תקרת הפקדה לקרן השתלמות

ראשית נבקש להבהיר כי אין מדובר אלא בתקרת ההפקדה המוטבת בגובה מסוים שמעבר לתקרה זו לא ניתן ליהנות יותר מהטבות מס.

תקרת הפקדה לקרן השתלמות מוגבלת בשכר מקסימאלי שמעבר אליו לא ניתן ליהנות מהטבות מס. עבור עמית במעמד שכיר מדובר בתקרת שכר חודשית של 15,712 ₪, בעוד עצמאיים ייהנו מהטבת מס עבור הפקדה של 4.5% בפועל מההכנסה החייבת ועד תקרה של 270,000 ש"ח בשנה (נכון לשנת 2022).

תקרת הפרשות לקרן השתלמות לשכירים:


מעביד - עד 7.5% מהשכר, כאשר הפרשת העובד חייבת להיות בשיעור של 1/3 (שליש) לפחות מזו של המעסיק (ובמקרה זה 2.5% מהמשכורת הקובעת).

תקרת השכר לשכירים עומדת על 15,712 ש"ח לחודש (נכון לשנת 2022). התקרה מתעדכנת מעת לעת. במידה והמעביד מבצע הפקדות בגין שכר מעל תיקרה זו, עבור העובד, העובד יחוייב במס שולי על ההפרש בין תיקרת ההפקדה לבין ההפקדה בפועל.

תקרת הפרשות לקרן השתלמות לעצמאים:


הפקדה מוטבת ללא חיוב במס רווח הון, תתאפשר עד 7% מההכנסה החייבת בפועל ועד לתקרת שכר של 270,000 ש"ח בשנה.
הסכום המוכר לניכוי מס יהיה 4.5% מההכנסה החייבת בפועל ועד תקרת שכר של 270,000 ש"ח בשנה (נכון לשנת 2022).

;