חוזה סינטטי - אסטרטגיה לגידור הסיכון בהשקעה

29/05/2016
חדר מסחר

החוזה הסינטטי הוא פוזיציה, המורכבת מאופציות שמאפשרת יצירת חשיפה חיובית או שלילית לשוק או לנכס בסיס עליו נסחרות האופציות. החוזה הסינטטי יכול לשמש לצורך מינוף תיק ההשקעות או לצורך גידור התיק מחשיפות שונות, כגון החשיפה לתנודה בשוק המניות או החשיפה למטבע זר במקרה של אחזקה במניות זרות.

קניית חוזה סינטטי יוצרת חשיפה חיובית, משמע ערך החוזה יעלה עם העלייה בנכס הבסיס, יצירת החוזה תתבצע על ידי קניה של אופציית Call ומכירה של אופציית Put באותו מחיר מימוש.

מכירת חוזה סינטטי, יוצרת חשיפה הפוכה לנכס הבסיס, קרי ערך החוזה יעלה כשיש ירידה בנכס הבסיס. מכירת חוזה סינטטי תתבצע ע"י מכירת אופציית PUT ורכישת אופציית  CALLבאותו מחיר מימוש.

 

גידור חשיפה למט"ח - חוזה סינטטי באמצעות אופציות שקל דולר

בהשקעה במניה הנסחרת בבורסה בחו"ל שנסחרת במטבע זר, נוצרת חשיפה מהותית לערך המטבע שעשויה לגרום לירידה ברווח הראלי מההשקעה ואף להפסד. חוזה סינטטי מאפשר גידור של שינויים בשער המטבע. אם רכשתי מניות בדולרים בבורסה בארה"ב, ניתן להשתמש באופציות שקל/דולר.

לדוגמה: השקעה של 50,000$ במניית אפל (APPLE) בזמן ששער הדולר עמד על 4 ₪. במידה ושער המניה יוותר ללא שינוי בעת המכירה, אך שער הדולר ירד ב 2.5%, הרי שנפסיד ראלית (בשקלים) 2.5%, כיוון שבעת הקנייה השקענו 200,000 ₪ (4*50,000$) ובעת המכירה נקבל רק 195,000 ₪ (3.9*50,000$) כלומר, הפסד ראלי של 2.5% - שהם 5,000 ₪.

ע"מ לגדר את הסיכון הכרוך בחשיפה המטבעית, ניתן למכור חוזה סינטטי באמצעות אופציות שקל-דולר הנסחרות בבורסה בת"א. כלומר, נקנה אופציות PUT ונמכור אופציות CALL באותו מחיר מימוש.

יחס האופציות אשר נצטרך לקנות ולמכור בהתאם לשווי החזקתנו במניה

קניית או מכירה של חוזה אחד על השקל דולר יוצר חשיפה חיובית או שלילית בהתאמה של 10,000$.

ולכן, אם נחזור לדוגמה המוצגת לעיל, אנו נצטרך למכור 5 חוזים, כלומר לקנות 5 אופציות PUT ולמכור 5 אופציות CALL באותו מחיר מימוש וזאת על מנת לגדר חשיפה מטבעית של 50,000$.

דגש נוסף לבניה נכונה של החוזה הסינטטי, הוא שמחיר המימוש של האופציות יהיה בכסף, קרי סביב השער הנוכחי של נכס הבסיס. לעניין החוזה על הדולר, אם שער הדולר הוא 4 שקלים לדולר, ניצור את החוזה ע"י שימוש באופציות עם מחיר מימוש של 4 ש"ח.

לעניין הפוזיציה מהדוגמה לעיל, נקנה חמש אופציות put400 ונמכור חמש אופציות call400. ככל שהחוזה יהיה קרוב יותר לכסף (קרוב לשער הדולר כרגע) מחירי האופציות (put ו- call) יהיו זהים בקירוב ועל כן, מחיר יצירת החוזה יהיה זול ביותר ואף אפסי. חשוב לציין, כי מחיר החוזה משתנה בהתאם לשער הדולר, כיוון שמחירי המימוש של האופציות אינם רציפים אלא "קופצים" במדרגות – 382.5 , 385.0 , 387.5 , 390.0 וכו'. על כן, אם שער הדולר עומד בדיוק על מחיר המימוש, הרי שמחירי אופציית put ו- call יהיו קרובים לאותו מחיר המימוש ועלות החוזה תהיה אפסית. במידה ושער הדולר יהיה שונה, הרי שייתכן כי נקבל כסף מיצירת החוזה או לחילופין, נשלם כסף מיצירת החוזה (מחירי האופציות שנקנה ונמכור יהיו שונים). אך כפי שציינתי המחיר שנקבל או נשלם, יהיה זול יחסית לסכום ההשקעה במניה, מה גם שאם מחיר הדולר לא ישתנה בכלל עד הפקיעה, הרי שבקירוב נקבל בחזרה או נשלם בעת פקיעת האופציות את הסכום ששילמנו או קבלנו בהתאמה בעת יצירת החוזה.

 

גרף מכירת חוזה סינטטי:

  

 

ע"פ הגרף, נראה כי במידה ושער הדולר ירד ב 2.5% ל- 3.9 ₪, נרוויח מהחוזה 5,000 ₪ (1,000 ₪ על כל אופציית put כפול 5 אופציות) שזהו בדיוק הסכום שהפסדנו בהשקעה במניה כתוצאה מירידת שער הדולר. ובמידה ושער הדולר יעלה ב 2.5% ל- 4.1 ₪, הרי שנפסיד מיצירת החוזה 5,000 ₪ אך נרוויח את אותו הסכום בהשקעה במניה כתוצאה מעליית שער המטבע – כלומר גדרנו ב 100% את השינויים בשער המטבע בו נסחרת המניה.

 כמובן שניתן לגדר באותה השיטה ובצורה הפוכה פוזיציית שורט על המניה ע"י קניית חוזה, כלומר מכירת 5 אופציות put וקניית 5 אופציות call באותו מחיר מימוש.

גרף קניית חוזה סינטטי

ההבדל בין חוזה סינטטי לבין ביטוח באמצעות אופציות (גידור ההפסד)

ישנו הבדל חד וברור בין יצירת חוזה סינטטי, לבין גידור ההפסד בהשקעה, באמצעות רכישת אופציות Put על אותו נכס הבסיס.

בעוד שהחוזה הסינטטי יוצר בעצם גידור מוחלט של השינויים בערך נכס הבסיס אותו אנו מגדרים, הרי שרכישת ביטוח, באמצעות רכישת אופציית Put, הינה גידור ההפסד בשינוי לרעתנו בלבד (כיוון אחד) של אותו נכס בסיס אשר בו בחרנו להשקיע (מניה או מדד). 

לשם החידוד, נבהיר כי בהשקעה במניה זרה אנו חשופים לשני נכסים, המניה והמטבע בו היא נסחרת. מכיוון שאנו מעוניינים להיחשף לנכס אחד בלבד - המניה, אנו יוצרים חוזה סינטטי על מנת לנטרל את חשיפה לנכס האחר - המטבע.

לאחר כניסתנו לפוזיציה במניה או לחילופין במדד מסוים, ניתן לגדר את ההפסד ע"י רכישת אופציות על אותו הנכס, בהתאם לפוזיציה בה בחרנו להשקיע. כאשר בפוזיציית לונג נרכוש אופציות put על אותו הנכס ובפוזיציית שורט נרכוש אופציות call על אותו הנכס.

נסביר באמצעות הדוגמה הפשוטה והנפוצה ביותר - השקעה במדד המעוף

לשם הדוגמה, נבחר לקנות את מדד המעו"ף בשווי של 150,000 ₪ ונניח כי המדד עומד כרגע על 1,500 נקודות. אנו יכולים לגדר את ההפסד העלול להיגרם מירידת המדד ע"י קניית אופציית put1500 על המעוף. 

כאשר היחס הינו אופציה אחת על כל 150,000 ₪ (במידה וסכום ההשקעה הינו 300,000 ₪ הרי שנצטרך לקנות שתי אופציות 1500put וכן הלאה).

במידה ומדד המעוף ירד ב- 2% (ל 1,470 נקודות), הרי שנפסיד על ההשקעה 3,000 ₪. אך מנגד, אנו נרוויח את אותו הסכום מהאופציה שקנינו.

בכך בעצם נהנה מעלייה במדד המעוף ומנגד אנו מגודרים ב- 100% מירידה במדד ואיננו חשופים להפסד כתוצאה מירידתו, כאשר מחיר האופציה הוא בעצם עלות הגידור (פרמיית הביטוח).

 

נמחיש זאת באמצעות גרף                                                    

לסיכום:

גידור השקעה באמצעות רכישת אופציות (או במילים אחרות "ביטוח"), שונה במהותו מחוזה סינטטי, כאשר החוזה בעצם מגדר את התנודות בנכס הבסיס לשני הכיוונים וברוב המקרים עלותו זולה יחסית ואף אפסית. הביטוח לעומת זאת, מבטיח לנו הגנה רק לכיוון אחד בתשלום פרמיה, הכיוון ההפוך בעצם מהפוזיציה בה אנו נמצאים בנכס הבסיס.

הפרמיה שנשלם על הביטוח (כלומר מחיר האופציה שקנינו), היא בעצם המחיר שאנו משלמים ע"מ לגדר את ההפסד, כלומר במידה והמדד ירד אנו לא נפסיד יותר ממה ששילמנו מראש - עלות הביטוח.     

;