שעות מסחר בבורסה

 

   יום בשבוע  מניות קבוצה א'  מניות קבוצה ב'  אג"ח  מק"מ רצף מוסדיים דלי סחירות ושימור  נגזרים  
 תחילת טרום פתיחה  א'-ה'  9:25  9:25  9:25  9:25  9:25  
 תחילת חישוב שער תיאורטי   א'-ה'  9:35  9:35  9:35  9:35  9:35  
 מסחר פתיחה   א'-ה'   *9:59-10:00   10:15 *9:55-9:56 *9:55-9:56  10:15  
 תחילת שלב המסחר רציף   א'-ה'  *9:59-10:00  10:15 *9:55-9:56 *9:55-9:56  **לא נסחר  9:45
 תחילת שלב טרום נעילה  א' *15:39-15:40 *15:39-15:40 *15:39-15:40  *15:39-15:40  10:15  
 וחישוב שער תיאורטי  ב'-ה' *17:14-17:15 *17:14-17:15 *17:14-17:15  *17:14-17:15  10:15  
 מכרז נעילה וסיום המסחר  א' *15:49-15:50  *15:49-15:50 *15:49-15:50  *15:49-15:50  15:49-15:50  16:00
   ב'-ה' *17:24-17.25  *17:24-17.25  *17:24-17.25   *17:24-17.25  17:24-17:25  17:35

 

 

שעות המסחר של ניירות הערך והמכשירים הפיננסיים, הנסחרים בבורסה בת"א, לא חופפות בצורה מושלמת ולא כולם משתתפים בכל שלבי המסחר. בעוד שהנגזרים נסחרים באופן רציף מתחילת המסחר ועד לסופו, לרוב ניירות הערך השונים כגון: מניות, אגרות חוב (אג"ח), קרנות סל ועוד, יש שלבי מסחר שונים, מסחר פתיחה, מסחר נעילה, מסחר תיאורטי ועוד. 

קרנות נאמנות נסחרות לרוב פעם ביום (במקרים חריגים פעמיים ביום) כשהשעות בהן ניתן להזמין או לפדות יחידות אינן אחידות בכל הקרנות והן מתפרסמות בתשקיף של כל קרן (בד"כ עד שעה  16:00). בנוסף, קרנות אשר מדיניות ההשקעה שלהן מאפשרת חשיפה של למעלה מ-10% לניירות הערך הנסחרים בחו"ל, לא נסחרות בימי א'.

יום א' הינו יום מסחר מקוצר כך ששלבי טרום הנעילה וסיום המסחר (כולל בקרנות נאמנות) מוקדמים בשעה (ראה טבלה).

המסחר בבורסה מתקיים בימים א'-ה', למעט חגים ומועדים המוגדרים כימי שבתון, בהם הבורסה בת"א לא עובדת. בימי חול המועד, סוכות ופסח מתקיים מסחר מקוצר, עד השעה 14:30.

בניירות הערך הסחירים, רוב ההבדלים בשעות המסחר באים לידי ביטוי בשעות פתיחה שונות. על מנת לעשות סדר, מצורפת טבלת בורסה מפורטת. בנוסף צירפנו הסברים אודות השלבים השונים.

09:25- טרום פתיחה - בשלב זה משודרות הוראות מסחר לבורסה. עדיין לא מתבצעות עסקאות ולא מתפרסמים שערים תיאורטיים.

09:35- תחילת חישוב שער תיאורטי - בשלב זה משודרות  הוראות מסחר לבורסה ועדיין לא מתבצעות עסקאות. מתפרסמים שערים תיאורטיים ומחזורי מסחר, בהתאם להוראות מסחר ששודרו בכל נייר ונייר. שלב זה הוא למעשה סוג של מכרז פתיחה, בו מתפרסמים שערים תיאורטיים של מדדים המתעדכנים בערך כל 15 שניות. הוראות ששודרו בשלב זה יבוצעו עם פתיחת המסחר או יעברו לשלב הרציף (בהתאם לשערי הפתיחה שיקבעו במסחר הפתיחה).

09:45- תחילת מסחר בנגזרים (אופציות מעו"ף).

09:55-09:56- מסחר פתיחה אג"ח ומלווה קצר מועד (מק"מ).

09:59-10:00- מסחר פתיחה - רלוונטי למניות הנכללות במאגר המניות של הבורסה, לקרנות סל ולקרנות נאמנות סגורות. בשלב זה נקבעים שערי הפתיחה בהתאם להוראות המסחר ששודרו בכל נייר ונייר. שער הפתיחה בכל נייר נקבע כשער בו נפגשות הוראות קנייה ומכירה עם היקף העסקאות (המחזור) הגדול ביותר. אם המחזור הגדול ביותר נקבע במספר שערים, שער הפתיחה יהיה השער הקרוב ביותר לשער הבסיס, הוא שער הסגירה של יום העסקים הקודם. אם בנייר מסוים לא הוגשו פקודות או לחליפין הוגשו רק פקודות קניה או רק פקודות מכירה, שער הפתיחה יקבע כשער הבסיס.

09:59-10:00- תחילת מסחר רציף - בשלב זה מתבצע מסחר ישיר- שידור ומפגש הוראות קניה ומכירה של ניירות ערך, "Online". השערים המתפרסמים בשלב זה הינם שערי ביצוע העסקה האחרונה בכל נייר ונייר.

10:15-10:16- מסחר פתיחה ותחילת מסחר רציף- רלוונטי למניות דלות סחירות, למניות שאינן נכללות במאגר המניות ולני"ע הממירים למניות.

17:14-17:15- תחילת שלב טרום נעילה וחישוב שער תיאורטי (בימי ראשון- 15:40- 15:39) - סיום שלב המסחר הרציף. בשלב זה, שוב משודרות הוראות מסחר לבורסה ועדיין לא מתבצעות עסקאות, אך מתפרסמים שערים תיאורטיים ומחזורי מסחר בהתאם להוראות מסחר ששודרו בכל נייר. בנוסף בשלב זה מתפרסמים שערים תיאורטיים של מדדים המתעדכנים בערך כל 15 שניות. הוראות ששודרו בשלב זה יבוצעו עם נעילת המסחר או שיבוטלו (בהתאם לשערי הנעילה שיקבעו במכרז הנעילה).

17:24-17:25- מכרז נעילה וסיום מסחר (בימי ראשון - 15:49- 15:50) - בשלב זה נקבעים שערי הנעילה בהתאם להוראות מסחר ששודרו בכל נייר והמסחר בבורסה מסתיים. בני"ע בהם מחזור הנעילה מספיק גבוה, שער הנעילה יקבע כשער הזהה לשער מסחר הנעילה. במקרים אחרים יקבע שער הנעילה כממוצע משוקלל של שער הנעילה ושערי עסקאות אחרונות במסחר הרציף. שער הנעילה, עבור כל נייר, יהיה שער הבסיס של יום המסחר הבא.

17:35- סיום המסחר בנגזרים (בימי ראשון- 16:35).

 

 

קבוצה א- מניות הכלולות במאגר המניות, תעודות סל ויחידות השתתפות בקרנות נאמנות סגורות.
קבוצה ב - מניות שאינן כלולות במאגר המניות וניירות ערך המירים למניות.

* מועד תחילת השלב נקבע באופן אקראי בטווח של דקה.
** בניירות הערך הנכללים ברשימות השימור ודלי הסחירות לא מתקיים מסחר רציף והם נסחרים בשני מכרזים רב צדדיים - בתחילת יום המסחר (מסחר הפתיחה) ובסיום יום המסחר (מסחר הנעילה).
בימי חול המועד ובימים בהם מתקיין עדכון מדדי מניות, יקוצרו ימי המסחר.
למועדי חופשות בבורסה, לחץ כאן.
 

נוהל עיסקאות תואמות

 הגדרות

"פקודה תואמת" הינה פקודה שהוגשה לביצוע במסחר בבורסה ואשר פרטי הפקודה, לרבות פרטי נייר הערך, כמות נייר הערך לביצוע העסקה והגבלת השער לביצוע העסקה, סוכמו לפני הגשתה לביצוע בבורסה, בין הלקוח שהגיש את הפקודה לביצוע, לבין לקוח אחר.

"פקודה נגדית" לפקודת קניה - פקודת מכירה.

                        לפקודת מכירה - פקודת קניה.

"עסקה תואמת" הינה עסקה בבורסה שבוצעה על בסיס דו צדדי בדרך של הפגשת פקודה תואמת עם פקודה תואמת נגדית.

אופן ההגשה

1. ניתן להגיש פקודות תואמות רק בשלב המסחר הרציף.

2. ב-30 הדקות האחרונות של הפסקת מסחר קצובה, המסתיימת במהלך המסחר הרציף או המסתיימת בשלב המסחר בשער הנעילה, אין להגיש פקודות תואמות.

3. ניתן להגיש פקודה תואמת כפקודת שער בלבד (LMT).

4. לפני ביצוע עסקה תואמת, יש להודיע ללקוח על הנחיות הנוהל לעיל בנוגע לביצוע עסקה תואמת.

5. יש לתאם מועד מדויק להזרמת פקודות הקניה והמכירה על ידי שני הצדדים, כדי לצמצם את האפשרות לביצוע מול צד שלישי.

6. לפני ביצוע עסקה תואמת, יש לוודא כי פרטיה של כל פקודה תואמת, לרבות פרטי נייר הערך, כמות נייר הערך לביצוע העסקה והגבלת השער לביצוע העסקה, יהיו זהים לפרטיה של הפקודה התואמת הנגדית שמגיש הלקוח האחר עמו סוכמה העסקה.

7. הסוחר המבצע את העסקה, ירשום את הפקודה התואמת במערכת המסחר, יסמן אותה כפקודה תואמת ויגישה לביצוע במסחר בבורסה כפקודה תואמת.

;