קופות גמל - שאלות ותשובות

מהי קופת גמל?

קופות גמל קלאסיות –עד שנת 2008 קופות הגמל היו מיועדות לחיסכון הוני, כלומר, כאלו המאפשרות את משיכת הכספים כסכום חד-פעמי ופטור ממס ולא כקצבה חודשית. בין קופות אלה נמנות הקופות לשכירים, שכל ההפקדות שבוצעו בהן עד סוף 2007 נזילות למשיכה כסכום הוני החל מגיל 60, והקופות לעצמאים שבהן ההפקדות עד סוף 2005 נזילות למשיכה כסכום הוני פטור ממס בתום 15 שנות וותק. ההפקדות מהשנים 2006-2007 נזילות למשיכה כסכום הוני החל מגיל 60. כל ההפקדות משנת 2008 ואילך לקופות אלו הן הפקדות למטרות קצבה בלבד, בהן לא ניתן למשוך את הכספים כסכום חד פעמי.
מאז שנת 2008 השתנה אופן פעולתן של קופות הגמל הקלאסיות, ונולדו מוצרי גמל חדשים:
קופות גמל בתיקון 190 – החל משנת 2012, מאפשרות לבני הדור השלישי לנהל במסגרתן חיסכון נזיל בכפוף לעמידה במספר קריטריונים. קופות הגמל ממוסה ב-15% מס רווח הון נומינלי במקרה של משיכתו כסכום חד פעמי או קצבה פטורה ממס החל מגיל 60.
קופות גמל להשקעה – החל משנת 2016, ניתן לנהל קופה מסוג זה בכל גיל, עם אפשרות לקצבה פטורה ממס החל מגיל 60 ובכפוף למגבלת השקעה של 72,616 ₪ (נכון לשנת 2022) בשנה קלנדרית.

איך מצטרפים לקופת גמל של מיטב

ניתן להצטרף בקלות ובאופן דיגיטלי מכל מכשיר ובכל שעה ולפתוח ו/או להעביר קופת גמל. להצטרפות לחצו כאן >>

מדוע מציעות קופות הגמל מבחר רחב של מסלולי השקעה?

רוב הציבור אינו מנהל השקעות באופן מקצועי ואינו בקיא ברזי האנליזה של שווקים וענפים, ניתוח דוחות כספיים של חברות וניתוחים מאקרו-כלכליים. כל אלה עומדים בבסיסו של ניהול השקעות מקצועי. מוצרי החיסכון הפנסיוני הם מוצרים מנוהלים עבור מספר רב של לקוחות ובכדי לאפשר לכל לקוח התאמה מירבית לטעמיו האישיים, מציעות קופות הגמל מגוון רחב של מסלולי השקעה, החל ממסלולים סולידיים ביותר וכלה במסלולים ספקולטיביים יותר .

האם ניתן לחלק את הכספים בין המסלולים?

כמובן! גמישות היא שם המשחק בהשקעות. אי לכך, באפשרותך לחלק את כספך ו/או הפקדותיך בין המסלולים השונים בקופות הגמל של מיטב . 

האם עמית יכול להעביר את קופת הגמל שלו בין גופים באופן חופשי

המעבר בין קופות הגמל אפשרי ללא עלויות וללא קנסות, תוך שמירה על ותק כספי החיסכון ונזילות הכספים. פעולת המעבר תתבצע בתום 10 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה לגוף הנבחר.
קופות גמל במעמד שכיר אשר כוללות רכיב פיצויים, בעת מעבר לקופה אחרת אשר מבוקשת על ידי החוסך, המעבר יתבצע כאשר רכיב הפיצויים יירשם במסלול השקעות המותאם לגיל החוסך. (על פי המודל הצ'יליאני).במידה ובעת המעבר יצרף העמית למסמכי הבקשה, אישור מעסיק לגבי כספי הפיצויים, יועברו גם הם למסלול ההשקעה המבוקש.

האם ניתן להעביר כספים ממסלול אחד לאחר באותה קופת גמל?

בהחלט, ניתן לעשות זאת באמצעות מילוי טופס. אדם שצבר כספים במסלול אחד ומבקש להעביר כספים למסלול אחר באותה קופת גמל ימלא טופס העברה פנימית של כספים בקופת גמל - ובקשתו תבוצע תוך שלושה ימי עסקים. 

האם העברת כספים ממסלול למסלול כרוכה באובדן ותק? כמה כסף ניתן להעביר? והאם זה עולה כסף?

אובדן ותק? ממש לא! חוסך בקופת גמל צובר ותק ממועד ההפקדה הראשון לחשבון. פיצול הכספים בין המסלולים לא משנה את הוותק, או את מועד תחילת הנזילות. למעשה, אין פגיעה בזכות החוסך. עדיין מדובר בחשבון אחד שפשוט מחולק לכמה מסלולים. ניתן להעביר כל סכום שתבחר. העברת כספים בין מסלולים מבוצעת ללא תשלום.

 

מה המשמעות של תיקון 3*?

התיקון לחוק קובע כי הפקדות לקופת גמל שבוצעו אחרי ינואר לשנת 2008 לכל מכשירי החיסכון הפנסיוני - קופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים - נועדו להקנות לחוסך קצבה חודשית לכל החיים. החל מנקודת זמן זו, השוק הפנסיוני כולל שני מוצרים: "קופת גמל לקצבה" ו"קופת גמל לחיסכון לא משלמת קצבה".

את כספי קופת הגמל שנצברו עד דצמבר לשנת 2007 ניתן למשוך החל מגיל 60, פטורים ממס, אם הוותק בקופה הגיע לחמש שנים לפחות. משיכה של כספי תגמולים לא נזילים, גוררת חיוב מס בשיעור של 35% על כספי התגמולים.

כספים שנצברו במרכיב הפיצויים ניתנים למשיכה בעת סיום העסקה. כספי פיצויים ניתנים למשיכה בהתאם לחוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג-1963. את כספי התגמולים ניתן למשוך גם בדרך של קצבה לאחר העברתם לקופת גמל לקצבה. אם צברת זכויות לקבלת קצבה מעבר לסכום המינימלי שנקבע (4,606 ש"ח) נכון לשנת 2022, באפשרותך להוון את ההפרש ולמשוך אותו כסכום חד פעמי. המשיכה כפופה לאישור פקיד שומה.

*תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל), תשס"ח-2008.

כיצד מנוהל הכסף במיטב ?

גיא מני מנהל השקעות הגמל הראשי שלנו, מוביל צוות של אנליסטים ומומחי השקעות מנוסים ביותר מקבלים החלטות באופן שוטף. 

במקביל לצוות זה, פועלת במיטב דש גמל ופנסיה בע"מ ועדת השקעות, שנפגשת פעם בשבועיים כדי להתוות מדיניות השקעות לכל אחד מהמסלולים בקופות. בוועדה חברים כלכלנים בעלי ניסיון של עשרות שנים בשוק ההון. 

;