אחוזי הפקדה אפשריים לפנסיה

קרן פנסיה לעמית שכיר

מקובל להפקיד לקרן הפנסיה דמי גמולים בשיעור של כ- 12.5% משכר העובד, כשהתמהיל המקובל הינו 6.5% המופרשים על ידי המעביד ו- 6% המופרשים על ידי העובד. זאת, בנוסף להפקדה של לפחות 6% מהשכר, על ידי המעביד, למרכיב הפיצויים.

עמית שכיר יכול להפקיד דמי גמולים בשיעור הנע בין 6% ל- 7%. לעומתו, המעסיק יכול להפקיד דמי גמולים בשיעור הנע בין 6.5% ל- 7.5% ופיצויים בשיעור הנע בין 6% ל- 8.33%.

הפקדות העובד והמעביד לקרן הפנסיה המקיפה יחד, לא יעלו על 22.83% משכרו החודשי של העובד, או על 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק (הסכום הנמוך מביניהם).

עובד אשר מבקש להפריש סכום גבוה יותר, זכאי לעשות זאת לקרן פנסיה כללית משלימה אשר לא מוגבלת בסכומי ההפקדה.

;