25 אוגוסט 2019
אלכס זבז'ינסקי
מאת : אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

ארה"ב עלולה להפסיד במלחמת הסחר

אלכס זבז'ינסקי
25 אוגוסט 2019
מאת: אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

עיקרי הדברים 

 •  קצב הצמיחה במשק הישראלי נותר יציב ברמה של כ-3%, למרות הצמיחה הנמוכה ברבעון השני. נרשם אף שיפור במגמת הצמיחה של הצריכה הפרטית, אך היצוא וההשקעות נמצאות במגמת האטה.

 • הצמיחה בישראל במחצית השנייה של השנה צפויה להסתכם בכ-2.5%-2.0% ובכל שנת 2019 בכ-3%. בשנת 2020 קצב הצמיחה צפוי לרדת לכ- 2.0%.

 • ספק אם בנק ישראל יוריד ריבית כבר בפגישתו השבוע, אך המסר שלו צפוי להשתנות. תתכן הורדת ריבית בהמשך השנה.

 • אנו מעריכים ששוק האג"ח בישראל מתמחר פרמיה אינפלציונית מוגזמת לאור ההתפתחויות בכלכלה המקומית והגלובלית ובהשוואה למדינות האחרות.

 • הצמיחה בארה"ב, שכבר מראה סימנים ניכרים של האטה, צפויה להיפגע בצורה משמעותית אחרי הסבב הנוסף של "מהלומות הסחר". הנזק לכלכלה יגבר לא רק בגלל התעריפים עצמם, אלא בעיקר בגלל פגיעה בסנטימנט והסיכון של הרעה בתנאים הפיננסיים.

 • ה-FED צפוי לנמשיך להוריד ריבית בחודשים הקרובים, למרות שהורדת הריבית לא ממש תסייע להתמודד עם הפגיעה בכלכלה שנוצרת בגלל מלחמת הסחר.


מאקרו ישראל.

המשק ממשיך לצמוח בקצב יציב, אך צפויה האטה בהמשך
למרות נתון צמיחה נמוך ברבעון השני של 1%, בסה"כ הצמיחה במשק לא ממש ירדה. התמ"ג צמח במחצית הראשונה של השנה בקצב של 3.6% לעומת 2.8% במחצית השנייה של 2018 ו-3.5% במחצית הראשונה של 2018.
במבט על השינוי השנתי בקצב הצמיחה (YoY), שמשקף טוב יותר את המגמה מאשר הנתונים הרבעוניים, הוא נותר יציב ברמה של כ-3%. קצב הצמיחה בתמ"ג למעט מסים על יבוא, שמנטרל בין היתר את ההשפעה של יבוא המכוניות, אף עלה מעט.

ברמת רכיבי התוצר העיקריים קיימת שונות גדולה במגמות:

 • קצב הצמיחה בצריכה הפרטית  (YoY) נותר יחסית יציב. בצריכה הפרטית ללא מוצרי בני קיימא  נרשמה אף עלייה בקצב הצמיחה.
  ברכיבים האחרים של הצמיחה של המגזר העסקי, ההשקעות והיצוא, התמונה מצביעה על מגמת האטה. עקב תנודתיות גדולה של הנתונים הרבעוניים, בחנו קצב השינוי ב-12 החודשים (4 רבעונים) לעומת 12 החודשים הקדומים.

 • קיימת האטה בצמיחת היצוא, כולל ביצוא השירותים. ביצוא שירותים אחרים, שבעיקר משקף את היצוא של חברות הטכנולוגיה, ירד הקצב מכ-15% בשנת 2018 לכ-6%.

 • גם בהשקעות במשק ניכרת מגמת האטה, למעט ההשקעות בבנייה שלא למגורים והשקעות בקניין רוחני.

  במבט על המחצית השנייה של השנה, אנו צופים השפעה גוברת של ההאטה בכלכלה העולמית על תחום ההשקעות והיצוא הישראלי. גם הצריכה הפרטית צפויה להתמתן בעקבות ההאטה בגידול בסך השכר הריאלי במשק וצמצום היצע האשראי.


שורה תחתונה: הצמיחה בישראל במחצית השנייה של השנה צפויה להסתכם בכ-2.0% ובכל שנת 2019 בכ-3%. בשנת 2020 קצב הצמיחה צפוי לרדת לכ- 2.0%-2.5%.

בנק ישראל צפוי לשנות מסר, אך לא הריבית
בנק ישראל לא צפוי לשנות ריבית השבוע, למרות הירידה באינפלציה, הורדות ריבית רבות שהיו לאחרונה בעולם ולמרות שהשקל חזר לתחתית מול סל המטבעות. מנגד, נתוני הצמיחה למחצית הראשונה של השנה היו בסה"כ חיוביים.

בנק ישראל צפוי להוריד את המשפט "הוועדה מעריכה שתוואי העלאת הריבית בעתיד יהיה הדרגתי וזהיר" . במקומו צפוי להיכנס מסר בסגנון שהריבית לא עומדת להעלות עד שהאינפלציה לא תתבסס בתחום היעד ושלרשותו של בנק ישראל עומדים כלים להתמודד עם הסיכונים.  אנו מעריכים שעד סוף השנה הריבית עשויה לרדת. נציין שתשואות המק"מ והאג"ח הקצרות כבר מגלמות הורדת ריבית בחודשים הקרובים.

מאקרו עולם.

לראשונה מ-2009 התעשייה בארה"ב מתכווצת. העדכון הגדול כלפי מטה מ-2009 במשרות

בינתיים, הנתונים בארה"ב ממשיכים להצביע על האטה בצמיחה:

 • מדדי מנהלי הרכש PMI המשיכו לרדת בחודש אוגוסט, כאשר המדד בתעשייה ירד מתחת ל-50 לראשונה מאז ספטמבר 2009. גם במגזר השירותים ניכרת האטה.

 • גם קצב הגידול השנתי של מדד האינדיקאטורים המובילים ממשיך לרדת ולהצביע על המשך צפוי של האטה בקצב הצמיחה.

 • נתוני שוק העבודה בארה"ב בסה"כ היו לאחרונה עדיין טובים. אולם, בשבוע שעבר פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בארה"ב את העדכון השנתי לכמות המשרות במשק. השנה מספר המשרות עודכן כלפי מטה בכ-500 אלף. זה העדכון הגדול ביותר מאז שנת 2009. נציין שהסדרה של תוספת המשרות החודשית תתעדכן בפברואר 2020. מדובר בשינוי משמעותי שלמעשה "מחק" מהסטטיסטיקה כ-20% מהמשרות החדשות שנוצרו בשנת 2018. בכך, גם התמונה בשוק העבודה נראית מעט פחות וורודה.

 • שוק הנדל"ן בארה"ב הגיב בחודשים האחרונים לירידה חדה בריבית למשכנתאות בשנה האחרונה ע"י גידול במכירות הבתים. יחד עם זאת, מספר הבקשות למשכנתאות לרכישת דירות רשם ירידה בחודש האחרון.

שווקים.

האסטרטגיה של ארה"ב במלחמת הסחר לא עובדת
ארה"ב וסין החריפו מהלומות סחר ביניהן בסוף השבוע:

 • הסינים הודיעו על הטלת תעריפים על יבוא מארה"ב בסך של 75 מיליארד דולר. המס על יבוא נפט וסויה יעמוד על 5% החל מ-1/9. על המוצרים החקלאים האחרים יוטל מס בגובה  של 10%. על המכוניות האמריקאיות יוטל מס בגובה 30%-35% החל מ-15/12.

 • ארה"ב הודיעה בתגובה שהיא מעלה מכסים על המוצרים הסינים שכבר ממוסים מ-25% ל-30% החל מ-1/10 (כ-250 מיליארד דולר). כמו כן, היא מעלה תעריפים על היבוא מסין בגובה של 300 מיליון דולר מ-10% ל-15% במועדים עליהם הודיעה קודם (1/9 ו-15/12).

  השלכות:

 • די ברור שאסטרטגיה האמריקאית לא עובדת והם מפסידים לסינים. הכלכלה האמריקאית תספוג האטה משמעותית בצמיחה והבחירה המחודשת של טראמפ בשנה הבאה תעמוד בסימן שאלה גדול. לסינים יש עדיין מספיק כלים פיסקאליים ומוניטאריים כדי לתמוך בכלכלה שלהם. לאמריקאים יש הרבה פחות.

 • בחודשים הקרובים עשוי להיות דווקא גידול בפעילות בגלל שהחברות והצרכנים ינסו להקדים את העסקאות לפני החלת התעריפים, אך לאחר שהתעריפים יוטלו בפועל צפויה נפילה חדה.

 • עלה הסיכון לשווקים הפיננסיים שמימושו עלול לפגוע בתנאים הפיננסיים במשק וכתוצאה מזה להאיץ מגמת האטה.

 • ה-FED עומד להוריד ריבית בצורה משמעותית בחודשים הקרובים. לפני הנאום של נגיד ה-FED ביום שישי מספר חברי הוועדה המוניטארית התבטאו נגד המשך הורדות ריבית. אולם, נאום הנגיד, שפורסם עוד לפני החלפת המהלומות האחרונות בין ארה"ב לסין, היה מאוד ברור  ובו נאמר שמאז הורדת הריבית בחודש יולי הסיכון לכלכלה האמריקאית עלה ושה-FED צריך לפעול כדי להבטיח המשך צמיחה.

 • האמת היא שאין ל-FED יכולת להתמודד עם סוג הבעיות שנוצרות בגלל מלחמת הסחר וכך רמז גם הנגיד בנאום, אך הבנק המרכזי עדיין ישתמש בכלים שיש ברשותו.

 • הממשל האמריקאי צפוי לנסות להוציא לפועל צעדים שונים כדי לתמרץ את הכלכלה  ובפרט דובר לאחרונה על הורדת מס הכנסה על יחידים. הורדת מיסים נוספת צפויה להיתקל בקשיים פוליטיים לאור הגירעון המתרחב. בשבוע שעבר עודכנה תחזית הגירעון כלפי מעלה ע"י Congressional Budget Office ל-960 מיליארד ב-2019. התחזית לעשור הקרוב עדכנה כלפי מעלה ב-809 מיליארד דולר במצטבר. הגירעון צפוי לעמוד על כ-4.8% תמ"ג בשנים הקרובות ולהוביל את היחס בין החוב של הממשל הפדרלי לתמ"ג מ-79% ל-95% ב-2029.

 

חרדה מהאינפלציה בישראל גבוהה ובאה לידי ביטוי בפרמיה אינפלציונית מוגזמת
שני מדדי המחירים האחרונים בישראל היו נמוכים משמעותית מהתחזית, אך ציפיות האינפלציה ירדו מלפני פרסומם ועד היום בכ-0.1% בלבד לאורך כל הטווחים, וזאת למרות שמלבד המדדים הנמוכים היו עוד מספר התפתחויות בתקופה זו:

 • השקל התחזק בכ-2.5% מול הדולר וביותר מ-3% מול האירו.

 • מדד מחירי הסחורות בעולם ירד ביותר מ-5%.

 • נרשמה ירידה במדדי המחירים ליצרן בסין, ארה"ב, אירופה והמדינות האחרות.

 • אומנם לא ממש בטוח ששר האוצר הנוכחי יישאר בתפקיד אחרי הבחירות, אך כדאי לשים לב שהוא התבטא נגד העלאת המסים בראיון שנתן לבלומברג בשבוע שעבר, זאת כאשר הציפיות בשוק כנראה מגלמים השפעה מסוימת של המסים העקיפים על האינפלציה.

 • אמזון הודיעה שמתחילה לפעול בישראל.

 • נוסיף שאם אכן גם המדיניות של בנק ישראל בתחום שע"ח השתנתה והוא נוטה להתערב פחות במסחר במט"ח, גם גורם זה צריך להוריד פרמיית אינפלציונית.


 למרות התפתחויות הללו, ציפיות האינפלציה בישראל ירדו פחות מאשר במדינות כמו אוסטרליה, ארה"ב וקנדה שבכל אחת מהן מדד המחירים האחרון דווקא הפתיע כלפי מעלה לעומת התחזית (בארה"ב מדד הליבה) בניגוד לישראל.

הפער בין ציפיות האינפלציה הגלומות הנוכחיות ל-10 שנים לבין האינפלציה בפועל בשנה האחרונה ובחמש השנים האחרונות גבוה הרבה יותר בישראל מאשר בכל מדינה אחרת.

פרטי מכין האנליזה
אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק
בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411
השכלה- כלכלן
תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.
תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.
ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות
2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל
פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה
מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818
גילוי נאות מטעם מכין האנליזה
למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.
גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")
ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.
סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.
1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
עצמאות שיקול הדעת
אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.
25/8/2019            זבז'ינסקי אלכס
תאריך פרסום האנליזה

;