דיווחים מידיים והודעות לציבור

פס"ד משלים בתובענות ייצוגיות של גרינברג ולוינרד 12/2021

בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 10/2021

פס"ד הדוחה בקשה ליצוגית נגד החברה בגין גביית דמי ביטוח שארים 26/09/2021

קבלת פסק דין בתובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 25/08/2021

חתימה על הסכם שירותי ניהול עם נושא משרה 14/07/2021

הושלמה העסקה לרכישת קרנות הפנסיה של הלמן אלדובי 01/07/2021

בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 13/04/2021

בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 13/04/2021

בהמ"ש אישר מחיקת בקשת אישור תביעה ייצוגית נגד החברה בטענה לגביית יתר בגין עיקולים 08/04/2021

הסכם לרכישת פעילות ניהול קרנות הפנסיה של הלמן אלדובי נחתם ע"י הלמן גמל ופנסיה 11/03/2021

רכישת פעילות ניהול קרנות הפנסיה החדשות של הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ 02/2021

הודעה על מיזוג מסלולים בקופות בניהול מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 01/2021

בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 06/01/2021

הודעה על כוונה למזג מסלולים בקופות בניהול מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 10/2020

בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 17/05/2020

בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 05/2020

הודעה לעמיתי מסלול השקעה "מיטב דש גמל כללי" אודות שינוי מדיניות השקעה תקנונית במסלול ההשקעה 18/04/2019 

בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 20/03/2018

בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 11/07/2017

בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 26/02/2017

בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 27/12/2016

בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 11/2016

בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 10/2016

בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 07/2016

אישור חלקי של תובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 08/2015

בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 04/2015

בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 

בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 


 

;