בקשת העברה מקרן פנסיה אחרת לקרן הפנסיה שבניהולנו

טופס להעברת חשבון פנסיה לניהולה של מיטב דש - בעת מילוי הטופס תתבקש/י לבחור את מסלול ההשקעה בו ינוהלו הכספים. רכיב הפיצויים יועבר למסלול ברירת המחדל.

קופת גמל משלמת קצבה

;