הפקדת כספים וני"ע לחשבונך במיטב דש טרייד


הפקדות - ניתן לבצע העברה בנקאית או להפקיד צ'ק לאחד מחשבונות מיטב דש טרייד בע"מ בנאמנות ללקוחות בבנקים הרשומים מטה.

לא ניתן להפקיד מזומן ישירות לחשבונות שלנו.

 

לתשומת ליבך , בביצוע העברת הכספים מחשבונך בבנק נדרש לציין בהערות  את מספר חשבונך בטרייד


במידה וההפקדה בוצעה שלא ע"י בעל החשבון, על המפקיד לשלוח מייל/פקס המדווח על זהותו ולחתום בצירוף צילום תעודת זהות.

להלן רשימת החשבונות שלנו,  חשוב להקפיד לרשום בשם החשבון "מיטב דש טרייד בע"מ"

 

 

בנק סניף שם הסניף מס' ח-ן ₪ מס' ח-ן $ IBAN NIS IBAN $ סוויפט

לאומי

800 מרכז 50665478 50665498 IL96-0108-0000-0005-0665-478 IL41-0108-0000-0005-0665-498 LUMIILITTLV

בינלאומי

46 ראשי 412147 412147 IL30-0310-4600-0000-0412-147   FIRBILIT

פועלים

600 ראשי 658602 658602 IL23-0126-0000-0000-0658-602   POALILIT

מזרחי

461 ראשי 532306 532306 IL09-0204-6100-0000-0532-306   MIZBILITTLV
דיסקונט 10 ראשי 3320873 1320876 IL72-0110-0800-0000-3320-873 IL57-0110-1000-0000-1320-876

IDBLILIT

 

 

**  בעת העברת מט"ח, יש לצרף לדיווח ההפקדה את אסמכתת ההעברה (SWIFT)

*  חשוב - העברות כספים מחו"ל  יש לבצע אך ורק לחשבוננו בבנק לאומי .

 


*הפקדת דולרים לחשבון הדולרי בבנק דיסקונט (ויתכן גם באחרים) כרוכה בעמלה של הבנק בסך 5$.

*** יש לבצע העברות מבנק אוצר החייל לבנק הבינ"ל בלבד. אם נעשית הפקדה לבנק אחר (לא בינ"ל) הלקוח מחויב לשלוח את נייר האסמכתא של ההפקדה במייל או לפקס שמספרו: 03-7903590.

 

משיכות - בקשת משיכה יש להעביר טלפונית לשירות הלקוחות. הכסף יגיע לחשבונו של הלקוח תוך שני ימי עסקים.

 

העברת ני"ע לחבר הבורסה של מיטב דש - יש למלא ולהעביר את הטופס לבנק ובו כל פרטי ההעברה הרלוונטית

 

 

** לקוחות במערכת סגורה (שלא זוהו פרונטלית), יש להעביר כספים לחשבון:

 חשוב להקפיד לרשום בשם החשבון "מיטב דש טרייד בע"מ"

 

בנק

סניף שם הסניף מס' ח-ן ₪ מס' ח-ן $ IBAN NIS IBAN $ סוויפט

בינלאומי

46 ראשי 863149 863149 IL65-0310-4600-0000-0863-149   FIRBILIT
;