הלוואה בהחזר קבוע לפי לוח שפיצר

הלוואה זו היא הנפוצה ביותר מבין סוגי ההלוואות השונים. בהלוואה זו גובה התשלום נשאר קבוע לכל אורך התקופה והוא מורכב מקרן וריבית. סכום התשלום הקבוע מחושב לפי נוסחה ואח"כ בכל תשלום, הריבית נגזרת לפי גובה יתרת הקרן. כתוצאה מכך, מרכיב הריבית הולך וקטן מתשלום לתשלום, ואילו מרכיב הקרן הולך וגדל מתשלום לתשלום.

הנוסחה לחישוב התשלום הקבוע:

לדוגמא:

סכום ההלוואה (קרן): 10,000 ₪            תקופה (מס' תשלומים): 10

ריבית שנתית: 10%

ריבית חודשית:

חישוב התשלום הקבוע לפי הנוסחה הנ"ל: 1,046.40 ₪

כעת, כופלים את הריבית החודשית ביתרת פתיחה קרן, לאחר מכן מחסירים את התשלום ריבית מסך כל התשלום ומקבלים את תשלום קרן; יתרת פתיחה קרן פחות תשלום קרן ייתן את יתרת סגירה קרן (ניתן לשים לב שיתרת סגירה קרן שווה ליתרת פתיחה קרן של החודש הבא)

לוח סילוקין של ההלוואה:

 

בלוח הסילוקין הנ"ל ניתן לראות שתשלום הריבית הולך ופוחת, ומנגד תשלום הקרן הולך וגדל. כתוצאה מכך סה"כ תשלום נשאר קבוע לכל אורך התקופה;

מיטב דש הלוואות מספקת מערכת נוחה לתפעול המפרטת את לוח הסילוקין של כל הלוואה, כך שכל הלוואה שקופה ובהירה לכל לווה בכל מהלך התקופה.

;