תפיסת ההשקעות של מיטב דש - כללי זהב בניהול השקעות

השילוב המנצח של המאקרו והמיקרו.


דגש ניכר על הערכות מאקרו וראייה מערכתית רחבה.

תפישת ההתפתחויות הצפויות במשק הם אבני יסוד בגיבוש ההערכה לאן צועד המשק. בעידן הנוכחי-הגלובלי, יש לגזור מסקנות מהצפוי בכלכלה העולמית.

הקשר בין מצב המשק לבין מצב שוק ההון: זיהוי מגמות ונקודות תפנית.

ניתוח מצב המשק העכשווי והצפוי בו, משרת אותנו בהחלטות ההשקעה שלנו. אנחנו מתרגמים את התמונה הגדולה, וכאילו תיאורטית, לשפה המעשית מאוד - שפת ההשקעות.

בטווח הקצר: הגורמים הפסיכולוגיים נותנים את הטון.

כיום, המשקיעים מוצפים במידע במהלך יום המסחר, ועל כן נוטים להיות מושפעים ממנו ברמה המיידית. די להתבונן במה שהתרחש במדינת ישראל בשנה האחרונה (ומה לא התרחש?), ובתגובת הבורסה לכך, כדי להבין עד כמה גדולה השפעתו של הלך הרוח הפסיכולוגי הזמני.

בטווח הארוך: הגורמים הכלכליים הם הקובעים. לכן חשובה פעילות מושכלת!

שוק ההון בישראל, בדומה לעולם, מושפע משורה ארוכה של גורמים, כאשר הכלכליים הם החשובים ביותר לטווח הארוך. עוצמת הצמיחה במשק, המדיניות התקציבית והגרעון ועוד, הם אלו שקובעים את התנהגות השווקים הפיננסיים לטווח ארוך.

4-5 החלטות אסטרטגיות בשנה (לכל היותר) הן הבסיס להצלחה.

מכיוון שגם תמונת המאקרו אינה משתנה מדי יום, אין גם צורך בשינויים מהותיים בתמהיל ההשקעות בתיק. חשוב להזכיר, שבעידן המודרני, שבו יש עודף עצום של מידע, יש חשיבות עצומה למלאכת הסינון שבין עיקר לטפל ולא להתפתות להגיב מהר ע"י ריבוי פעולות מיותרות ושגויות.

אומנות בחירת המניות- כהשקעה ארוכת טווח - תהליך ממושך ומושקע.

לבחירה נכונה ומושכלת במניות ספציפיות יש חשיבות מכרעת להשגת תשואות עודפות בשוק המניות. על מלאכה זו מופקדת המחלקה האנליטית, שמסקרת וחוקרת את החברות ע"י ביקור והתרשמות וכמובן בחינה של הדוחות הכספיים ועדכון המלצות במידת הצורך.


הנכונות להיות שונה - ההזדמנויות הגדולות נוצרות בתקופה של תוהו ובוהו.

השווקים הפיננסיים בכלל, ושוק המניות בפרט, מונעים, כך מקובל לומר, על ידי שני מרכיבים פסיכולוגיים בסיסיים מנוגדים. האחד,תאוות הבצע; הרצון להרוויח הרבה ומהר, והשני, היפוכו; הפחד להפסיד. מצבים אלה אינם מתרחשים לעיתים קרובות, ודווקא משום כך, כל כך חשוב לנצל אותם. חובת מנהל השקעות מקצועי ומיומן לזהות מצבים אלה ולנצל אותם לפעילות מושכלת לטובת לקוחותיו,בלי לחשוש להיות שונה.

אי הליכה לקצוות: מחיר הטעות - פיזור השקעות.

צריך מאוד להיזהר מתרגום קיצוני מדי של דעותיך. כל מנהל השקעות מנוסה יודע, שצריך לשמור מרווח בטחון לאפשרות של טעות בהערכה, כמו גם לאפשרות, שההערכה היא דווקא נכונה בעת עשייתה, אך עשויה להשתנות תוך פרק זמן קצר.

עקביות בחשיבה, עקביות בהחלטות, עקביות בתוצאות!


העקביות בחשיבה, יחד עם הנכונות לגמישות, מוליכה לעקביות בהחלטות השקעה וזו מוליכה לעקביות בתוצאות. אנחנו עובדים קשה מאוד, כדי שלקוחותינו יוכלו לישון בשקט.

 

;