מסלול כללי דצמבר 16

איילון פיצויים מסלול מדד דצמבר 16

דוח תרומה לתשואה מסלול כללי רבעון 1 16

דוח תרומה לתשואה מסלול מדד רבעון 1 16

דוח תרומה לתשואה מסלול כללי אפריל 16

דוח תרומה לתשואה מסלול מדד אפריל 16

 דוח תרומה לתשואה מסלול כללי מאי 16

דוח תרומה לתשואה מסלול מדד מאי 16

דוח תרומה לתשואה מסלול כללי רבעון 2 16

דוח תרומה לתשואה מסלול מדד רבעון 2 16

דוח תרומה לתשואה מסלול כללי רבעון 3 16

דוח תרומה לתשואה מסלול מדד רבעון 3 16

דוח תרומה לתשואה מסלול כללי רבעון 4 16

דוח תרומה לתשואה מסלול מדד רבעון 4 16

דוחות כספיים תצפית מרכזית לפיצויים:

דוח כספי לשנת 2012

דוח כספי לשנת 2013

דוח כספי לשנת 2014

דוח כספי לשנת 2015 

  דוח כספי לשנת 2016

רשימת נכסים:

דוח רשימת נכסים רבעון 4 15

דוח רשימת נכסים רבעון 1 16

דוח רשימת נכסים רבעון 2 16

דוח רשימת נכסים רבעון 3 16

 

דוח רשימת נכסים רבעון 4 16

אישור רו"ח על רשימת נכסים רבעון 4 15

אישור רו"ח על רשימת נכסים רבעון 1 16

אישור רו"ח על רשימת נכסים רבעון 2 16

אישור רו"ח על רשימת נכסים רבעון 3 16

דוח צדדים קשורים:

דוח צדדים קשורים רבעון 4 2015

דוח צדדים קשורים רבעון 1 2016 

דוח צדדים קשורים רבעון 2 2016

דוח צדדים קשורים רבעון 3 2016

דוח צדדים קשורים רבעון 4 2016

דוח הוצאות ישירות :

דוח הוצאות ישירות רבעון 2 2013

דוח הוצאות ישירות רבעון 2 2014

דוח הוצאות ישירות רבעון 4 2014

דוח הוצאת ישירות רבעון 2 2015

דוח הוצאות ישירות רבעון 4 2015

דוח הוצאות ישירות רבעון 2 2016

דוח הוצאות ישירות רבעון 4 2016

דמי ניהול ויתרת נכסים 2014

דמי ניהול ויתרת נכסים 2015

דוחות חודשיים:

תצפית דצמבר 15

תצפית ינואר 16

תצפית פברואר 16

תצפית מרץ 16

תצפית אפריל 16

תצפית מאי 16

תצפית יוני 16

תצפית יולי 16

תצפית אוגוסט 16

תצפית ספטמבר 16

תצפית אוקטובר 16

תצפית נובמבר 16

תצפית דצמבר 16 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

;