בורסה תל אביב

מיטב טרייד, חברת הבורסה לניירות ערך בת"א, מעניקה ללקוחותיה שירותי השקעות ומסחר בבורסת תל אביב. השירות ניתן באמצעות מערכות מסחר אונליין עם גישה בזמן אמת לשוק הישראלי ותמיכה של צוות מקצועי בחדר המסחר. החברה מאפשרת מסחר איכותי במגוון רחב של ניירות ערך ומכשירים פיננסיים למסחר. קליק אחד וניתן לקנות מניות וניירות ערך נוספים. כמו כן, בכל רגע נתון ניתן לקבל דוח על יתרות, החזקות, דרישת בטחונות, יתרות שורט, דיבידנדים והכנסות שצפויות להתקבל. או כל מידע רלוונטי אחר

למשקיעים או סוחרים המעוניינים להגביר את יכולתם להתמודד מול שווקים משתנים, המערכת תומכת במכירה בחסר (שורט), בהתאם לתנאי החשבון האישיים של הלקוח.

המערכת מאפשרת מסחר בנכסים פיננסים נוספים:
מסחר באופציות - מיטב דש טרייד פותחת בפניך את "האופציה" לסחור בנגזרים פיננסים. באמצעות מערכות המסחר בבורסה, תוכלו לסחור באופציות מעו''ף, שקל דולר, שקל יורו, אופציות על מניות ועוד. המערכת מציגה מחירים בזמן אמת על כל סוגי הנגזרים ומאפשרת לבנות אסטרטגיות מורכבות באופן מהיר.

מערכות המסחר מאפשרות להתעדכן ולשלוח הוראות גם מחוץ לשעות המסחר בבורסה.


אודות בורסת תל-אביב


הבורסה בתל אביב הוקמה בשנת 1953. בשנות ה-90, הכניסה הבורסה את מערכת ה"רצף" ומאז המסחר מתבצע באופן ממוחשב. באמצעות האינטרנט יכול היום כל אדם לסחור בזמן אמת במניות, אגרות חוב, תעודות סל, אופציות ומכשירים פיננסיים נוספים. 


מעבר להיות הבורסה זירת מסחר, הבורסה היא ערוץ לגיוס כספים ע"י הממשלה והחברות. הממשלה מנפיקה אגרות חוב על מנת לממן את השירותים השונים וחברות מגייסות אגרות חוב במניות בשביל לממן את פעילותן ובמטרה להרחיב את עסקיהן.

 

3 חברי בורסה תל אביב


יש שלושה סוגים של חברי בורסה בתל אביב, בנקים, אלו שאינם בנקים (חש"ב – חבר בורסה שאינו בנק) ובנקים זרים. חבר בורסה הינו הערוץ דרכו יכל אדם או גוף עסקי להשקיע ולסחור דרכו בבורסה. 


על מנת שנייר ערך ייכלל באחד המדדים הרציפים והמובילים של הבורסה, עליו לעמוד בתנאי סף מינימאליים בהם: שיעור ושווי אחזקות ציבור, נתוני סחירות מספקים ושווי שוק. ני"ע אשר עומדים בתנאים, נכללים במאגר המניות למדדים הרציפים של הבורסה.

המדדים המובילים בבורסה בת"א הינם:

מדד ת"א 35 - מכיל את 35 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה.

מדד ת"א 125 - מכיל את 100 המניות בעלות שווי שוק הגבוה ביותר בבורסה. המדד מכיל את המניות הנכללות במדדים ת"א 35 ות"א 90.

מדד ת"א 90 - מכיל את 90 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר, שלא נכללות במדד ת"א 35.

מדד SME60 - מכיל את 60 החברות בעלות שווי השוק הגבוהה ביותר שלא נכללות במדד ת"א 125.

מדד תל בונד 20 - 20 אגרות החוב הקונצרניות בריבית קבועה, הצמודות למדד המחירים לצרכן ובעלות שווי השוק הגבוה ביותר.

מדד תל בונד 40 - 40 אגרות החוב הקונצרניות בריבית קבועה, הצמודות למדד המחירים לצרכן ובעלות שווי השוק הגבוה ביותר.

מדד תל בונד 60 - מכיל את כל אגרות החוב הנכללות במדדים תל בונד 20 ותל בונד 40.

בבורסה בת"א מדדים רבים נוספים, חלקם ענפיים כגון מדד הבנקים ומדד הנדל"ן, חלקם מכילים ני"ע שלא נכללים במדדים הרציפים, כגון: מדד יתר מניות, אופציות כללי, מניות כללי ועוד וחלקם מדדים נוספים כגון מדד תל דיב המכיל מניות דיבידנד ומדד ת"א מעלה המכיל חברות שהוכיחו אחריות חברתית.

;