הצהרה על מדיניות השקעה

הצהרת מדיניות השקעה לשנת 2022 - מיטב דש גמל ופנסיה

הצהרת מדיניות השקעה לשנת 2021, עדכון מספר 1 - מיטב דש גמל ופנסיה

הצהרת מדיניות השקעה לשנת 2021 - מיטב דש גמל ופנסיה

הצהרת מדיניות השקעה לשנת 2020, עדכון מספר 2 - מיטב דש גמל ופנסיה

הצהרת מדיניות השקעה לשנת 2020, עדכון מספר 1 - מיטב דש גמל ופנסיה

הצהרת מדיניות השקעה לשנת 2020 - מיטב דש גמל ופנסיה

הצהרת מדיניות השקעה לשנת 2019, עדכון מספר 1 - מיטב דש גמל ופנסיה

הצהרת מדיניות השקעה לשנת 2019 - מיטב דש גמל ופנסיה

הצהרת מדיניות השקעה לשנת 2018, עדכון מספר 1 - מיטב דש גמל ופנסיה

הצהרת מדיניות השקעה לשנת 2018 - מיטב דש גמל ופנסיה

הצהרת מדיניות השקעה לשנת 2017 - מיטב דש גמל ופנסיה

 

;