מגוון מסלולי ההשקעה בפוליסת החיסכון

בפוליסת החיסכון קיימים 3 מסלולי השקעה שונים בניהול מיטב דש ניהול תיקים בע"מ המאפשרים מעבר פטור ממס בין מסלול למסלול ואף פיזור ההשקעה בין כמה מסלולים במקביל

מסלול אג"ח ממשלתי

לפחות 70% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח ממשלתי או מק"מ. יתרת נכסי המסלול יושקעו על פי שיקול דעתה של החברה ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. במסלול זה אין כלל השקעה במניות.

מסלול כללי

מיועד למי שמעוניין לגוון את השקעתו ולאפשר ניהול השקעות גמיש. נכסי המסלול יושקעו על פי שיקול דעתה של החברה ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. במסלול רכיב מנייתי המשתנה בהתאם למדיניות ההשקעות בחברה.

מסלול מנייתי

מיועד למי שמוכן לקחת סיכון כדי למקסם את התשואה. לפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו במניות. יתרת נכסי המסלול יושקעו על פי שיקול דעתה של החברה ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

;