7 פברואר 2021
אלכס זבז'ינסקי
מאת : אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

האינפלציה בעולם מתחממת

אלכס זבז'ינסקי
7 פברואר 2021
מאת: אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

עיקרי הדברים 

 • הסרת הסגר בלי שיפור בתחלואה מעלה סיכון להרעה במצב בישראל שעלול להקרין על הכלכלה והשווקים המקומיים.

 • שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב הצעירים בישראל ירד בחדות בשלוש השנים האחרונות ומשקף בעיה מבנית שתשפיע על הכלכלה בשנים הבאות.

 • ירידה בהוצאות ועלייה בהכנסות של משקי בית בישראל יובילו לגידול בחסכון שצפוי לתמוך בהתאוששות המשק ביציאה מהמשבר.

 • תיק ההשקעות של המשקיעים המוסדיים בישראל עבר שינויים משמעותיים בשנה האחרונה. לראשונה, משקל האג"ח בתיק נמוך מהחשיפה למניות.

 • יחסית למצב, הנתונים הכלכליים בעולם די טובים.

 • סימני עלייה באינפלציה בעולם מופיעים במקומות רבים. האינפלציה עשויה להיות גבוהה יותר ממה שהשווקים מעריכים.

 • עונת הדוחות בארה"ב יחסית חיובית. אנליסטים מעלים תחזיות הרווח בקצב גבוה.

 • עלייה באינפלציה ואישור התמריצים בארה"ב  מגבירים סיכונים לשוק האג"ח.

 • נרשמה ירידה כמעט בכל מדדי מנהלי הרכש בסין בחודש ינואר, למרות שלא חלה הרעה במדינות אסיה אחרות.

 • הסכם הסחר בין ארה"ב לסין התחיל לבוא לידי ביטוי בהתגברות משמעותית של היצוא מארה"ב לסין בחודשים האחרונים.

 

ישראל.

סיכון שהשווקים בישראל לא לוקחים בחשבון
למרות הסגר והחיסונים, לא חלה הפחתה משמעותית בתחלואה בישראל, לעומת ירידה במספר החולים כמעט בכל המדינות העיקריות בעולם. בשבועיים האחרונים ישראל תופסת מקום שני בעולם במספר החולים החדשים היומי לאוכלוסייה.

מבחינה כלכלית ומבחינת השווקים, המצב שנוצר מהווה סיכון שהיה נתפס כזניח רק לפני שבועיים-שלושה, נוכח הכוונה להסיר את המגבלות. ישראל עלולה להתדרדר לגל תחלואה עוד יותר קשה ולסגר נוסף, מה שיגרור השלכות כלכליות משמעותיות וישפיע על השווקים הפיננסיים.

תסריט זה אינו מגולם בשווקים. מדד ת"א 125 הציג מתחילת השנה תשואה גבוהה בכ-2% מעל MSCI World כאשר הוא מכה גם את S&P500 וגם את המדדים באירופה וביפן. גם מדדי אג"ח קונצרניות הכו את המדדים המקבילים בחו"ל. רק השקל היה מאמצע ינואר המטבע החלש בעולם הודות להתערבות מוצלחת עד עתה של בנק ישראל. נקווה שהתסריט השלילי לא יתממש, אך כדאי לקחת בחשבון אפשרות זו.

החמרת מגמה של ירידה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב הצעירים בתקופת המגפה
שיעור האבטלה הרחב עלה במחצית הראשונה של חודש ינואר בגלל עלייה בחל"תים. מתחילת המגפה ירד שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בכ-2.5%, זאת בהמשך למגמה מטרידה שהתחילה בקבוצות אוכלוסייה מסוימות כבר לפני מספר שנים.

בשלוש השנים האחרונות הירידה החדה ביותר בשיעור ההשתתפות נרשמה בקבוצת הגילאים הצעירים בני 18-24. גם בקרב בני 25-34 הירידה הייתה משמעותית. הירידה בכלל האוכלוסייה של הצעירים הייתה גדולה משמעותית מאשר באוכלוסייה היהודית, מה שמצביע שהבעיה חמורה במיוחד בקרב הלא יהודים, למרות שגם בקרב היהודים הירידה הייתה גדולה. בקרב הגברים הצעירים הירידה הייתה חזקה הרבה יותר מאשר בקרב הנשים.

תופעה זו מהווה בעיה מבנית חמורה מכיוון שמדובר באנשים צעירים שאמורים לרכוש מיומנויות בשלבי קריירה מוקדמים כדי להשתלב בשוק העבודה עתידי.


הרכב תיק המוסדיים ב-2020 - החשיפה לחו"ל קפצה. הרכיב המנייתי לראשונה גבוה מהאג"חי
הרכב תיק המוסדיים (גמל, השתלמות, קרנות פנסיה חדשות ופוליסות משתתפות) עבר שינויים משמעותיים בשנה האחרונה.

 • העיקרי בהם הייתה קפיצה במשקל החשיפה לחו"ל (ישירה), בעיקר ברכיב המנייתי.

 • הרכיב האג"חי (ממשלתי וקונצרני בארץ ובחו"ל) ירד בחדות מתחת ל-35%, בהמשך למגמה שנמשכה כמעט בלי הפסקה בעשור האחרון. בהתחשב בעובדה שהחשיפה בפועל למניות, כולל באמצעות החוזים, גבוהה מ-35%, לראשונה הרכיב המנייתי בתיק גבוה מהאג"חי.

 • שהגידול במשקל ההשקעות האלטרנטיביות די נעצר ומשקל ההלוואות הישירות אף ירד.

 • ברכיב המנייתי החשיפה הישירה למניות בחו"ל עלתה כמעט ב-3% לעומת המצב לפני המשבר. בתחילת המשבר החשיפה למניות בארץ ירדה, אך בחודשים האחרונים החלה לעלות.


עולם.

עליות מחירים מופיעים בכל מקום
סחר החוץ העולמי כבר בחודש נובמבר עלה מעל הרמות שהיו לפני המשבר, במיוחד במדינות המתפתחות. מתרבים דיווחים שעל רקע קשיים לוגיסטיים שונים עלייה בסחר החוץ גורמת למחסור חמור בקיבולת הובלה. שיעור החברות שמדווחות על עיכובים בנמלים במדד מנהלי הרכש העולמי עלה לרמות שמעולם לא התקרב אליהן.


מצב זה גורם להתייקרות הסחורות ועלייה במדדי המחירים ליצרן. המפעלים בעולם מדווחים שהם מגלגלים התייקרות במחירי התשומות על הצרכנים.

כתוצאה מזה, מדד הפתעות בנתוני אינפלציה בכלכלות העיקריות של Citi עלה לרמה הגבוהה מאז 2017.
 
בשבוע שעבר הפתיע מדד המחירים באירופה עם עלייה במדד הליבה לקצב שנתי של 1.4% לעומת ציפיות לעלייה של 0.9%. גם בדרום קוריאה עלה מדד המחירים מעל התחזיות.

בארה"ב רכיבי המחירים במדד מנהלי הרכש בתעשייה ובשירותים משקפים עלייה באינפלציה, אפילו לכיוון של כ-3%. 

התחלואה בעולם פוחתת, מה שצפוי להוביל לשיפור בפעילות הכלכלית. הסרת מגבלות תפחית אומנם חלק מהחסמים בצד ההיצע, אך גם שחרור ביקושים נדחים, מה שצפוי להגביר לחצי אינפלציה.

שורה תחתונה: האינפלציה בעולם עשויה להמשיך לעלות מעבר לציפיות הגלומות כעת בשוק האג"ח.


הלחצים לעליית תשואות מתגברים
על רקע סימני עלייה באינפלציה ומעבר לצמיחה מואצת עם שחרור המגבלות, הבנקים המרכזיים, בפרט ה-FED, מתכוונים לחמם את הכלכלה (run hot), כפי שהתבטא אחד מנגידי ה-FED בשבוע שעבר.

בנוסף, בקונגרס האמריקאי מקדמים חבילת תמריצים של ביידן בסך של 1.9 טריליון דולר שעדיין לא אושרה סופית. תוכנית זו מגדילה סך התמריצים  לפי-8 מהנזק של המשבר (פגיעה בתמ"ג). נציין שאחרי אישורה צפוי להיכנס להילוך גבוה תהליך לאישור תוכנית נוספת להשקעה בתשתיות פיזיות, חינוך ובריאות שעלותה עד 2024 תסתכם בכ-4 טריליון דולר, על פי ההערכות. היקף הוצאות כל כך מאסיבי בפרק זמן יחסית קצר מעמיס על שוק האג"ח ומגדיל עוד יותר את הסיכוי לאינפלציה.

בנסיבות אלה לשוק האג"ח יש בהחלט סיבות לדאגה, כפי שבא לידי ביטוי בעליית התשואות בארה"ב תוך עליית תלילות העקום לרמה הגבוהה בחמש השנים האחרונות. אגב, לא מדובר רק בארה"ב. התשואה ל-10 שנים בקנדה, בריטניה, אוסטרליה, ניו זילנד ואפילו בשוויץ עלו מתחילת השנה בשיעור דומה או גבוה מארה"ב. סך החוזים הפתוחים בלונג על האג"ח ל-10 שנים ע"י המשקיעים המוסדיים בארה"ב חזרו שלוש שנים אחרונה וירדו קרוב לאפס.

מבחינת שוק המניות עדיין מוקדם מדי לדאוג. "כלכלה חמה" טובה לחברות עד שהיא גורמת למדיניות מרסנת של הבנקים המרכזיים. זה עוד לא נראה באופק.


נתונים בארה"ב היו טובים יחסית למצב

 • נתוני שוק העבודה האמריקאי היו חלשים אומנם, אך בזכות העלייה החדה באורך שבוע העבודה ושכר שעתי ממוצע גבוה, סך הכנסות מעבודה חזרו לרמות ערב המשבר בחודש פברואר, למרות שמספר המשרות עדיין נמוך בכ-10 מיליון. עם חזרה של העובדים בענפים שנפגעו לעבודה והעלאת שכר מינימום אותה מבקש לקדם הנשיא, הכנסות מעבודה צפויות לגדול במהירות במהלך השנה.

 • מדדי מנהלי הרכש במגזר התעשייה והשירותים ממשיכים להצביע על התרחבות מהירה.

 • מכירות המכוניות היו גבוהות בחודש ינואר מהתחזיות וכמעט זהות למכירות בינואר 2020.
 • הוצאות הבנייה עלו יותר מהתחזית, אך בתוכן קיימת שונות גבוהה בין עלייה חדה בהוצאות לבנייה למגורים לבין צניחה בבניית בתי מלון. גם קצב הגידול בהוצאה לבניית משרדים ושטחי מסחר הואט משמעותית.

 • ההזמנות במפעלים ממשיכים להפתיע לטובה, במיוחד של ציוד מחשבים ואלקטרוניקה שצמחו בשנה האחרונה בקצב הרבה יותר גבוה מאשר כלל הזמנות בתעשייה. מגמה דומה ניכרת לא רק בגרמניה.


האנליסטים מעלים תחזיות במהירות כמעט הגבוהה ב-30 השנים האחרונות
אחרי דיווח של כ-290 חברות במדד S&P 500 מסתמן שוב שיעור גבוה של כ-81% מהחברות שהכו את התחזית, בדומה לשני הרבעונים הקודמים. לראשונה מאז הרבעון הרביעי של 2019 נרשם גידול ברווח לעומת רבעון מקביל אשתקד. גם מכירות החברות צמחו.

מתחילת השנה גדלה הערכת רווח של החברות ב-S&P 500 בכ-4.1%, שיעור הגבוה ביותר ב-30 השנים האחרונות למעט שנת 2018 שבה הורד מס לחברות האמריקאיות  . התחזית שלנו לשוק המניות ממשיכה להיות חיובית.

חולשה בסין - זמנית או שינוי לרעה?
בחודש ינואר נרשמה ירידה בכל מדדי מנהלי הרכש  בסין, הן בתחום התעשייה והן בשירותים. לא ברור מהי הסיבה לחולשה בסין מכיוון שברוב המדינות האחרות באסיה מדדי מנהלי הרכש עלו או נותרו ללא שינוי. נצטרך לחכות לנתונים נוספים בסין כדי לראות האם חל שינוי המגמה בסין.


בנתוני היצוא לסין מהמדינות האחרות לא נרשמה היחלשות, כאשר היצוא מארה"ב עלה בקצב גבוה. נראה שרק במחצית השנייה של השנה שעברה הסכם הסחר בין ארה"ב לסין שנחתם ב-2019 התחיל לבוא לידי ביטוי בנתוני הסחר בין המדינות. ברמה השנתית היצוא מארה"ב לסין היה רחוק מלעמוד ביעד שקבע ההסכם, אך בשלושת החודשים האחרונים נרשם גידול של כמעט 60% ביצוא האמריקאי לעומת בתקופה מקבילה ב-2019.

 

פרטי מכין האנליזה
אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק
בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411
השכלה- כלכלן
תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.
תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.
ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות
2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל
פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה
מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818
גילוי נאות מטעם מכין האנליזה
למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.
גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")
ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.
סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.
1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
עצמאות שיקול הדעת
אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.
7.2.2021         זבז'ינסקי אלכס
תאריך פרסום האנליזה

;