אופן הניהול

עם העברת הכספים ו/או ניירות הערך לחשבון קופת גמל או קרן השתלמות בניהול אישי, תוכלו להתחיל לפעול בחשבון בהתאמה למסגרת הניהול שבחרתם – ניהול עצמי / ניהול על ידי מנהל תיק השקעות. בין אם בחרתם בניהול עצמאי או בניהול באמצעות מנהל תיק, תוכלו לצפות במידע על קופת הגמל או קרן ההשתלמות באמצעות האזור האישי שלכם באתר של מיטב. באתר תמצאו אישורי יתרות, מס, דוחות שנתיים וכן את פירוט נכסי ההשקעה נכונים לשערוך האחרון בקופה.

ניהול השקעות עצמי

כל לקוח מבצע בפועל את פעולות ההשקעה (המסחר) בהתאם לשיקול דעתו האישי.

ניהול על ידי מנהל תיקי השקעות

אפשרות נוספת שעומדת לרשותכם היא בחירה של מנהל תיקי השקעות לניהול הכספים שלכם בקופת ה-IRA. לבחירת הלקוח כל מנהל תיקים בעל רישיון לניהול תיקים שיהיו מקובלים על החברה.
מנהל התיקים שנבחר מקבל מכם ייפוי כוח לצפות ולפעול בחשבון, ויכול לבצע את פעולות ההשקעה בהתאם לשיקול דעתו, ובהתאם להנחיות ולצרכים המותאמים אישית לכם.

שאלות ותשובות

האם ותק הקופה נשמר במעמד מעבר קופה?

כן.

האם נוצר שינוי במרכיבי הקופה העוברת?

לא, השינוי היחיד שמבוצע הוא הגוף המנהל ואופן הניהול.

האם ניתן להוסיף מוטבים בחשבונות IRA?

כן, ניתן להוסיף מוטבים באזור האישי באתר מיטב.

כיצד מפקידים לקופות IRA שכיר / עצמאי?

הן הפקדת שכיר והן הפקדת עצמאי מבוצעות לחשבון מרכז שמספרו: 12-600-370090, כאשר שיוך הכספים לקופות המנוהלות בפועל מבוצע על ידנו לאחר בקרה עם רישום.

האם קיימת תקרת הפקדה שנתית?

בדומה לקופות גמל והשתלמות רגילות קיימת תקרת הפקדה שנתית פטורה ממס שתקרתה מעודכנת כל שנה.

האם קיים תיקון 190 ב-IRA?

בדומה לכלל קופות הגמל בקופת IRA קיימת קופת תיקון 190, קופה זו מהווה צירוף של יתרונות ייחודיים, כגון: מיסוי, דחיית מס, אפשרויות משיכה ועוד.

;