שמן לחימום - Heating Oil

הגדל

שמן זה משמש בעיקר לצורך חימום בתים, ועל- כן מחירו מושפע בייחוד ממזג האוויר בחורף בארה"ב.
כרבע מכל חביות הנפט מעובדות לשמן לחימום.
בשוק האנרגיה סוחרים לעיתים במה שמכונה "מרווח הזיקוק" (Crack Spread), שהוא למעשה ההפרש בין מחיר נפט למחיר תזקיק כלשהוא.

חוזים עתידיים ואופציות על שמן לחימום נסחרים ב- Nymex וב-Ice.

 

סימן זיהוי (symbol):

HO

גודל החוזה:

42,000 גלונים

תנודות מחיר מינימאליות:

תנודה מינימאלית של 0.0001 שוות ערך ל- 4.2$

זמן מסחר (זמן CT):

18:00 עד 17:15 למחרת לפי שעון ניו יורק.

יום מסחר אחרון:

המסחר מסתיים 3 ימי עסקים לפני יום המסחר הראשון בחודש פקיעת החוזה

הסדרת הפירעון:

מסירה פיזית

;