ביטוח משנה בקרן הפנסיה מיטב דש

קרנות הפנסיה המקיפה והכללית מבוטחות על ידי קבוצת ביטוח המשנה הגלובלית Swiss Reinsurance Company Ltd ("מבטח המשנה"). מבטח המשנה נהנה מדירוג של סוכנות הדירוג הבינלאומיתS&P  - דירוג של AA-.

סוג ביטוח המשנה ממבטח המשנה הינו מסוג Q.S שמשמעותו חלוקת האחריות במסגרת בגין כל תביעה בין מבטח המשנה לעמיתי הקרן.

מבטח המשנה מכסה בקרן המקיפה אירועי ביטוח בשיעור של 70% מעלות הסיכון של תביעת ביטוח (מוות או נכות), ובקרן הכללית בשיעור של 100%.

מבטח המשנה מחזיק בנציגות מקומית בישראל המאפשרת ניהול ממשק נוח ומהיר בכל הנוגע להתנהלות השוטפת  (ניהול תביעות, העברת נתונים, התחשבנות כספית, מענה לשאלות וכיו"ב). עלות הכיסוי הינה מדמי הסיכון שנגבים על בסיס חודשי מעמיתי קרן הפנסיה.

קרן הפנסיה מתחשבנת בפועל פעם אחת בשנה מול מבטח המשנה בהתאם להתחייבויות ההדדיות. הסכם ההתקשרות עם מבטח המשנה עולה בקנה אחד עם המדיניות אותה קבעה החברה, התומכת בהמשך גידול וצמיחה של קרן הפנסיה, שיפור התנאים המסחריים והביטוחים, מימוש היתרון לגודל, ושיפור התשואה הדמוגרפית של הקרן.

;