אחוזי הפקדה לגמל

הפקדה לגמל שונה עבור שכירים ועצמאיים.

עמית שכיר:
עובד רשאי להפריש עד 7% והמעביד עד 7.5% מהמשכורת הקובעת.
הפרשה של עד 5% חייבת להיות שווה מבחינת העובד והמעביד.

מעביד רשאי להפקיד כספים באופן שוטף עבור פיצויים על שם העובד, עד 8.33% מהמשכורת הקובעת.

עמית עצמאי:
רשאי להפקיד לגמל כל סכום בהתאם לרצונו וליכולתו.
הטבות מס ופרטי הפקדה

 

 

;