פיקדונות: למי זה מתאים? על סוגי פקדונות ועוד

פיקדון הוא אפיק השקעה סולידי, בין אם הוא פיקדון שקלי ובין אם פיקדון דולרי. מעין הסכם בין הבנק לבין הלקוח שבו הלקוח מסכים לוותר על כספו למשך זמן מוגדר מראש בתמורה לקבלת ריבית.

הפיקדון מאופיין ברמת סיכון נמוכה. משך הפיקדון, סוג הריבית, ההצמדה ומועדי המשיכה קבועים וידועים מראש. גורמים אלה משפיעים בדרך כלל על גובה הריבית של הפיקדון. ישנם פיקדונות נושאי ריבית וישנם פיקדונות המוצמדים למדד, לדוגמא מדד המחירים, או לשער של מטבע, לדוגמא השקל או הדולר.

פיקדונות - למי זה מתאים?

 

 1. חוסכים המעוניינים בהשקעה סולידית, בסיכון נמוך.
 2. חוסכים שיודעים כי הם עומדים בפני הוצאה כספית ולא מעוניינים לסכן את כספם באפיק השקעה תנודתי.
 3. חוסכים שרואים בפיקדון חלק מתמהיל השקעה בתיק ההשקעות שלהם, כגורם שעשוי להעניק לתיק יציבות ואיזון. 
 4. חוסכים המעוניינים בתחנות יציאה קבועות מראש, בהן יוכלו למשוך את הכסף ולגרום לו לחזור להיות נזיל.

 

פיקדון סגור מול פיקדון נזיל 

אחת השאלות החשובות ביותר שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו בבואנו להפקיד כסף בפיקדון, היא מה הסכום שנוכל להפקיד בפיקדון ולא לסכן את איכות המחיה שלנו. כמו כן, רצוי שנבוא עם הערכה מגובשת לאיזה טווח נוכל לסגור את הפיקדון, כלומר: כמה זמן לא נצטרך את הכסף נזיל. ככל שנייצר לעצמנו יותר ודאות בשאלות של סכום הפיקדון וטווח זמן ההפקדה, כך נפחית סיכון לשבירת הפיקדון ונקבל ריבית גבוהה יותר עקב סגירת הכסף לפרקי זמן ממושכים.

אם אין לנו ודאות כזו, ואנחנו לא יודעים לומר מתי נצטרך את הכסף, קיימים פיקדונות המאפשרים נזילות מסוימת. מחיר הנזילות, במקרה זה, הוא ריביות נמוכות יותר. להלן שני סוגים של פיקדונות נזילים: 

 

 1. פיקדון לתקופה ארוכה, עם תחנות יציאה שבהן רשאי המפקיד למשוך את כספו עם סכום הריבית שנצברה וללא קנס. 
 2. פיקדון לתקופה קצובה, המתחדש באופן אוטומטי בתחנות שנקבעו מראש. במועד החידוש האוטומטי כספי הפיקדון משתחררים ומופקדים שוב, אלא אם הלקוח נתן פקודה לא לחדש את הפיקדון.            

 

סוגי פיקדונות

 • פיקדון לא צמוד בריבית קבועה: פיקדון שקלי, שהריבית בו נקבעת ביום סגירת הכספים בפיקדון ונשארת ידועה מראש וקבועה לאורך כל תקופת הפיקדון.

 

 • פיקדון לא צמוד בריבית משתנה: פיקדון שקלי הצמוד לריבית הפריים. ככל שריבית הפריים עולה או יורדת, כך גם הריבית על הפיקדון תעלה או תרד בהתאם. נכון למרץ 2021 עומדת ריבית הפריים על 1.6% (0.1% ריבית בנק ישראל ותוספת קבועה של 1.5% שנקבעה על ידי הבנקים).

 

 • פיקדון צמוד למדד המחירים לצרכן: התשואה נקבעת לפי ההפרש בין מדד המחירים ביום תחילת הפיקדון, המכונה מדד הבסיס, לבין מדד המחירים בסוף תקופת הפיקדון. פיקדון כזה נחשב פיקדון בסיכון גבוה יותר, משום שבניגוד לפיקדונות בריבית קבועה או משתנה, כאן אם מדד המחירים יורד בתקופת הפיקדון, הלקוח מפסיד כסף מהקרן.  במערכת הבנקאית עקפו את הבעיה בקביעה שאם התשואה אכן תהיה שלילית, הלקוח יקבל חזרה לפחות את הקרן ההתחלתית. קביעה זו חלה רק על חלק מהפיקדונות ולכן, לפני שבוחרים בפיקדון צמוד מדד, רצוי לוודא שאכן נחסמה בו אפשרות של ההפסד על הקרן.

 

 • פיקדון צמוד למט"ח (פצ"מ): פיקדון הצמוד לשער של אחד המטבעות הזרים, בדרך כלל לשער הדולר האמריקני. בנוסף להצמדה, הפיקדון נושא גם ריבית נקובה. גם כאן, כמו בפיקדון צמוד המדד, ייתכן שהפרש השערים בין הדולר האמריקני למשל, לבין השקל, יהיה שלילי וכתוצאה מכך הלקוח עשוי לספוג הפסד. לכן, מומלץ מאוד לברר מראש מהם תנאי הפיקדון.

 

 • פיקדון במטבע חוץ: פיקדון המתנהל במט"ח ונושא ריבית, הכפופה לריבית המטבע הזר שבו מתנהל הפיקדון כגון לייבור דולרי, לייבור אירו וכדומה.

 

שאלות מפתח בפתיחת פיקדון 

פתיחת פיקדון היא כיום פעולה פשוטה, מהירה ולעיתים דיגיטלית. עם זאת, מומלץ לבצע אותה רק לאחר שגיבשנו דעה ברורה בכמה שאלות מפתח:

 1. מתי נצטרך את הכסף? כאמור, פיקדונות שנסגרים לפרקי זמן ארוכים ולא נפתחים במהלך החיסכון מקבלים ריביות גבוהות יותר. רצוי גם שנתזמן את משך הפיקדון בהתאם לצרכינו: אם אנחנו מתכננים שיפוץ גדול או    אירוע משפחתי משמח כדוגמת בת מצווה, רצוי שנתזמן את סיום הפיקדון או את תחנות היציאה בהתאם.
 2. הריבית - לאן? מומלץ כי נגבש הערכה בנוגע לכיוון הריבית בתקופה הקרובה. אם אנחנו מעריכים שהריבית  תרד במעט או תישאר ללא שינוי, ייתכן שכדאי לנו לבחור בפיקדון בריבית קבועה. אם אנחנו מעריכים  שהריבית תעלה בטווח הקרוב, ייתכן שכדאי פיקדון בריבית משתנה.
 3. אצל מי לפתוח את הפיקדון? אנחנו כמובן לא חייבים לפתוח פיקדון בבנק שלנו. למעשה, במקרים רבים קיימות אפשרויות עדיפות במקומות אחרים, ולכן מומלץ לבצע סקר שוק. הריבית על הפיקדונות נקבעת אך ורק על ידי הגופים הפיננסיים המציעים אותם, ללא כל מעורבות מצד בנק ישראל. מבחינתנו, זה אומר שאם נפנה ליותר גופים ונקבל מהם יותר מידע והצעות, נגדיל מאוד את סיכויינו לפתוח פיקדון בתנאים טובים.
 4. מהו מחיר השבירה? אף אחד מאתנו לא רוצה לשבור פיקדון, למשוך את הכסף לפני קו הסיום ומחוץ לאחת מתחנות היציאה (אם יש כאלו). אלא שלפעמים אין ברירה. משהו בלתי צפוי קרה ואנחנו חייבים למשוך עכשיו את כספי הפיקדון. כדי לא להיות מופתעים דווקא ברגעי מצוקה, מומלץ שנברר מראש מהו הקנס שנשלם על פתיחת הפיקדון והאם הוא יעביר את הפיקדון שלנו להפסד, או "רק" יגרום לפגיעה מסוימת ברווח.

מיטב דש טרייד בע"מ הינה חבר בורסה לניירות ערך בתל אביב ומציעה ללקוחותיה בין היתר שירותי מסחר בניירות ערך ופיקדונות כספיים .
אין לראות במסמך זה ובמידע ו/או הניתוח הכלולים בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים ו/או השקעת כספים בפיקדונות כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר ומידע הנובע ממקורות אחרים, הנחזה כמידע מהימן, וזאת, מבלי שהחברה ביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנותו. האמור לעיל אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר. לפיכך, האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לא מומלץ לקבל החלטות השקעה בהסתמך על סקירה זו בלבד ויש להתייעץ עם בעל רישיון מתאים בטרם ביצוע כל השקעה שהיא.

;