תגובה למדד המחירים

חדר מסחר
מדד חודש אפריל 2016

 

עיקר התרומה לעליית המדד שייכת להתייקרות סעיף הארחה ונופש

(0.23%), הדלק (0.16%) והפירות (0.1%).

ההתייקרות נמוכה מהצפוי בסעיף ההלבשה (3.7%) והורדות המחירים בסעיף הבריאות (0.2%-) והשונות (0.2%)  גרמו לסטיית המדד בפועל מהתחזית.

מנגד סעיף התרבות, הפירות והירקות והדיור היו גבוהים מהתחזית.

 

תרשים 1                                                                    

תרשים 2

 

 

 

קצב האינפלציה השנתי ירד למינוס 0.9%. רק לסעיף הדיור הייתה תרומה חיובית לאינפלציה ב- 12 החודשים האחרונים.

תרומת יתר הסעיפים הייתה שלילית או אפסית (תרשים 1).

מחירי הדירות בבעלות התמתנו מעט מקצב שנתי של 7.9% בחודש דצמבר ל- 6.9% בפברואר (תרשים 2).

סעיף הדיור במדד המחירים שמשקף את שכר הדירה ממשיך לעלות בקצב שנתי יציב יחסית שנע בין 2.0% ל- 2.5% (העלייה שלו כעת הנה 2.7%, אך היא כוללת את התרומה הנובעת מהתייקרות מס רכישה ביולי אשתקד).

נראה, שסביבת האינפלציה במשק שוב מתמתנת. כפי שניתן לראות בתרשים 3, משקל הסעיפים במדד שמחיריהם ירדו ממשיך לעלות, כאשר משקל הסעיפים שמחיריהם עלו יורד.

בנוסף, האינפלציה בניכוי ההשפעות החד פעמיות שכוללות ההוזלות היזומות ע"י הממשלה והירידה במחירי הדלק ירדה מ- 0.65% בחודש פברואר ל- 0.15% בחודש אפריל (תרשים 4).

גם אם השפעות אלו יהיו פחות חזקות בשנה הקרובה, כפי שאנו מעריכים, האינפלציה תתקשה להתרומם.

 

תרשים 3                                                                     

תרשים 4 

 

 

מדד חודש מאי צפוי לעלות ב- 0.1% בהשפעת התייקרות עונתית של ההלבשה והפירות.

מדדי חודש יוני ויולי צפויים לעלות ב- 0.2 . התחזית ל- 12 חודשים הבאים ירדה ל- 0.7%.

;