8 דצמבר 2019
אלכס זבז'ינסקי
מאת : אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

הסנטימנט הכלכלי בעולם השתפר, נתוני הפעילות עדיין לא

אלכס זבז'ינסקי
8 דצמבר 2019
מאת: אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

עיקרי הדברים 

 • קצב הגידול של המשרות במשק ברמת השכר הגבוהה יחסית נותר יציב, לעומת הירידה בתוספת המשרות ברמות השכר הבינוניות והנמוכות.

 • למרות ייסוף השקל וההאטה בסחר החוץ בעולם, היצואנים הישראלים לא מדווחים על שחיקה משמעותית ברווחיות היצוא וירידה בהזמנות.

 • בנק ישראל התערב בצורה משמעותית במסחר במט"ח בחודש נובמבר, אך נראה שהוא בעיקר פועל כדי לבלום המשך ייסוף השקל ולא כדי להאיץ את הפיחות.

 • בסקרים שונים, בעיקר במדדי מנהלי הרכש, מופיעים סימנים של בלימת ההאטה במגזר התעשייה בעולם, אולם, כמעט כל נתוני הפעילות מצביעים על המשך ירידה בצמיחה.

 • למרות מספר משרות גבוה שהתווסף במשק האמריקאי בחודש נובמבר, תוספת המשרות השנתית הולכת וקטנה, בעיקר אצל בעלי השכר הגבוה. במיוחד ניכרת חולשה בענפים שבדרך כלל מגיבים מוקדם מהאחרים להאטה בצמיחה.

 • נמשכת ירידה במדדי המחירים ליצרן ובמדדי מחירי היבוא בעולם, מה שצפוי לצמצם לחצי האינפלציה שנובעים מעליית השכר ובאים לידי ביטוי בעיקר במחירי השירותים.

 • הביצועים העודפים של מניות השורה השנייה בישראל בשנה האחרונה הם בעיקר תוצאה של הקטנת זרימת הכספים לחו"ל ע"י המוסדיים וקרנות הנאמנות, שהקצו יותר כספים להשקעה במניות בישראל.


מאקרו ישראל.

העובדים בתחומים בהם השכר נמוך יחסית נהנו מגידול מהיר יותר בשכר ובכמות המשרות

לא חל שינוי משמעותי בקצב הצמיחה של השכר הממוצע ובמספר המשרות במשק בחודש ספטמבר.

הפעם בחרנו לבדוק איך השתנה השכר הממוצע מאז שנת 2012 בקבוצות שונות של רמות השכר. השכר אצל בעלי השכר הנמוך יחסית לשכר הממוצע צמח בכ-4% יותר (באחוזים) בתקופה זו מאשר אצל בעלי השכר הבינוני (קרוב לשכר הממוצע) והגבוה.

המחסור בא לידי ביטוי גם בנתוני הביקוש לעובדים בשכר נמוך. בקבוצה זו נוצרו 330 אלף משרות מאז  2012, לעומת 280 אלף בקבוצת בעלי שכר בינוני ו-250 אלף משרות ברמת שכר גבוה. אולם, בשנתיים האחרונות חלה ירידה בקצב הגידול במשרות אצל בעלי השכר הנמוך והבינוני , כאשר אצל בעלי השכר הגבוה , הקצב נותר יציב.

למרות ההאטה בסחר החוץ בעולם וייסוף השקל, חברות היצוא בישראל לא מדווחות על קשיים
תוצאות סקר הערכת המגמות בעסקים לחודש אוקטובר נראות משובשות בגלל החגים. הנקודה שבחרנו לבדוק קשורה להשפעת ההאטה בעולם והשפעת התחזקות השקל על פעילות היצוא:

 • למרות הייסוף המשמעותי של השקל מתחילת השנה, החברות במגזר התעשייה מדווחות על שחיקה קטנה יחסית ברווחיות היצוא כאשר במגזר השירותים השחיקה כמעט לא מורגשת. בפעם הקודמת, כשהשקל הגיע לרמה דומה מול הדולר האמריקאי בסוף שנת 2017, השחיקה המדווחת הייתה משמעותית הרבה יותר. לא נראה שהשחיקה הנמוכה ברווחיות מעידה כי החברות הקטינו חשיפתן לשע"ח. סביר יותר שיידרש מעט יותר זמן כדי שייסוף השקל יורגש ברווחיות.

 • למרות ההאטה בסחר העולמי, לא ניכר קושי גדול במדד שמשקף מחסור בהזמנות ליצוא. במיוחד מפתיעה "חסינות" החברות התעשייתיות להאטה בעולם.

 

מאקרו עולם.

האם הסימנים המעודדים בעולם מעידים על בלימת ההאטה בתחום התעשייה?

היו לאחרונה לא מעט נתונים כלכליים בעולם שעשויים להעיד שההאטה בפעילות התעשייה והסחר הגיעה לתחתית:

 • מדד מנהלי הרכש הגלובלי עלה מעל 50 בחודש נובמבר בפעם הראשונה בחצי השנה. נרשמה עלייה במדד המדינות המפותחות (בהובלת אירופה), כאשר במתפתחות המדד נותר יציב.

 • במיוחד בלטה העלייה בכל מדדי מנהלי הרכש בסין, הן בתחום התעשייה והן בשירותים.


לעומת הסקרים, נתוני הפעילות ממשיכים להצביע על המגמה השלילית
יחד עם הנתונים החיוביים, שבעיקר משקפים את הסקרים, רוב נתוני הפעילות דווקא מראים המשך הרעה במגמה. בשבוע שעבר אכזבו נתוני הייצור התעשייתי והיצוא מהמדינות המתפתחות שהמשיכו לרדת. בשבוע שעבר התפרסמו נתוני הייצור התעשייתי והזמנות בתעשייה בגרמניה שהפתיעו לרעה. למרות עלייה במדד מנהלי הרכש, היצוא מסין המשיך לרדת בחודש נובמבר.

ככלל, האינדיקאטור לצמיחה העולמית שמתפרסם ע"י בלומברג מצביע על ירידה ברבעון הרביעי לרמה כמעט הנמוכה ביותר מאז משבר 2008.

 

למרות תוספת המשרות הגדולה, שוק העבודה האמריקאי נמצא בהאטה
תוספת המשרות החודשית בשוק העבודה האמריקאי הייתה גבוהה משמעותית מהתחזית (266 אלף משרות לעומת 180 אלף). גם הנתון לחודש הקודם עודכן כלפי מעלה. שיעור האבטלה נותר ברמה הנמוכה ב-50 השנים האחרונות.

אולם, נתוני המגמה מראים ששוק העבודה האמריקאי מושפע יותר ויותר מההאטה בכלכלה:

1. תוספת המשרות השנתית הולכת ופוחתת.

2. עיקר ההאטה בתוספת המשרות מתרחשת במשרות בעלות השכר הגבוה.

3. באחת הסקירות לפני מספר חודשים הצגנו באיזה ענפים התחילה ירידה בשיעור הגידול במשרות מוקדם יותר מהענפים האחרים לקראת המיתון במשק האמריקאי בשנים 2001 ו-2008.

מצאנו שהענפים שתגובתם הקדימה בואו של המיתון כללו בעיקר ענפי הייצור שונים, הענפים שקשורים לנדל"ן, ענפי השירותים המקצועיים כגון שירות השמת העובדים, עריכת דין, פיננסיים, ראיית חשבון ופעילויות מקומות הבילוי. בשני המשברים האחרונים בענפים אלו ההאטה במשרות החלה הרבה לפני יתר הענפים, כפי שניתן לראות בגרפים הבאים.

בשנה האחרונה קצב הגידול במשרות של הענפים "המקדימים" התחיל להתמתן עד שירד לאחרונה מתחת לקצב בשאר הענפים. במיתונים הקודמים זה קרה כשלושה רבעונים לפני תחילת המיתון.


נתונים אחרים במשק האמריקאי

 • קצב השינוי השנתי בהזמנות במפעלים בארה"ב המשיך לרדת גם בחודש אוקטובר.

 • מדד מנהלי הרכש בתעשייה בארה"ב כמעט לא השתנה בשלושת החודשים האחרונים ונותר ברמה של כ-48 המצביע על ירידה בפעילות.

 • ההאטה בתחום התעשייה באה לידי ביטוי בעלייה במלאים במפעלים ואצל הסוחרים הסיטונאים. היחס בין המלאים למכירות במגזרים אלה עלה משמעותית בשנה האחרונה.

 • קצב הגידול בהוצאות הבנייה שלא למגורים ירד, לעומת ההתאוששות בבנייה למגורים. במיוחד ירדו בשנה האחרונה הוצאות הבנייה לנדל"ן המסחרי. גם הבנייה לתעשייה ולמשרדים נחלשה, אך בשיעור מתון יותר. הירידה בבניה למסחר מתרחשת במקביל לירידה חדה במשרות בחנויות הבגדים וירידה מתונה יותר בחנויות הבריאות וטיפוח האישי ובחנויות כולבו. מגמה זו לא בהכרח קשורה לירידה בביקושים, אלא למעבר למסחר באינטרנט בתחומים אלו. לראיה, מספר המשרות בחנויות המזון דווקא גדל.

 • עוד סימן להאטה בכלכלה האמריקאית מתבטא בהאטה בקצב הצמיחה של כל סוגי היבוא. במיוחד נרשמה ירידה חדה ביבוא מוצרי הצריכה בחודש אוקטובר שהתרחשה ככל הנראה בגלל המכסים שהוטלו על היבוא מסין בחודש ספטמבר. מועדי המכסים עשויים לשבש לא רק את נתוני היבוא, אלא גם הצריכה ואחרים.

 

מי ינצח בקרב על האינפלציה, מחירי המוצרים היורדים או השירותים העולים?
ההאטה בתעשייה והסחר בעולם בשנתיים האחרונות מובילה לירידה חדה במחירי המוצרים שבאה לידי ביטוי בירידה במדדי המחירים ליצרן ובמדדי מחירי היבוא.

ירידה במחירי המוצרים בעולם עוזרת לשמור על אינפלציה נמוכה יחסית. אולם, אם התעשייה תתאושש, מחירי המוצרים עשויים להתייצב ולהצטרף למחירי השירותים העולים ברוב המדינות בהשפעת המדיניות מוניטארית המרחיבה ושוקי העבודה ההדוקים שמובילים לעלייה בשכר.

שורה תחתונה: אנו מעריכים שהכלכלה העולמית תמשיך להאט ולגרום ללחצים דפלציוניים במחירי המוצרים.


שווקים.

במבט על השנה הקרובה התשואות צפויות לרדת

תשואות האג"ח הארוכות בארה"ב עלו בתגובה לנתוני שוק העבודה. אולם, בסה"כ, האג"ח ל-10 שנים נמצאת בטווח יחסית יציב בין כ-1.7%-1.9% בשלושת החודשים האחרונים. החוזים על הריבית מגלמים הורדת ריבית אחת במהלך 2020.

 • להערכתנו, כל עוד אין חשש מפני התפתחות האינפלציה, התשואות יישארו בטווח הנוכחי. אנו צופים שה-FED יוריד ריבית יותר מפעם אחת בשנה הקרובה בתגובה להאטה בצמיחה. לכן, להערכתנו, התשואות בעוד שנה יהיו נמוכות יותר מהיום.

 • התערבות של בנק ישראל בשוק המט"ח הסתכמה בחודש נובמבר בכ-1.3 מיליארד דולר לאחר שרכש כ-300 מיליון דולר באוקטובר. בנק ישראל עדיין פועל כדי לבלום את ייסוף השקל ולא מנסה לייצר פיחות באמצעות ההתערבות.


המניות הקטנות הן אינדיקאטור טוב יותר לגבי התפתחות בכלכלה
אנחנו נמצאים כעת בראלי של "תקווה" בשוקי המניות ולא של "צמיחה". השוק שעולה על סמך "תקוות לעתיד טוב יותר" מתרחש בתקופות של ירידה בצמיחה ומתאפיין בביצועים עודפים של המניות הגדולות על פני המדדים של המניות הקטנות יותר. היחס בין המדד MSCI Small Cap לבין MSCI World מתנהג במתאם גבוה עם הצמיחה בעולם. המניות הקטנות מנצחות בתקופות של האצה בצמיחה.

 

הביצועים של המניות הקטנות בישראל תלויים בעיקר בתיאבון המשקיעים להשקעה בחו"ל
בשנה האחרונה חל קיטון בכמות הכספים שיצאו לחו"ל ועלייה בהיקף הכספים שזרמו לשוק המניות המקומי. במצבים כאלה, כפי שהיה גם בעבר, מדד ת"א 90 מציג בדרך כלל ביצועים עודפים על פני המדד ת"א 35.

כדי שהזרימה לחו"ל תמשיך לקטון ולישראל לגדול, הצמיחה בחו"ל צריכה להישאר שברירית על רקע צמיחה יחסית יציבה בישראל שמאוימת בעיקר מהסיכונים הפוליטיים.

 

פרטי מכין האנליזה
אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק
בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411
השכלה- כלכלן
תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.
תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.
ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות
2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל
פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה
מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818
גילוי נאות מטעם מכין האנליזה
למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.
גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")
ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.
סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.
1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
עצמאות שיקול הדעת
אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.
08/12/2019            זבז'ינסקי אלכס
תאריך פרסום האנליזה

;