הודעות בורסה

החברות הנסחרות בבורסה, מחויבות לפרסם לציבור, בזמן אמת, מידע מהותי שעשוי להשפיע על שערי ניירות הערך שלהן. ההודעות עשויות להיות חיוביות, שליליות או אינפורמטיביות, לדוגמה: עסקה גדולה שנחתמה, תקלה מהותית בייצור, החלפת מנכ"ל, דוחות כספיים וכיוצ"ב.

משקיעים והעוסקים במסחר בבורסה אשר מתעדכנים בהודעות החברות בזמן אמת, יכולים לקבל יתרון על משקיעים אחרים שלא עושים כן.

המערכת בה החברות מפרסמות את ההודעות נקראת מערכת מאיה. ההודעות מפורסמות וזמינות לציבור באתר האינטרנט מאיה של הבורסה.

לאחרונה, השיקה הבורסה לניירות ערך בת"א אפליקציה לסלולאר שמנגישה את ההודעות לציבור בממשק חדש.

 

להורדת האפליקציה לחץ כאן

;