העברת מט"ח מחשבונות מחוץ לישראל

Bank name:

Bank Leumi Le Israel B.M.

Bank address:

CENTRAL Branch

3 ABA HILLEL SILVER ST  

LOD Israel

SWIFT CODE:

L U M I I L I T T L V

IBAN:

IL410108000000050665498

Account no:

50665498 

Brunch no:

800

Account name:

Meitav Dash Trade Ltd

Address:

30 SHESHET HAYAMIM RD, Bney Brak, Israel

 

יש לשים לב להנחיות הבאות בעת דיווח הבנק הזר על ההעברה בעזרת הטופס הסטנדרטי (דוגמא למטה):

שדה 59  BENEFICIARY CUSTOMER: יש לרשום את פרטי החשבון שלהמוטב הראשון (של מיטב דש) שהינו:

 MEITAV DASH TRADE  LTD + מס' חשבון IL960108000000050665498

שדה 70-72: יש לרשום את פרטי החשבון של המוטב השני (של הלקוח) שהינו:

שם הלקוח באנגלית + מספר החשבון במיטב דש טרייד.

;