איילון - קופות גמל

קופת איגוד תגמולים

דוח הוצאות ישירות :

דוח הוצאות ישירות חציון 1 2012

דוח הוצאות ישירות חציון 2 2012

דוח הוצאות ישירות חציון 1 2013

דוח הוצאות ישירות חציון 2 2013

דוח הוצאות ישירות חציון 1 2014

דוח הוצאות ישירות חציון 2 2014

דוח הוצאות ישירות חציון 1 2015

דוח הוצאות ישירות חציון 2 2015

דוח הוצאות ישירות חציון 1  2016

דוח הוצאות ישירות חציון 2  2016

דוח צדדים קשורים:

דוח צדדים קשורים רבעון 4 2015

דוח צדדים קשורים רבעון 1 2016

דוח צדדים קשורים רבעון 2 2016

דוח צדדים קשורים רבעון 3 2016

דוח צדדים קשורים רבעון 4 2016

דוח כספי :

דוח כספי לשנת 2012

דוח כספי לשנת 2013

דוח כספי לשנת 2014

דוח כספי לשנת 2015

דוח כספי לשנת 2016

דוח סקירת הנהלה :

דוח סקירת הנהלה לשנת 2012

דוח סקירת הנהלה לשנת 2013

דוח סקירת הנהלה לשנת 2014

דוח סקירת הנהלה לשנת 2015

דוח סקירת הנהלה לשנת 2016

דמי ניהול ויתרת נכסים:

דמי ניהול ויתרות נכסים לשנת 2012

דמי ניהול ויתרות נכסים לשנת 2013

דמי ניהול ויתרות נכסים לשנת 2014

דמי ניהול ויתרות נכסים לשנת 2015

רשימת נכסים רבעונית:

רשימת נכסים מסלול 247 רבעון 4 2015

רשימת נכסים מסלול 9553 רבעון 2 2016

 

רשימת נכסים מסלול 9553 רבעון 4 2016

רשימת נכסים מסלול 9636 רבעון 3 2016

רשימת נכסים מסלול 9854 רבעון 1 2016

רשימת נכסים מסלול 9854 רבעון 2 2016

רשימת נכסים מסלול 9854 רבעון 3 2016

רשימת נכסים מסלול 9854 רבעון 4 2016

אישור רו"ח לרשימת נכסים:

אישור רו"ח לרשימת נכסים רבעון 4 2015

אישור רו"ח לרשימת נכסים רבעון 1 2016

אישור רו"ח לרשימת נכסים רבעון 2 2016

אישור רו"ח לרשימת נכסים רבעון 3 2016

תקנונים :

תקנון איגוד תגמולים 02/2016

אישור שינוי תקנון 02/2016

 

קופת גמל מסלולית

דוח הוצאות ישירות :

דוח הוצאות ישירות חציון 1 2014

דוח הוצאות ישירות חציון 2 2014

דוח הוצאות ישירות חציון 1 2015

דוח הוצאות ישירות חציון 2 2015

דוח הוצאות ישירות חציון 1 2016

דוח הוצאות ישירות חציון 2 2016

דוח צדדים קשורים :

דוח צדדים קשורים רבעון 4 2015

דוח צדדים קשורים רבעון 1 2016

דוח צדדים קשורים רבעון 2 2016

דוח צדדים קשורים רבעון 3 2016

דוח צדדים קשורים רבעון 4 2016

דוח כספי :

דוח כספי לשנת 2013

דוח כספי לשנת 2014

דוח כספי לשנת 2015

דוח כספי לשנת 2016

דוח סקירת הנהלה :

דוח סקירת הנהלה לשנת 2013

דוח סקירת הנהלה לשנת 2014

דוח סקירת הנהלה לשנת 2015

דוח סקירת הנהלה לשנת 2016

דמי ניהול ויתרת נכסים :

דמי ניהול ויתרת נכסים לשנת  2012

דמי ניהול ויתרות נכסים לשנת 2013

דמי ניהול ויתרות נכסים לשנת 2014

דמי ניהול ויתרות נכסים לשנת 2015

רשימת נכסים רבעונית:

ריכוז נכסים מסלול 2238 רבעון 3 2016

רשימת נכסים מסלול 258 רבעון 4 2015

רשימת נכסים מסלול 1062 רבעון 1 2016

רשימת נכסים מסלול 1062 רבעון 2 2016

רשימת נכסים מסלול 1062 רבעון 3 2016

 

רשימת נכסים מסלול 1062 רבעון 4 2016

רשימת נכסים מסלול 1063 רבעון 1 2016

רשימת נכסים מסלול 1063 רבעון 2 2016

רשימת נכסים מסלול 1063 רבעון 3 2016

רשימת נכסים מסלול 1063 רבעון 4 2016

רשימת נכסים מסלול 1063 רבעון 4 2015

רשימת נכסים מסלול 1064 רבעון 1 2016

רשימת נכסים מסלול 1064 רבעון 2 2016

רשימת נכסים מסלול 1064 רבעון 3 2016

רשימת נכסים מסלול 1064 רבעון 4 2016

רשימת נכסים מסלול 1064 רבעון 4 2015

רשימת נכסים מסלול 1068 רבעון 1 2016

רשימת נכסים מסלול 1068 רבעון 2 2016

רשימת נכסים מסלול 1068 רבעון 3 2016

רשימת נכסים מסלול 1068 רבעון 4 2016

רשימת נכסים מסלול 1068 רבעון 4 2015

רשימת נכסים מסלול 2238 רבעון 1 2016

רשימת נכסים מסלול 2238 רבעון 2 2016

רשימת נכסים מסלול 2238 רבעון 3 2016

רשימת נכסים מסלול 2238 רבעון 4 2016

רשימת נכסים מסלול 2238 רבעון 4 2015

 רשימת נכסים מסלול 9431 רבעון 1 2016

 רשימת נכסים מסלול 9431 רבעון 2 2016

 רשימת נכסים מסלול 9431 רבעון 3 2016

 

רשימת נכסים מסלול 9431 רבעון 4 2016

רשימת נכסים מסלול 9950 רבעון 1 2016

 רשימת נכסים מסלול 9550 רבעון 2 2016

 רשימת נכסים מסלול 9550 רבעון 3 2016

 רשימת נכסים מסלול 9550 רבעון 4 2016

רשימת נכסים מסלול 9551 רבעון 1 2016

 רשימת נכסים מסלול 9551 רבעון 2 2016

 רשימת נכסים מסלול 9551 רבעון 3 2016

 רשימת נכסים מסלול 9551 רבעון 4 2016

רשימת נכסים מסלול 9855 רבעון 1 2016

 רשימת נכסים מסלול 9855 רבעון 2 2016

 רשימת נכסים מסלול 9855 רבעון 3 2016

רשימת נכסים מסלול 9855 רבעון 4 2016

אישור רו"ח לרשימת נכסים: 

אישור רו"ח לרשימת נכסים רבעון 4 2015

אישור רו"ח לרשימת נכסים רבעון 1 2016

אישור רו"ח לרשימת נכסים רבעון 2 2016

אישור רו"ח לרשימת נכסים רבעון 3 2016

תקנונים :

תקנון תגמולים ואישית לפיצויים - מסלולית ספטמבר 2015 

תקנון תגמולים ואישית לפיצויים - מסלולית פברואר 16 

אישור שינוי תקנון פברואר 16 

דוחות חודשיים איגוד תגמולים : 

 דוח תרומה לתשואה  דצמבר 2015

דוח תרומה לתשואה  רבעון 4 2015

דוח תרומה לתשואה מסלול 50-60 ינואר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול 50-60 פברואר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול 50-60 מרץ 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול 50-60 אפריל 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול 50-60 מאי 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול 50-60 יוני 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול 50-60 יולי 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול 50-60 אוגוסט 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול 50-60 ספטמבר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול 50-60 אוקטובר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול 50-60 נובמבר 2016

דוח תרומה לתשואה 50-60 רבעון 1 2016

דוח תרומה לתשואה 50-60 רבעון 2 2016

דוח תרומה לתשואה 50-60 רבעון 3 2016

 דוח תרומה לתשואה מסלול מעל 60 אפריל 2016

 דוח תרומה לתשואה מסלול מעל 60 יוני 2016

 דוח תרומה לתשואה מסלול מעל 60 יולי 2016

 דוח תרומה לתשואה מסלול מעל 60 אוגוסט 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מעל 60 ספטמבר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מעל 60 אוקטובר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מעל 60 נובמבר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מעל 60 רבעון 3 2016

מסלול 50-60 דצמבר 2015

מסלול 50-60 ינואר 2016

מסלול 50-60 פבואר 2016

מסלול 50-60 מרץ 2016

מסלול 50-60 אפריל 2016

מסלול 50-60 מאי 2016

מסלול 50-60 יוני 2016

מסלול 50-60 יולי 2016

מסלול 50-60 אוגוסט 2016

מסלול 50-60 ספטמבר 2016

מסלול 50-60 אוקטובר 2016

מסלול 50-60 נובמבר 2016

מסלול מעל 60 אפריל 2016

מסלול מעל 60 מאי 2016

מסלול מעל 60 יוני 2016

 מסלול מעל 60 אוגוסט 2016

 מסלול מעל 60 ספטמבר 2016

 מסלול מעל 60 אוקטובר 2016

 מסלול מעל 60 נובמבר 2016

 דוחות חודשיים גמל מסלולית : 

דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה דצמבר 2015

דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה ינואר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה פבואר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה מרץ 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה אפריל 2016

 דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה מאי 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה יוני 2016

 דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה יולי 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה אוגוסט 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה ספטמבר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה אוקטובר 2016

 דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה נובמבר 2016

 דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה רבעון 4 2015

דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה רבעון 1 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה רבעון 2 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול כהלכה רבעון 3 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול שקלי אוקטובר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול שקלי נובמבר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול 50-60 ינואר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול 50-60 פבואר 2016

 דוח תרומה לתשואה מסלול 50-60 מרץ 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול 50-60 אפריל 2016

 דוח תרומה לתשואה מסלול 50-60 מאי 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול 50-60 יוני 2016

 דוח תרומה לתשואה מסלול 50-60 יולי 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול 50-60 אוגוסט 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול 50-60 ספטמבר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול 50-60 אוקטובר 2016

 דוח תרומה לתשואה מסלול 50-60 נובמבר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול 50-60 רבעון 1 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול 50-60 רבעון 2 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול 50-60 רבעון 3 2016 

דוח תרומה לתשואה מסלול מטח ינואר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מטח פבואר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מטח מרץ 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מטח אפריל 2016

 דוח תרומה לתשואה מסלול מטח מאי 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מטח יוני 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מטח יולי 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מטח אוגוסט 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מטח ספטמבר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מטח אוקטובר 2016

דוח תמורה לתשואה מסלול מטח נובמבר 2016

 דוח תרומה לתשואה מסלול מטח רבעון 4 2015

דוח תרומה לתשואה מסלול מטח רבעון 1 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מטח רבעון 2 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מטח רבעון 3 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מניות ינואר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מניות פברואר 2016

 דוח תרומה לתשואה מסלול מניות מרץ 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מניות אפריל 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מניות מאי 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מניות יוני 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מניות יולי 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מניות אוגוסט 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מניות ספטמבר 2016

דוח תמורה לתשואה מסלול מניות אוקטובר 2016

דוח תמורה לתשואה מסלול מניות נובמבר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מניות דצמבר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מניות רבעון 1 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מניות רבעון 2 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מניות רבעון 3 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מניות רבעון 4 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול אגח ינואר 2016 

דוח תרומה לתשואה מסלול אגח פברואר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול אגח מרץ 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול אגח אפריל 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול אגח מאי 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול אגח יוני 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול אגח יולי 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול אגח אוגוסט 2016 

דוח תרומה לתשואה מסלול אגח ספטמבר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול אגח אוקטובר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול אגח נובמבר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול אגח דצמבר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול אגח רבעון 1 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול אגח רבעון 2 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול אגח רבעון 3 2016

 דוח תרומה לתשואה מסלול אגח רבעון 4 2016 

דוח תרומה לתשואה מסלול חול ינואר 2016 

דוח תרומה לתשואה מסלול חול פברואר 2016

דוח תרומה לשתשואה מסלול חול מרץ 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול חול אפריל 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול חול מאי 2016 

דוח תרומה לתשואה מסלול חול יוני 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול חול יולי 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול חול אוגוסט 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול חול ספטמבר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול חול אוקטובר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול חול נובמבר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול חול דצמבר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול חול רבעון 1 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול חול רבעון 2 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול חול רבעון 3 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול חול רבעון 4 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול שקלי ינואר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול שקלי פברואר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול שקלי מרץ 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול שקלי אפריל 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול שקלי מאי 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול שקלי יוני 2016

דוח תרומה לתרומה מסלול שקלי יולי  2016

דוח תרומה לתשואה מסלול שקלי אוגוסט 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול שקלי ספטמבר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול שקלי אוקטובר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול שקלי נובמבר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול שקלי דצמבר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול שקלי רבעון  1 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול שקלי רבעון 2 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול שקלי רבעון 3 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול שקלי רבעון 4 2016

דוח תרומה  לתשואה מסלול מעל 60 ינואר 2016

דוח תרומה לתשואהמסלול מעל 60 פברואר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מעל 60 מרץ  2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מעל 60 אפריל 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מעל 60 מאי 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מעל 60 יוני 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מעל 60 יולי 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מעל 60 אוגוסט 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מעל  60 ספטמבר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מעל 60 אוקטובר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מעל 60 נובמבר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מעל 60 דצמבר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מעל 60 רבעון 1 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מעל 60 רבעון 2 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול מעל 60 רבעון 3 2016

דוח תרומה לתשאה מסלול מעל 60 רבעון 4 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול עד 50 ינואר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול עד 50 פברואר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול עד 50 מרץ 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול עד 50 אפריל 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול עד 50 מאי 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול עד 50 יוני 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול עד 50 יולי 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול עד 50 אוגוסט 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול עד 50 ספטמבר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול עד 50 אוקטובר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול עד 50 נובמבר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול עד 50 דצמבר 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול עד 50 רבעון 1 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול עד 50 רבעון 2 2016 

דוח תרומה לתשואה מסלול עד 50 רבעון 3 2016

דוח תרומה לתשואה מסלול עד 50 רבעון 4 2016 

מסלול עד 50 ינואר 2016

מסלול 50- 60 ינואר 2016

מסלול מעל 60 ינואר 2016

מסלול מניות ינואר 2016

מסלול מטח ינואר 2016

מסלול שקלי ינואר 2016

מסלול אגח ינואר 2016

מסל כהלכה ינואר 2016

מסלול חול ינואר 2016

מסלול עד 50 פברואר 2016

מסלול 50-60 פברואר 2016

מסלול מעל 60 פברואר 2016

מסלול מניות פברואר 2016

מסלול מטח פברואר 2016

מסלול שקלי פברואר 2016

מסלול אגח פברואר 2016

מסלול כהלכה פברואר 2016

מסלול חול פברואר 2016

מסלול עד 50 מרץ 2016

מסלול 50-60 מרץ 2016

מסלול מעל 60 מרץ 2016

מסלול מניות מרץ 2016

מסלול מטח מרץ 2016

מסלול שקלי מרץ 2016

מסלול אגח מרץ 2016

מסלול כהלכה מרץ  2016

מסלול חול מרץ 2016

מסלול עד 50 אפריל 2016

מסלול 50-60 אפריל 2016

מסלול מעל 60 אפריל 2016

מסלול מניות אפריל 2016

מסלול מטח אפריל 2016

מסלול שקלי אפריל 2016

מסלול אגח אפריל 2016

מסלול כהלכה אפריל 2016

מסלול חול אפריל 2016

מסלול עד 50 מאי 2016

מסלול 50-60 מאי 2016

מסלול מעל 60 מאי 2016

מסלול מניות מאי 2016

מסלול מטח מאי 2016

מסלול שקלי מאי 2016

מסלול אגח מאי 2016

מסלול כהלכה מאי 2016

מסלול חול מאי 2016

מסלול עד 50 יוני 2016

מסלול 50-60 יוני 2016

מסלול מעל 60 יוני 2016

מסלול מניות יוני 2016

מסלול מטח יוני 2016

מסלול שקלי יוני 2016

מסלול אגח יוני 2016

מסלול כהלכה יוני 2016

מסלול חול יוני 2016

מסלול עד 50 יולי 216

מסלול 50-60 יולי 2016

מסלול מעל 60 יולי 2016

מסלול מניות יולי 2016

מסלול מטח יולי 2016

מסלול שקלי יולי 2016

מסלול אגח יולי 2016

מסלול כהלכה יולי 2016

מסלול חול יולי 2016 

מסלול עד 50 אוגוסט 2016

מסלול 50-60 אוגוסט 2016

מסלול מעל 60 אוגוסט 2016

מסלול מניות אוגוסט 2016

מסלול מטח אוגוסט 2016

מסלול שקלי אוגוסט 2016

מסלול אגח אוגוסט 2016

מסלול כהלכה אוגוסט 2016

מסלול חול אוגוסט 2016

מסלול עד 50 ספטמבר 2016

מסלול 50-60 ספטמבר 2016

מסלול מעל 60 ספטמבר 2016

מסלול מניות ספטמבר 2016

מסלול מטח ספטמבר 2016

מסלול שקלי ספטמבר 2016

מסלול אגח ספטמבר 2016

מסלול כהלכה ספטמבר 2016

מסלול חול ספטמבר 2016

מסלול עד 50 אוקטובר 2016

מסלול 50-60 אוקטובר 2016

מסלול מעל 60 אוקטובר 2016

מסלול מניות אוקטובר 2016

מסלול מטח אוקטובר 2016

מסלול שקלי אוקטובר 2016

מסלול אגח אוקטובר 2016

מסלול כהלכה אוקטובר 2016

מסלול חול אוקטובר 2016

מסלול עד 50 נובמבר 2016

מסלול 50-60 נובמבר 2016

מסלול מעל 60 נובמבר 2016

מסלול מניות נובמבר 2016

מסלול מטח נובמבר 2016

מסלול שקלי נובמבר 2016

מסלול אגח נובמבר 2016

מסלול כהלכה נבמבר 2016

מסלול חול נובמבר 2016

מסלול עד 50 דצמבר 2016

מסלול 50-60 דצמבר 2016

מסלול מעל 60 דצמבר 2016

מסלול מניות דצמבר 2016 

מסלול מטח דצמבר 2016

מסלול שקלי דצמבר 2016

מסלול אגח דצמבר 2016

מסלול כהלכה דצמבר 2016

מסלול חול דצמבר 2016

דמי ניהול ויתרת נכסים 2013

דמי ניהול ויתרת נכסים 2014

דמי ניהול ויתרת נכסים 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;