19 יולי 2021
אלכס זבז'ינסקי
מאת : אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

האינפלציה בארה"ב לא נרגעת

אלכס זבז'ינסקי
19 יולי 2021
מאת: אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

עיקרי הדברים  

 • מדד המחירים לחודש יוני עלה בהתאם לתחזיות, אך הרבה מעל הרמה העונתית שלו בשנים האחרונות. נמשכת עלייה בקצב האינפלציה במרבית הסעיפים. תחזית האינפלציה ל-12 החודשים עלתה ל-2%.
 • לפי סקר אמון הצרכנים, מצבם הפיננסי של משקי הבית בישראל השתפר בחודשים האחרונים.
 • נמשך גידול מהיר מאוד ביבוא לישראל שבחלקו נובע מעליית המחירים ובחלקו מביקושים חזקים.
 • מחירי הדירות, כמות העסקות והפעילות במשכנתאות מעידים שההתחממות בשוק הנדל"ן בישראל מתעצמת. עלה משקל רכישות הדירות בפריפריה.
 • בינתיים, הנתונים לא מראים שהאינפלציה בארה"ב עומדת להיחלש בחודשים הקרובים.
 • האינפלציה הנוכחית בארה"ב כבר גורמת נזק לפעילות הכלכלית ומעלה סיכונים שונים לשווקים הפיננסיים.
 • גדלה רשימת הבנקים המרכזיים שהחליטו לשנות כיוון למדיניות יותר מהודקת.
 • המשקיעים הזרים דווקא מכרו אג"ח ממשלתיות אמריקאיות בחודש מאי.
 • ישראל.

  סביבת האינפלציה ממשיכה לעלות

  מדד המחירים לחודש יוני עלה ב-0.1%, בהתאם לתחזיות. לא היו בו הפתעות משמעותיות ברמת הסעיפים. סעיפי המזון והתרבות עלו מעל התחזית. מחירי הירקות והתקשורת היו נמוכים ממנה.

  מדובר במדד גבוה בהשוואה לעונתיות שלו. מדד יוני ירד בכל אחד מהשנים 2017-2020 בממוצע ב-0.4%. גם כמעט כל הסעיפים היו גבוהים מהממוצע שלהם בשנים הקודמות, למעט סעיף הדיור. קצב האינפלציה השנתי עלה ל-1.7%, הגבוה ביותר מאז 2013.

  תרומה של רוב הסעיפים לאינפלציה עלתה בחודשים האחרונים. עליית מחירי המוצרים צפויה להימשך בעקבות עליית מחירי היבוא בעולם (מעל 10% בארה"ב ובאירופה) ובמדד המחירים ליצרן בישראל שקצב העלייה השנתי שלו הגיע ל-10%.  גם מחירי השירותים רושמים עלייה. בולטים כמובן שירותי הנופש ופנאי, אך גם קצב עליית המחירים בסעיף החינוך והבריאות עולים.

  נציין שגם ציפיות האינפלציה של משקי הבית עלו משמעותית. לפי מדד אמון הצרכנים האחרון, משקי הבית צופים שמדד המחירים יעלה ב-9% בשנה הקרובה.

  קצב עלייה של סעיף שירותי דיור בבעלות דיירים, שמשקף מדידה שוטפת של שכר דירה, עלה ל-1.6%, כאשר מחירי הדירות בבעלות עלו בקצב שנתי של 7.2%. אנו צופים שסעיף זה יעלה ב-12 החודשים הבאים בכ-2.5%.

  תחזית:

  מדד חודש יולי צפוי לעלות ב-0.5% ויושפע מהתייקרות הדלק, עליית מחירי המזון, עלייה עונתית של סעיף הדיור, המחירים המיובאים ועלויות הפנאי והנופש. מסקר הערכת המגמות בעסקים  שהתפרסם לפני שבוע עלה שהעסקים צופים עליות משמעותיות במחירים בחודש יולי, כפי שהצגנו בסקירה בשבוע שעבר. מדד חודש אוגוסט צפוי לעלות ב-0.3%. האינפלציה ב-12 החודשים הבאים צפויה להסתכם ב-2%. הנחת בסיס בתחזית שלנו שלא יחולו שיבושים משמעותיים או האטה בפעילות המשק כתוצאה מעלייה בתחלואה.

  נתונים נוספים

  • יצוא ויבוא הסחורות ממשיכים להתאושש, אך הגידול ביבוא מהיר הרבה יותר מאשר ביצוא. גידול ביבוא בא לידי ביטוי במיוחד ביבוא מוצרי צריכה שגדל בקצב מאוד גבוה, גם של מוצרי צריכה שוטפת וגם בני קיימא. חלק מהגידול מבטא עליית מחירים ולא רק גידול כמותי.
  • מדד אמון הצרכנים עלה לרמות שהיו נהוגות לפני פרוץ המשבר. משקל משקי בית שענו בסקרים האחרונים שהם מסיימים חודש בחובות ירד לרמה שהייתה לפני המשבר. משקל אלו שמצליחים לחסוך עלה לרמה הגבוהה אי פעם (תרשים 8).
  • כמות דירות חדשות שנמכרו הגיעה בחודש מאי לשיא כל הזמנים. גם היקף המשכנתאות שניתן בחודש יוני היה בשיא. נציין שמשקל הדירות שנמכרו באזורי פרפריה - דרום, צפון וירושלים גדל על חשבון ירידה בת"א, באזור המרכז ובחיפה.

   

  עולם.

  בינתיים, אין ממש סימנים שהאינפלציה בארה"ב עומדת להיחלש

  לא רק בארה"ב מדד המחירים היה גבוה מהתחזית. גם בבריטניה, ספרד, צ'כיה, ניו זילנד ועוד. אולם, היו גם לא מעט מדינות שקצב האינפלציה בהן ירד בחודש יוני.

  חלק מעליות המחירים בארה"ב, כגון מחירי המכוניות ומוצרים אחרים שסובלים ממחסור בהספקה, די בוודאות צפויים להיחלש בשלב כלשהו. אולם, מהנתונים עולה שעליות המחירים מתפרסים לתחומים נוספים שלא קשורים לנסיבות זמניות, תוך התחזקות הכוחות שדוחפים לעליית המחירים.

  זמנית או לא, האינפלציה כבר גורמת לנזקים

  הנזקים של עליות המחירים החדות בארה"ב כבר ניכרים:

  • האינפלציה פוגעת בכוח הקנייה של הצרכן. השכר השעתי הממוצע בארה"ב עלה מתחילת השנה ב-1.5% במונחים נומינאליים, אך ירד ריאלית בכ-2%. מצב זה אמור להגביר דרישות להעלאת השכר, קלה יותר להשגה בתנאי מחסור בעובדים.
  • עליות המחירים כבר פוגעות בצריכה הפרטית. המכירות הקמעונאיות בארה"ב, שמוצגות במונחים נומינאליים, אומנם עלו ביוני ב-0.6% לעומת הציפיות לירידה בשיעור של 0.3%, אך בנטרול עליית המחירים, המכירות הקמעונאיות ללא מזון ואנרגיה דווקא ירדו בשלושת החודשים האחרונים.
  • עליות המחירים ומחסור במוצרים מרתיעים את הצרכנים. בסקר סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן הצרכנים מעריכים כעת שהתנאים לרכישות בתים, מכוניות ומוצרי בני קיימא הנם הגרועים ביותר מאז תחילת שנות ה-80.
  • האינפלציה הקיימת עלולה כבר בשלב זה לפגוע בעסקים. חלקם לא יצליחו לגלגל את העלויות על הצרכנים ויספגו ירידה ברווח.
  • עליות המחירים המהירות מעלות אי הוודאות ועלולות לפגוע ברצון החברות להיכנס להשקעות חדשות ולהתחייבויות אחרות ארוכות טווח.
  • אינפלציה ברמות דומות לאלה בהן היא נמצאת כעת פגעה בעבר בביצועי שוק המניות. על סמך ניסיון של שנות 50-90 של המאה הקודמת, כשאינפלציה הייתה גבוהה מ-5%-6% הביצועים של מדד S&P 500 היו משמעותית יותר חלשים מאשר בתקופות של אינפלציה נמוכה יותר.
  • הפער בין ריבית ה-FED לקצב האינפלציה עומד על מינוס 5.3%. הוא לא היה נמוך יותר מאז שקיימים נתונים משנות ה-50.
  • גם התשואה השוטפת הריאלית של האג"ח הממשלתית ל-10 שנים (פער בין התשואה הנומינאלית לאינפלציה ב-12 חודשים) שעומדת על מינוס 4% מעולם לא הייתה נמוכה יותר. שחיקה משמעותית בערכם הריאלי של כספי הציבור בפיקדונות הבנקים, בקרנות כספיות או באג"ח עשויה לגרום לחיפוש מואץ של אלטרנטיבות אחרות. זה יכול לדרבן עוד יותר עליות מחירי הבתים ו/או להגביר עוד יותר את הצריכה ולתמוך באינפלציה.  

  הסיכונים עולים

  ירידה בקצב האינפלציה בטווח הקצר כתוצאה מהקלה במגבלות ההיצע, שהוא התרחיש הטוב ביותר לשווקים ולכלכלה האמריקאית, הוא רק אחד מהתרחישים האפשריים. לצדו יש עוד מגוון אפשרויות בעלות סיכון גבוה לשווקים:

  1. הישארות אינפלציה גבוהה מעבר לכמה חודשים מועטים, תוביל לשחיקת בכוח הקנייה של הצרכנים, ירידה ברווחיות החברות ופגיעה בהשקעות.
  2. בריחת המשקיעים מהנכסים הפיננסיים הנומינאליים עקב שחיקה חמורה בערכם הריאלי.
  3. "התהפכות" ה-FED, כפי שעשו לאחרונה הבנקים המרכזיים בבריטניה, ניו זילנד, קנדה, הונגריה, צ'כיה, צ'ילה וכו'. ככל שזה יקרה מאוחר יותר על רקע התגברות האינפלציה, תגובתו עלולה להיות עוצמתית יותר.

  אם נוסיף לכך גם את הסיכון הבריאותי העולה, והסיכון המתגבר שנובע מהחיכוך המתעצם בין ארה"ב לסין, הפרופיל סיכוי/סיכון בשוק המניות נראה פחות אטרקטיבי מאשר בחודשים האחרונים. שוקי המניות כבר מושפעים מעלייה בסיכונים. למעט מדדי S&P500 ו-Nasdaq מרבית המדדי המניות בעולם רשמו ירידה. 75% מהמניות ב-Russell 3000 הכולל את מרבית המניות האמריקאיות ירדו בחודש האחרון.

   

  גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")

  מסמך זה הוכן על ידי מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "החברה"). מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא. אין לראות במסמך זה הצעה, המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא לביצוע עסקה כלשהי בניירות ערך או בכל מוצר פיננסי אחר. החברה עוסקת בין השאר בשיווק השקעות ללקוחות כשירים ועשוי להיות לה עניין באמור במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים.  במידע הכלול במסמך זה עלולות להיות טעויות\ שינויי שוק ו/או שינויים אחרים. החברה אינה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגמרו למי שמסתמך  על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע הכלול במסמך זה עשוי ליצור רווחים בידי העושה בו שימוש. כל הזכויות, לרבות קניין רוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות לחברה ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות הפצתו ו/או העתקתו, כולו או חלקו ללא קבלת אישורה מראש ובכתב.

  /07/202119                                         

  תאריך פרסום האנליזה

;