קרן פנסיה נבחרת - שאלות ותשובות

מהי קרן פנסיה נבחרת?

בספטמבר 2021 קיימה רשות שוק ההון מכרז נוסף תחת השם 'קרן פנסיה נבחרת', (שהחליף את קרן פנסיה ברירת מחדל). מיטב דש זכתה במכרז בפעם השלישית.
קרן הפנסיה של מיטב מנהלת נכסים בהיקף של מעל 24 מיליארד ₪ (נכון ליום ה-31/10/2021) עם כ-600 אלף עמיתים ועם למעלה מ-100 אלף מצטרפים חדשים מאז בחירתה כקרן פנסיה נבחרת.
בעבר, נערך המכרז הראשון, במסגרתו נבחרה קרן הפנסיה שלנו כקרן פנסיה ברירת מחדל (השם הקודם של המכרז). עמיתים שהצטרפו לקרן פנסיה ברירת מחדל, ישארו באותם דמי ניהול שנקבעו בעת ההצטרפות למשך 10 שנים לפחות ממועד ההצטרפות.

איך מצטרפים לקרן פנסיה נבחרת של מיטב?

ניתן להצטרף בקלות ובאופן דיגיטלי מכל מכשיר ובכל שעה ולפתוח ו/או להעביר קרן פנסיה. להצטרפות לחצו כאן >>

מה גובה דמי הניהול בקרנות פנסיה?

דמי הניהול בקרן הפנסיה המקיפה של מיטב: 1% מן ההפקדה ו-0.22% מן הצבירה.

מתי נכנסו לתוקף הוראות לעניין קרן פנסיה נבחרת?

החל מ-1 בנובמבר 2021.

האם אני יכול לנייד את קרן הפנסיה שכבר י​ש לי במקום אחר לקרן פנסיה נבחרת?

כן.

מה תוקף דמי הניהול?

דמי הניהול יחולו על המצטרפים החדשים למשך 10 שנים מיום ההצטרפות.

כיצד הרפורמה משפיעה על מעסיקים במשק (עריכת הליך תחרותי, קביעת קרן פנסיה נבחרת)?

במקרה שעובד לא בחר בקרן פנסיה על אף שניתנה לו הזדמנות לעשות כן, למעסיק קיימות שתי אפשרויות: (א) לצרף את עובדיו לקרן ברירת מחדל שנבחרה בהליך שערך משרד האוצר; (ב) לערוך הליך תחרותי לבחירת קרן פנסיה לעובדיו. ההליך התחרותי ינוהל בהתאם לכללים שפרסם אגף שוק ההון ויכלול פניה לכל קרנות הפנסיה בישראל.

במידה והמעסיק אינו מעוניין לבצע מכרז, מה המשמעות?

במקרה והעובד לא בחר בקרן פנסיה , המעסיק יהא חייב לצרף את העובד לאחת מארבע קרנות הפנסיה הנבחרות שבחרה הרשות.

מעסיק שהיה רגיל לצרף עובדים לפנסיה באמצעות קרן פנסיה אחרת שלא נבחרה ע"י משרד האוצר ושהיה לו הסכם איתה, נדרש לנהוג אחרת?

המעסיק יהא חייב לבצע הליך תחרותי כפי שקבע משרד האוצר בתום 3 שנים מיום חתימת המעסיק על הסכם ברירת מחדל ולא מאוחר מיום 31.3.2019.

מהם דמי הניהול בקרן הפנסיה הכללית?

תנאי המכרז אינם חלים על קרן הפנסיה הכללית.

האם יש קשר בין קרן פנסיה נבחרת לתשואות העתידיות?

אין קשר, התשואה הינה תוצאה של ניהול השקעות של החברה המנהלת.

כיצד מצטרפים לקרן פנסיה נבחרת?

ההצטרפות לקרן פנסיה נבחרת פשוטה וקלה, וניתן לעשות אותה בצורה דיגיטלית דרך האתר הבא:

קרן פנסיה נבחרת (קרן פנסיה ברירת מחדל) - אתר הצטרפות

יתרונות קרן פנסיה נבחרת

כעת, כל מי שיפתח קרן פנסיה במיטב דש, יוכל ליהנות מקרן פנסיה מוזלת, בדמי ניהול בשיעור של 0.22% מהצבירה + 1% מההפקדות החודשיות בקרן בלבד, כאשר דמי הניהול יישארו קבועים במשך 10 שנים לפחות.

יתרון עלויות הניהול

יתרון זה מהותי מאוד ומדובר במהפכה של ממש בכל הקשור לענף קרנות הפנסיה. ככל שאתם כחוסכים תשלמו דמי ניהול פחותים, כך יחסך עבורכם כסף רב יותר וכתוצאה מכך קצבת הזקנה העתידית שלכם עם יציאתכם לפנסיה צפויה לגדול.

מה האלטרנטיבה בשוק?

עובדים רבים משלמים כיום את מקסימום דמי הניהול לקרנות הפנסיה הגדולות. דמי ניהול אלה עומדים על 0.5% מהצבירה בקרן + 6% מההפקדות החודשיות בקרן. גם אם ניקח את דמי הניהול הממוצעים בענף, נגלה כי אלו מסתכמים בכ- 1.95% מההפקדות החודשיות ו- 0.19% מהצבירה בקרן..

המחשה כספית

לצורך המחשה, מבדיקה שערכנו, גבר שכיר בן 30, המשתכר 10,551 ₪ לחודש ומשלם דמי ניהול מקסימליים בקרן הפנסיה שלו (0.5% מהצבירה + 6% מההפקדות), עם מעבר לקרן הפנסיה הנבחרת של מיטב דש ותשלום דמי הניהול הנמוכים שהיא מציעה, צפוי להגדיל את הקצבה הצפויה שלו בכ- 16%, שמהווים תוספת של כ- 1,794 ₪ לחודש לקצבה הצפויה בפרישה (זאת בכפוף להפקדות שוטפות ולהנחות מקובלות).

;