טופס בקשה למשיכת כספים מקופת חיסכון לכל ילד

קופת גמל

טופס בקשה למשיכת כספים מקופת חיסכון לכל ילד - דיגיטלי

למילוי הבקשה לחץ כאן

יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים :
יש להעביר צילום ת.ז+צילום שיק מבוטל או אישור על ניהול חשבון הכולל מס' ת.ז,שם מלא,מס' חשבון , חתימה וחותמת הבנק

;