בקר - Live Cattle

הגדל

בקר חי מוכן לשחיטה בעת פקיעת החוזה.
קוני החוזים הם בדרך כלל בתעשיית הבשר. לרוב מחירי החוזה עולים בין ינואר למרץ ונופלים באפריל ועד יולי. תנודתיות זו במחירי החוזים נובעים מדפוס שחיטת הבקר. החוזים העתידיים על בקר נסחרים ב - CME

גודל החוזה: 40,000 פאונד
יחידת המחיר: סנט לפאונד
מינימום תנודה: 0.00025$ לפאונד (10$ לחוזה)
שעות מסחר (אלקטרוני): שני עד שישי am9.05- pm1:55 central time.
זמן מסחר אחרון: יום המסחר האחרון של חודש פקיעת החוזה.
חודשי מסחר: פברואר, אפריל, ינואר, אוגוסט, אוקטובר, ודצמבר.
סימן זיהוי: LE
הגבלת תנודת מחיר יומית: 0.3$ לפאונד מתחת או מעל למחיר ההתיישבות של יום המסחר הקודם של הסחורה .

;