תנאי המשיכה

מתי ניתן למשוך את כספי החיסכון?

לפני גיל 18

עד גיל 18 לא ניתן לבצע משיכה מהקופה. למרות זאת, הורים לילד שטרם מלאו לו 18, המצוי במצב רפואי המסכן את חייו, יוכלו למשוך את יתרת החיסכון לצורך מימון צרכיו הרפואיים בכפוף לאישור רופא מטעם הביטוח הלאומי.

בגיל 18

המועד הראשון למשיכה מהחיסכון הוא בגיל 18.
המשיכה תתבצע לכל מטרה לאחר שאושרה ע"י ההורה הזכאי ותועבר לחשבון הבנק של הילד.

בגיל 21

לאחר הגיעו של הילד לגיל 21, הוא יוכל להגיש בקשה למשיכה ולמשוך את הכספים (ללא צורך באישור ההורים).

מהי תכנית "חיסכון לכל ילד"?

בבסיס התכנית עומדת התחייבות של המדינה (משרד האוצר והביטוח הלאומי) להפקיד 52 ש"ח בחודש (החל ב-1.1.2022) לכל ילד עד גיל 18. הכסף יופקד בתכנית חיסכון בקופת גמל או בבנק. ההורים יכולים להוסיף להפקדה החודשית 52 ש"ח נוספים, שיקוזזו מקצבת הילדים החודשית שמשולמת להורים ע"י המוסד לביטוח לאומי.

מי מחליט היכן יושקע הכסף המופקד?

ההורים צריכים להחליט - תכנית חיסכון קופת גמל או בבנק. וכמובן, לבחור תכנית חיסכון או קופת גמל לכל ילד ספציפיים. ההורים יכולים גם לא להחליט, ובמקרה זה יופקדו הכספים בתכנית ברירת מחדל שעליה נפרט בהמשך.

מי יכול למשוך את הכסף - ומתי מומלץ לעשות זאת?

בעיקרון, ההורים יכולים לבקש למשוך את הכסף עבור ילדים שהגיעו לגיל 18. אם הוריהם הכפילו את ההפקדה החודשית ל-104 ש"ח, צפויים להצטבר בחיסכון לכ-20 אלף שקל ואף יותר. בגיל 18 (עבור ילדים שנולדו עד 31.12.2016), מופקד לחשבון החיסכון של הילד, באמצעות הביטוח הלאומי, מענק חד פעמי בסך 522 שקל. לילדים שנולדו מה-1.1.2017, ישולמו "סכומים נוספים" (ראו לעיל): מענק של 261 ש"ח בגיל 3, ומענק בסך 261 ש"ח בגיל 12 לילדה ובגיל 13 לילד.

כדי למשוך את הכסף, על ההורים לפנות לקופת הגמל או לבנק - ולחתום על טופס בקשה למשיכה. חשוב לדעת: במועד משיכת כספי החיסכון, חלקם או כולם, ינוכה מסכום המשיכה מס רווחי הון - 25% על הרווחים הריאליים. 

המדינה מעודדת את המשתתפים בתכנית "חיסכון לכל ילד" לשקול לדחות את משיכת הכספים מגיל 18, לפחות עד גיל 21. אם הנער או הנערה ימשיכו לחסוך את כספי החיסכון במלואם מגיל 18 עד גיל 21, הם יהיו זכאים למענק נוסף חד פעמי בסך 522 ש"ח מהביטוח הלאומי.

לאחר ההגעה לגיל 21 וקבלת המענק השני, יוכלו ילדיכם למשוך את הכסף ללא אישורכם, ההורים, לאחר מילוי טופס בקשה למשיכת כספים באתר הביטוח הלאומי, באתר קופת הגמל או באתר הבנק שמנהלים את כספי החיסכון.

האם ניתן להמשיך לצבור את כספי החיסכון בתכנית בקופת גמל עד גיל הפרישה?

בהחלט כן. ילד שכספו מנוהל בקופת גמל להשקעה וממשיך לחסוך אותו בקופה עד לגיל פרישה מעבודה, יוכל לקבל את כספי החיסכון לאחר הפרישה כקצבה, ללא תשלום מס.

מהם מסלולי החיסכון בקופות הגמל להשקעה?

בחיסכון בקופת גמל להשקעה תוכלו לבחור בין 4 או 5 מסלולים שמושקעים בשוק ההון בהתאם למדיניות ההשקעה של המסלול והגוף המנהל. תשואת הקופה תתווסף לחיסכון של הילד.

להלן המסלולים המוצעים: 

 • מסלול לחוסכים בסיכון נמוך - מסלול זה הינו ברירת המחדל עבור מי שלא בוחר מסלול באופן אקטיבי. 
 • מסלול לחוסכים בסיכון בינוני.
 • מסלול לחוסכים בסיכון גבוה.
 • מסלול הלכה יהודית (רק בחלק מן הקופות).
 • מסלול שריעה - הלכה אסלמית (רק בחלק מהקופות).

חשוב לדעת: אם תרצו לבצע מעבר בין הקופות או בין המסלולים, תוכלו לעשות זאת בכל רגע נתון - אך לא תוכלו לבצע העברה מקופת גמל לחיסכון בבנק.

מי משלם את דמי הניהול והעמלות ב"חיסכון לכל ילד"?

ביטוח לאומי משלם דמי ניהול ועמלות ישירות לקופת הגמל להשקעה או לבנק שמנהל את החיסכון, כל זאת עד הגיעו של הילד לגיל 21. אחרי גיל 21, הילד שגדל להיות אזרח בוגר ישלם דמי ניהול בסך של 0.23% לשנה מהחיסכון בקופה.

מה קורה לחיסכון במצב בו ילד שמשתתף בתכנית שוהה בחו"ל?

אם השהייה של הילד בחו"ל הינה עד שלושה חודשים, ההפקדה לתכנית החיסכון נמשכת כסדרה.

אולם, במצב של שהייה מעבר לארבעה חודשים, ההורים מאבדים זכאות לקצבת ילדים וכתוצאה מכך מופסקת גם ההפקדה לתכנית החיסכון לכלל זה יש שני סייגים:

 1. אם הילד שוהה עם הוריו בחו"ל עקב עבודתו של אחד ההורים וכל עוד מופרשים ממשכורות ההורים ביטוח לאומי ומס הכנסה כחוק - ההפקדה לתכנית החיסכון נמשכת.
 2. אם המשפחה שוהה בחו"ל, כי אחד ההורים או הילדים מקבלים טיפול רפואי בחו"ל, שלא ניתן לקבלו בארץ - ההפקדה לתכנית החיסכון נמשכת, בכפוף לקבלת אישור מביטוח לאומי.
מה קורה אם להורים חובות לביטוח לאומי?

ביטוח לאומי מקזז בקצבת הילדים, כאשר קיים חוב כלפיו. לעומת זאת, ההפקדה החודשית לתכנית "חיסכון לכל ילד" בסך 52 ש"ח לא ניתנת להפחתה או לקיזוז, אולם הורה שמקוזזת לו קצבת ילדים לא יוכל להגדיל את החיסכון לילדיו ב-52 ש"ח נוספים מדי חודש, עד להסדרת החוב.

האם כל אחד משני הורים גרושים יכול להחליט על שינויים בזהות הגוף החוסך או במסלול ההשקעה?

לא. רק ההורה שמקבל את קצבת הילדים יכול לבצע שינויים בבחירת הגוף החוסך ובמסלול ההשקעה. ההורה שמקבל את הקצבה הוא גם היחידי שמוסמך להוסיף את ההפקדה המכפילה בסך 52 ש"ח נוספים בחודש.

האם הורים לילדים נכים או חולים יכולים למשוך את כספי החיסכון לפני שילדם מגיע לגיל 18, כדי לכסות הוצאות רפואיות גדולות?

כן, זה אפשרי, אך מומלץ לנהוג כך רק אם אין ברירה אחרת. הורים לילדים נכים או חולים יוכלו למשוך את כספי החיסכון שנצברו על סמך אישורים רפואיים שנבחנו על ידי רופא מטעם הביטוח הלאומי, שמאשר כי הבעיה הרפואית של הילד עלולה להביא לפגיעה בחייו.

במצב זה, יופקד מיידית לחיסכון המענק של גיל 18 סך של 522 ש"ח ויימשך עם משיכת כל כספי החיסכון.

חשוב לדעת שלוש עובדות נוספות בהקשר זה: 

 • לאחר משיכת הכספים, תחודש ההפקדה החודשית לתכנית החיסכון.
 • במשיכת הכסף יחויב החיסכון במס רווחי הון. 
 • כשימלאו לילד 18, לא ישולם לו שוב המענק של גיל 18.
האם ניתן למשוך את הכסף בתכנית במקרה, חלילה, שהילד נפטר?

במקרה של פטירת ילד המשתתף בתכנית, הוריו זכאים לקבל מהביטוח הלאומי קצבת ילדים בחודש הפטירה ובמשך שלושה חודשים נוספים לאחר מכן. בתקופה זו תימשך גם הפקדת הכספים לתכנית החיסכון. לאחר שלושה חודשים תופסק קצבת הילדים ויופסקו ההפקדות החודשיות לתכנית החיסכון, וההורים יוכלו למשוך את כספי החיסכון.

כל המידע כאן חשוב ומועיל, אבל למיטב ידיעתי לא קיבלתי שום הודעה מהביטוח הלאומי על חיסכון לילדיי ואין לי מושג איפה מופקדים כספי החיסכון שלהם. מה עושים?

אפשר להתקשר למוקד הטלפוני של הביטוח הלאומי ולקבל מנציגי המוקד שם עדכון באיזה גוף (בנק או קופת גמל) מופקדים כספי החיסכון של ילדייך. מספרי הטלפון במוקד: 2637 * או 02-5393700.

מה קורה אם ההורים לא מחליטים היכן להפקיד את הכסף?

משרד האוצר והביטוח הלאומי נערכו לתרחיש זה ויצרו מסלול ברירת מחדל, שבו הכספים יופקדו לקופת גמל או לבנק לפי מנגנון קבוע מראש. קיימים שלושה מצבים למסלול ברירת המחדל:

 • ילד שמלאו לו 15 שנים או יותר בתאריך 1.1.2017: כספי החיסכון הופקדו בבנק שאליו משולמת קצבת הילדים על ידי הביטוח הלאומי, במסלול ריבית קבועה לא צמודה, ללא תחנות יציאה. הריבית במועד ההצטרפות תיקבע בהתאם לתקופת החיסכון עד הגיעו של הילד לגיל 18. אם הבנק שבו משולמת קצבת הילדים לא נבחר ברשימת הבנקים המנהלים את החסכונות, יפתח הביטוח הלאומי לילד חיסכון בבנק אחר, מבין הבנקים שנבחרו. אם יש לכם כמה ילדים מעל גיל 15, החסכונות שלהם ינוהלו באותו בנק בחשבונות חיסכון נפרדים.
 • ילד שטרם מלאו לו 15 שנים ב-1.1.2017: כספי החיסכון שלו הופקדו בקופת גמל להשקעה במסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט. קופת הגמל נבחרה על ידי הביטוח הלאומי, מבין קופות הגמל להשקעה שנבחרו על ידי משרד האוצר. אם יש לכם כמה ילדים מתחת לגיל 15, החסכונות שלהם ינוהלו באותה קופת גמל בחשבונות חיסכון נפרדים.
 • ילד שנולד החל מ- 1.1.2017 ואילך: ההורים יוכלו לבחור היכן ינוהל החיסכון שלו בתוך שישה חודשים מיום הלידה. אם ההורים לא יבחרו, כספי החיסכון ינוהלו בקופת הגמל או בבנק שנבחרו לילד שנולד לפניו. אם לא בוצעה בחירה גם לילד שנולד לפניו, או אם מדובר בילד הראשון במשפחה, כספי החיסכון יופקדו בקופת גמל להשקעה, מבין קופות הגמל שנבחרו.

למידע נוסף על תכנית חיסכון לכל ילד

;