מסלולי ביטוח בקרנות הפנסיה


מסלולי ביטוח בפנסיה המקיפה והכללית שלנו:

הקרן מנהלת מסלולי ביטוח המגדירים את שיעורי הכיסוי הביטוחי לפנסיית נכות ולפנסיית שאירים, בהתאם לגיל הצטרפות העמית לקרן, מינו, שנת לידתו ומסלול הביטוח בו בחר.

מסלול ביטוח 75% לנכות ו-100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) (ולהלן - מסלול ברירת המחדל) - מסלול ביטוחי המקנה כיסוי לנכות של 75% בכל גיל הצטרפות הן לגברים והן לנשים, וכיסוי לשאירים של 100%, לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 40. לגברים המצטרפים החל מגיל 41 ומעלה מקנה המסלול כיסוי לשאירים הנמוך מ100%. המסלול כולל כיסויים ביטוחיים עד גיל 67 הן לגברים והן לנשים.

מסלול ביטוח 75% לנכות (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) ו100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 47 ומעלה) - מסלול ביטוחי המקנה כיסוי לנכות של 75% , לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 40. הכיסוי לשאירים במסלול זה עומד על 100%, לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 46. לגברים המצטרפים החל מגיל 41 ומעלה מקנה המסלול כיסוי לנכות נמוך מ-75% ולגברים המצטרפים החל מגיל 47 ומעלה מקנה המסלול גם כיסוי לשאירים נמוך מ-100%. המסלול כולל כיסויים ביטוחיים עד גיל 67 הן לגברים והן לנשים.

מסלול ביטוח 75% לנכות (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) ו100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) - מסלול ביטוחי המקנה כיסוי לפנסיית נכות של 75% וכיסוי לשאירים של 100%. לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 40. לגברים המצטרפים החל מגיל 41 ומעלה מקנה המסלול כיסוי לנכות נמוך מ-75% ולשאירים נמוך מ-100%. המסלול כולל כיסויים ביטוחיים עד גיל 67 הן לגברים והן לנשים.

מסלול ביטוח 75% לנכות ו-40% לשאירים - מסלול ביטוחי המקנה כיסוי לפנסיית נכות של 75% וכיסוי לשאירים של 40%. בכל גיל ההצטרפות הן לגברים והן לנשים.  המסלול כולל כיסויים ביטוחיים עד גיל 67 הן לגברים והן לנשים.

מסלול ביטוח 37.5% לנכות ו-100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 45 ומעלה) - מסלול ביטוחי המקנה כיסוי לנכות של 37.5% בכל גיל הצטרפות הן לגברים והן לנשים, וכיסוי לשאירים של 100%, לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 44. לגברים המצטרפים החל מגיל 45 ומעלה מקנה המסלול כיסוי לשאירים נמוך מ100%. המסלול כולל כיסויים ביטוחיים עד גיל 67 הן לגברים והן לנשים

מסלול ביטוח 37.5% לנכות ו-40% לשאירים - מסלול ביטוחי המקנה כיסוי לפנסיית נכות של 37.5% וכיסוי לשאירים של 40%. בכל גיל ההצטרפות הן לגברים והן לנשים. המסלול כולל כיסויים ביטוחיים עד גיל 67 הן לגברים והן לנשים.

מסלול ביטוח לפורשים עד גיל 60, 75% לנכות (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) ו100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 49 ומעלה) - מסלול ביטוחי המקנה כיסוי לנכות של 75% , לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 40. הכיסוי לשאירים במסלול זה עומד על 100%, לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 48. לגברים המצטרפים החל מגיל 41 ומעלה מקנה המסלול כיסוי לנכות נמוך מ-75% ולגברים המצטרפים החל מגיל 49 ומעלה מקנה המסלול גם כיסוי לשאירים נמוך מ-100%. המסלול כולל כיסויים ביטוחיים עד גיל 60 הן לגברים והן לנשים.

 

 בנוסף על מסלולי הביטוח המוצגים מעלה בקרן הכללית בלבד קיים מסלול ללא כיסויים ביטוחיים:

מסלול יסוד - מסלול לפנסיית זקנה בלבד, ללא כיסויים ביטוחיים לנכות ושארים (ולהלן - מסלול ברירת המחדל).

למסלולי השקעה בפנסיה לחץ כאן

;