חוק פנסיה חובה לעצמאים: סנקציה - ושלל יתרונות

כדי להבטיח את הצלחתו של חוק פנסיה חובה לעצמאים, קבעה רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר סנקציה לאי עמידה בהפקדה הנדרשת על פי חוק: קנס שנתי בסך של 500 שקל, שיוטל החל משנת 2018. עם זאת, הקנס לא יחול על עצמאים שהכנסתם החודשית נמוכה משכר המינימום.

קצבה פנסיונית

ראשית, הוא מעניק לראשונה לרבים מהם, מכשיר לקבלת קצבה פנסיונית עם הגעתם לגיל הפרישה (החל מגיל 60) ומאפשר גם להם לקבל הכנסה חודשית קבועה.

כיסויים ביטוחיים

מעבר לכך, עצמאים שיבחרו להשקיע בקרן פנסיה יזכו גם בביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח למקרה מוות – כיסויים ביטוחיים חשובים ביותר למשפחתו הקרובה של העצמאי.

בחירת מסלולי השקעה

קרן פנסיה לעצמאים מאפשרת לכם לבחור בין מגוון מסלולי השקעה, בהתאם לרמת הסיכון המתאימה לכם.

התמודדות עם מצב אבטלה

יתרון חשוב נוסף גלום באפשרות שנתנה המדינה לעצמאים להשתמש בהפקדות כמענה לסיוע בהתמודדות עם מצב של אבטלה. חלק מההפקדות לחיסכון הפנסיוני ישמרו לסיוע כזה, לפי כלל המשיכה הבא: מספר שנות החיסכון כפול 12,340 ש"ח. ככל שהעסק נסגר באופן זמני, תחושב הזכאות על פי הוראות הדין שפורסמו. הזכאות לדמי אבטלה הינה לעצמאים שהפקידו לכל הפחות את פנסיית החובה לעצמאים בעבור שנתיים מ-3 השנים הקודמות למשיכה.

הטבות בביטוח הלאומי

חוק פנסיה חובה לעצמאים הוביל גם לשינוי חיובי בדמי הביטוח הלאומי הנגבים מעצמאים. כך, עצמאי שמרוויח עד גובה הכנסה של 60% מהשכר הממוצע במשק, זוכה להטבה בתשלום הביטוח לאומי ויידרש לשלם 2.87% במקום 6.72%.
עצמאי שמרוויח מעל ל-60% מהשכר הממוצע במשק, ישלם לביטוח הלאומי 12.83% במקום 11.23%, כל זאת על חלק ההכנסה שעולה על 60% מהשכר הממוצע. זו אינה הטבה של מה בכך. למעשה, במקרים רבים פירושה שהסכום שתפרישו כעצמאים לפנסיה יקוזז עם הירידה בתשלומי הביטוח הלאומי.

הטבות מס

לצד "המקל" בדמות קנס בסך 500 שקל במקרה של אי הפקדה לפנסיה, מעניקה המדינה גם "גזר" בדמות הטבות מס לעצמאים שיבחרו להפקיד לפנסיה יותר מהשיעורים הקבועים בחוק. ההטבות תלויות בגובה ההפרשות וההכנסות של כל עצמאי ומתחלקות לשני סוגים: הטבות ניכוי מס והטבות זיכוי מס. ראו הרחבה בעניין הטבות המס בשאלות ותשובות על קרן פנסיה לעצמאים, בהמשך עמוד זה.

קרן פנסיה לעצמאים - שאלות ותשובות

על מי חלה חובת ההפקדה?

חובת ההפקדה חלה על כל העצמאים במשק, ללא קשר לגובה הכנסתם, למעט המקרים הבאים:

  1. עצמאים מתחת לגיל 21.
  2. עצמאים מעל גיל 60, גיל הפרישה המוקדמת.
  3. עצמאים חדשים – מי שנעשה עצמאי פחות מחצי משנה לפני סיום שנת המס הרלוונטית.

אם לא מצאתם את עצמכם באחת משלוש הקבוצות לעיל ועדיין אינכם מפקידים לפנסיה, זה הזמן להתחיל לעשות זאת, להימנע מקנסות ולהבטיח את עתידכם לאחר גיל הפרישה.

מה קורה עם עצמאי שהוא גם שכיר?

אם מתבצעת הפרשה עבור השכיר לקרן פנסיה, ניתן להפחית ולקזז הפקדות אלו מההפקדה אותה הוא נדרש להפקיד כעצמאי. במקרים רבים, ייתכן שאותו שכיר לא יצטרך להפקיד סכום נוסף כעצמאי.

מהי חובת ההפקדה, המינימום שצריך להפקיד?

חובת ההפרשה נחלקת לשניים:

  1. הכנסה בגובה עד מחצית מהשכר הממוצע במשק - 4.45% לפנסיה.
  2. הכנסה מעל למחצית השכר הממוצע במשק ועד גובה השכר הממוצע - הפרשה של 12.55% לפנסיה. השכר הממוצע במשק, שנקבע מידי שנה ע"י המוסד לביטוח לאומי, הסתכם נכון ל-1.1.2020 ב-10,428 שקל בחודש.

 

 

באיזו תדירות יש לבצע את ההפקדה?

הפקדת הכספים עבור קרן פנסיה לעצמאים תתבצע כל חודש, או פעם ברבעון.

מהי תקרת ההפקדה, המקסימום שניתן להפקיד?

תקרת ההפקדה עבור קרן פנסיה לעצמאי שלא נהנה מהוצאה מוכרת לצורכי מס בשל רכישת אובדן כושר עבודה, עומדת על 16.5% מההכנסה השנתית, לא מעבר להכנסה של 208,800 שקל. כלומר, סכום התקרה להפקדה הינו 34,452 שקל.

האם אני כעצמאי יכול להחליט שלא להפקיד כסף לפנסיה?

אמנם, אין חובת הפקדה מעל גובה השכר הממוצע במשק, אך כדי ליצור כיסוי ביטוחי ההולם את גובה ההכנסה ולשמור על "יחס תחלופה" נאות, מומלץ לבצע הפרשה מלאה ולבטח את מלוא גובה ההכנסה. "יחס תחלופה" הינו היחס שבין ההכנסה החודשית בשנות העבודה, לבין הקצבה המתקבלת בפרישה. בנוסף, קצבת הזקנה מחושבת ביחס ישיר לגובה החיסכון הנצבר ולכן ככל שהחיסכון יהיה גדול יותר, כך גם הקצבה צפויה להיות גדולה יותר.

מהי אותה "הפרשה מלאה"?

עצמאי שיפקיד כספים עד מלוא התקרה לקרן הפנסיה או לקופת הגמל, יקבל הטבת מס בשווי 11,556 שקל בהנחת מס שולי 35%, או 14,280 שקל בהנחת מס שולי 47%. אם מתחשבים גם בחיסכון הנובע מההפקדות (הקטנת ההכנסה החייבת), הטבת המס מגיעה ל-14,412 שקלים, בהנחת מס שולי 35%. נשמע משתלם? אכן כך.

איזה סוגים של הטבות מס ניתנות לעצמאים המפקידים לפנסיה?

ההטבות נחלקות לשתיים: הטבות של ניכוי מס, והטבות של זיכוי מס.

ניכוי מס: הקטנת ההכנסה האישית החייבת במס. הטבה זו, המשתנה מאדם לאדם בהתאם למדרגת המס החלה עליו, מצמצמת את שיעור ההכנסה החייבת במס ובהתאמה מקטינה גם את תשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי.

 

זיכוי מס: החזר כספי המקוזז מהסכום המשולם למס הכנסה. התשלום אותו עליכם לשלם למס הכנסה יפחת בשיעור של 35% מהסכום אותו הפקדתם לקרן הפנסיה.

כמה כספים צריך להפקיד לקרן פנסיה או לקופת גמל כדי לקבל את הטבת המס המקסימלית?

תקרת ההפקדה לקרן הפנסיה היא 16.5% מהכנסה השנתית, אבל לא מעבר להכנסה של 208,800 שקלים. בחישוב פשוט, התקרה להפקדה עליה תקבלו הטבות מס היא 34,452 שקל.

כאמור, ההפקדה לקרן הפנסיה מתחלקת לשתי הטבות: הטבת זיכוי והטבת ניכוי. להמחשה בלבד, לצורך הטבת הזיכוי נחשב 5.5% מסך ההפקדה ולצורך הטבת הניכוי נחשב 11% מסך ההפקדה.

לשם המחשה, מה יהיה שווי ההטבה לעצמאי המרוויח 17,000 שקל בחודש, במדרגת מס של 31%?

הנתונים של עצמאי זה מופיעים בטבלה להלן (כאשר ההנחה היא שהוא מפקיד את הכספים מדי חודש). ניתן לראות כי הוא יקבל הטבת מס מידית בשווי 10,883 שקל, שהם כשליש מסך ההפקדה שביצע.

הכנסה שנתית 204,000 סכום ההפקדה לתגמולים הטבת מס
הטבת זיכוי (5.5%) 11,220 3,927
הטבת ניכוי (11%) 22,440 6,956
סה"כ  33,660 10,883

 

מה אמור לעשות עצמאי שהכנסותיו משתנות בקיצוניות מחודש לחודש?

גם במצב שבו ההכנסות אינן קבועות, מומלץ לבצע הפקדות חודשיות. ניתן לעשות זאת בסכום משוער נמוך יחסית שייקבע מראש – ולהשלים את ההפקדה בסוף השנה. כעצמאי, מומלץ שתתייעץ בעניין זה עם רואה החשבון שלך.

באילו מצבים אוכל לממש כעצמאי את הכספים שהופקדו כמרכיב חיסכון למצב אבטלה?

"מרכיב החיסכון למצב אבטלה" ייפתח לתשלום (בהתאם לדרישה) אם העצמאי סגר את העסק שלו, הפסיק לעסוק במשלח ידו, או הגיע לגיל פרישה (החל מגיל 60). חשוב להדגיש כי מרכיב חיסכון זה לא ייפתח למימוש תשלום במצב בו לעצמאי אין הכנסות באופן זמני.

האם קיימות הטבת מס לעצמאים שעברו את גיל 50?

כן. עצמאים שעברו את גיל 50 בתחילת השנה ומפקידים לקרן פנסיה, זכאים להטבת "ניכוי מוגדל". הטבה זו, בשיעור של 50%, מאפשרת להקטין עוד יותר את ההכנסה החייבת במס, בכפוף לתקרה.

;