נושאי משרה וחברי הנהלה בכירה - מיטב דש גמל ופנסיה

מנכ"ל - עו"ד חגי אורן.

סמנכ"לית כספים - רו"ח שרה סרוסי.

סמנכ"לית תפעול ו-IRA - יעל פרויליך.

סמנכ"לית תכנון ופיתוח - ליאור שחם.

סמנכ"ל תפעול ובקרת השקעות - אוהד אביבי.

סמנכ"ל לקוחות - ירון כהן.

מנהל השקעות - גיא מני.

יועצת משפטית -עו"ד טלי שורץ.

מבקר פנימי - אמיר לוי.

מנהלת סיכונים וממונת ציות ואכיפה פנימית - רו"ח ליאת אסרף.

אקטואר - ישעיהו אורזיצר.

מנהל תחום דיגיטל - עומר מילויצקי.

מנהלת מערכות מידע - אילנית חזן.

מזכירת חברה - מושית שוורץ.

;