מיטב דש אסטרטגיות גידור

מיטב דש ניהול תיקים, מאפשרת ניהול תיק השקעות פרטני באמצעות אסטרטגיות השקעה, המיועד ללקוחות כשירים ולקוחות פרטיים ב- IRA.

עיקר הפעילות מנוהלת על ידי צוות מנהלי השקעות מומחה, המתבסס על אסטרטגיות השקעה של קרנות גידור. מטרת מנהלי ההשקעות הינה להשיא תשואה חיובית לאורך זמן עם מתאם נמוך לשווקים באמצעות שימוש באסטרטגיות השקעה מגוונות כגון לונג שורט, מניות בארץ, השתתפות בהנפקות בשלב המוסדי, Event Driven במניות, ניצול מצבי Distress באג"ח וכו'.

 

יתרונות המוצר:

 • ניהול פרטני וממוקד: צוות ההשקעות מטפל בתיקים נבחרים תוך מתן יחס אישי ומקצועי.
 • אפשרות לניהול תיק ההשקעות במסגרת קופת גמל אישית (IRA): דחיית מס, העברה בין דורית ואפשרות להטבות מס במסגרת תיקון 190.
 • מדיניות השקעות גמישה: ניהול השקעות סלקטיבי של מניות ו/או אג"ח על ידי צוות השקעות ייעודי לצורך מקסום חשיפה להשקעות אטרקטיביות במונחי סיכון/סיכוי, בכל נקודת זמן.
 • השקעות סלקטיביות: השקעה במניות SMALL CAP.
 • יתרון לגודל: בית ההשקעות מיטב דש השקעות בע"מ הינו בית השקעות גדול בעל ניסיון רב ומקצועי אשר בין השאר מורכב ממחלקת המחקר והאנליזה המספקת שירותים מקצועיים לצורך ניהול ההשקעות הללו.
 • שקיפות: התיק מנוהל בחשבונו של הלקוח בבנק או בחשבונו של הלקוח במיטב דש טרייד.
 • נזילות מלאה: ניתן למשוך את ההשקעה בכל עת.

 

תחומי השקעה עיקריים:

 • השקעה במניות, בעיקר בשוק המקומי.
 • השקעה באג"ח קונצרני לכל סוגיו, כולל השתתפות בהנפקות בשלב המוסדי.
 • שימוש מושכל באופציות ככלי לגידור סיכונים בתיק.

 

אסטרטגיות השקעה בתחום האקוויטי:

 • התבססות על מניות ערך.
 • Event Driven (ניצול היתרון לקוטן).
 • אסטרטגיות לונג שורט אקוויטי.
 • השתתפות בהנפקות.
 • מעקב שוטף אחר רוד שואו חברות בשוק.

 

אסטרטגיות השקעה בתחום החוב:

 • ניצול הזדמנויות באג"ח קונצרני.
 • החלפות חוב / הרחבות.
 • הנפקות.
 • חוב בדיסטרס.

 

 

דיסקליימר:

 חברת מיטב דש ניהול תיקים בע"מ נותנת שרותי ניהול השקעות ללקוחות כשירים כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה – 1995 ("חוק הייעוץ") וללקוחות פרטיים ב-IRA בלבד. המידע הכלול באתר הינו מידע מקצועי מסייע בלבד ואין לראות בו כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו ולכן אין לקבל על סמך מידע זה בלבד החלטות השקעה כלשהן. חלק מהמידע הכלול באתר מבוסס על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים, או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, אין בו ובכל הכלול בו משום ייעוץ או הצעה או שידול או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/ או הנכסים הפיננסים הנזכרים בו, ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ניהול תיקים, עובדיה וחברי הדירקטוריון שלה לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, למאן דהוא, כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באתר. המידע האמור לעיל נכון למועד כתיבתו ועשוי להשתנות מעת לעת. בהתאם, המידע עשוי לא לשקף את האינפורמציה וההתפתחויות העדכניות ביותר ויתכנו שינויים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא לעיל. מיטב דש ניהול תיקים בע"מ לא תישא באחריות, במישרין או בעקיפין, לתוכן המופיע לעיל, לשימוש בו או הסתמכות עליו.

;