קרן רייגו

 

קרן רייגו מבית מיטב דש, הינה קרן הפועלת בתחום הלוואות קצרות מועד בשעבוד ראשון על נכסי נדל"ן בארה"ב על בסיס על בינה מלאכותית.

מנהלי ההשקעות של הקרן בוחרים בהלוואות להשקעה באמצעות שילוב בין מומחי השקעות בנדל"ן לבין טכנולוגיה ייחודית, מבוססת בינה מלאכותית, המנתחת כל הלוואה תוך שקלול מאות פרמטרים של מידע והתבססות על ביצועי מאות אלפי הלוואות דומות בעבר, במטרה להביא לאופטימיזציה של יחס התשואה מול בסיכון בפורטפוליו.

טכנולוגיית הבינה המלאכותית של Reigo היא פלטפורמה חדשנית מבוססת AI, Big Data ואלגוריתמים מתקדמים לחיזוי ביצועי הלוואות מגובות נדל"ן, המאפשרת הורדת ההסתברות לחדלות פירעון, קיצור זמן ההחלטה ומתן האפשרות לפיזור רחב.

 

 

המידע המפורט באתר מהווה מידע כללי ותמציתי בלבד בנוגע לתנאים ולפעילותה של הקרן, אינו מחייב, ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. השקעה בקרן תבוצע על בסיס הצעה פרטית ולפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של השותף הכללי, בהתאם לאמור במסמכי ההשקעה של הקרן ולתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שמשקיע קיבלם לידיו, בדקם באמצעיו הוא ובאופן אישי וללא כל הסתמכות על האמור באתר זה או על מנהלי הקרן ונציגיה וחתם על כל מסמכי ההשקעה בקרן. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ מס, ייעוץ משפטי, או ייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון על פי דין, המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. כל משקיע נדרש להעריך באופן עצמאי את מלוא היבטי ההשקעה בקרן. זכויות בקרן אינן מוצעות ולא יוצעו לציבור ומידע זה אינו מהווה הצעה לציבור להשקעה בקרן. מובהר ומודגש כי ניירות הערך של הקרן יוצעו ללא יותר מ-35 ניצעים במהלך שנים עשר החודשים שקדמו לכל הצעה או מכירה כאמור, בצירוף ניצעים כשירים, אשר ייבחרו בהליך הקבוע על ידי השותף הכללי לפי פרמטרים שונים שנקבעו, כגון סכום השקעה מינימלי, התאמת המשקיע לאופקי ההשקעה בקרן וכיוצא באלה. אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן לתנאים המתחייבים בקרן, להשגת תשואה עודפת, או הימנעות מהפסד בקרן

;