8 נובמבר 2020
אלכס זבז'ינסקי
מאת : אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

היו יותר סיבות כלכליות מפוליטיות לחגיגה בשווקים

אלכס זבז'ינסקי
8 נובמבר 2020
מאת: אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

עיקרי הדברים 

 • בישראל ממשיכים להתפרסם נתונים שמעידים שהסגר פוגע פחות בפעילות הכלכלית מאשר בחודש אפריל.

 • סך השכר במשק ירד בשיעור יחסית מתון בתקופת המשבר ובתוספת תשלומי העברה מהממשלה סך הכנסות הציבור אף עלו לעומת שנה שעברה, מה שמסביר צריכה יחסית חזקה.

 • לא רק הענפים בהם רמת השכר הממוצע נמוכה יותר נפגעו יותר מהמשבר, אלא שבענפים שנפגעו פחות, דווקא העובדים בעלי שכר נמוך יחסית נפגעו יותר.

 • המצב הפיננסי של החברות בישראל לא הורע משמעותית עד כה.

 • התשואה ל-30 שנה בישראל הגיעה למצב חריג בהשוואה למדינות המפותחות.

 • הנתונים הכלכליים בארה"ב משקפים המשך התאוששות חזקה בחודש אוקטובר.

 • גם באסיה נמשכת התאוששות, אך באירופה ניכרת האטה, במיוחד במגזר השירותים.

 • תוצאות הבחירות בארה"ב לא בדיוק תואמות את התרחישים "החיוביים" שציפו בשווקים. למרות זאת, הסיבות לעליות נובעות להערכתנו מירידה באי וודאות הכללית ומכך שעזיבת טראמפ מורידה סיכון לכלכלה העולמית.

 • למרות שהסיכוי להגיע לתוכנית תמריצים גדולה בארה"ב קטן, הלחץ לעליית התשואות צפוי להימשך.

 

ישראל.

הסגר הנוכחי מזיק לכלכלה פחות מהקודם

 • שיעור האבטלה הרחב אומנם עלה במחצית הראשונה של אוקטובר לכמעט 23%, אך הוא עדיין נמוך מכ-35% שהיה באפריל.

 • הערכות החברות למצבם הנוכחי והתחזיות לעתיד בסקר מגמות בעסקים של הלמ"ס בחודש אוקטובר ירדו אומנם, אך בשיעור מתון יותר מאשר בסגר הקודם.

 • הרכישות המצטברות בכרטיסי אשראי מתחילת הסגר, כפי שמדווח ע"י בנק ישראל, היו בסגר השני גבוהות יותר בכ-11.5% לעומת בתקופה המקבילה בסגר הראשון.

 • פגיעה פחות חמורה של הסגר הנוכחי מתבטאת גם בהכנסות ממסים שבשלושת החודשים האחרונים עלו על אלה שהיו בתקופה המקבילה השנה, כולל בחודשים ספטמבר ואוקטובר. הוצאות הממשלה עלו יותר מהר, כך שהגירעון התקציבי ב-12 החודשים חצה את הרף של 10%.עד סוף השנה צפוי הגירעון להגיע ל-13%.

 

העברות הממשלה לאזרחים פיצו על הירידה בתשלומי השכר
סך תשלומי השכר במשק בחודשים ינואר-אוגוסט היו נמוכים בכ-3.4% לעומת בתקופה המקבילה בשנה שעברה. אולם, אם מוסיפים אליהם העברות הממשלה לאזרחים, כולל דמי אבטלה ומענקים, ההכנסות היו גבוהות בכ-2.5%. מבחינה זו, המשבר הנוכחי שונה מהקודם ב- 2008-09 שבו להעברות הממשלה הייתה השפעה קטנה הרבה יותר. 


גם בענפים שנפגעו פחות מהמשבר, הפגיעה מתרכזת בעובדים בעלי שכר נמוך יחסית
התמונה הכוללת של סך הכנסות משקי בית שהצגנו לעיל מסתירה את השוני הגדול בין פגיעה בבעלי שכר נמוך לגבוה. הפגיעה נוצרה לא רק בגלל שהמשבר פגע יותר בענפים בהם רמת השכר נמוכה, אלא גם בגלל שבכלל הענפים העובדים שאיבדו מקום העבודה בתקופת המשבר היו בעלי שכר נמוך יותר מהשכר הממוצע הנהוג באותו הענף.

לא רק שבעלי השכר הנמוך איבדו עבודה בהיקפים גדולים הרבה יותר, אלא שככל שהשכר הממוצע בענף הנו גבוה יותר, כך הפער בין השכר הממוצע של העובדים שעזבו לבין הנתרים היה גבוה יותר.

המשבר לא רק פגע יותר בענפים בהם העובדים משתכרים שכר נמוך יחסית, אלא שבתוך הענפים עצמם, גם אלה שנפגעו פחות מהמשבר, איבדו משרות עובדים בעלי שכר נמוך יותר באותו ענף. פגיעה זו שעובדים בעלי שכר נמוך בעיקר פוגעת יותר בצריכה שוטפת, מאשר בצריכת מוצרי בני קיימא או בביקוש בשוק הנדל"ן.

מצב החוב של החברות בישראל לא הורע משמעותית במהלך המשבר עד עתה
מפרסום של בנק ישראל בשבוע שעבר עולה שיחס החוב להון עצמי של החברות הלא פיננסיות בישראל לסוף הרבעון השני לא עלה לרמות חריגות ביחס לעשורים האחרונים. במהלך המשבר בשנת 2008 ואף בזמן המשבר באירופה הוא היה גבוה הרבה יותר. גם כושר שירות החוב שמתבטא ביחס בין סך הרווחים להוצאות הריבית והקרן לא עומד ברמות חריגות במיוחד .

תשואת האג"ח ל-30 שנה בישראל מגלמת פרמיית סיכון חריגה בהשוואה לעולם
לאחרונה עלתה די בחדות תלילות העקום השקלי בחלק הארוך בין 10 ל-30 שנה, בניגוד למדינות האחרות. ישראל היא בין המדינות היחידות בעולם בה עלתה התשואה ל-30 שנה בחודש האחרון בלי שנרשמה אצלנו היחלשות חריגה במטבע או בשוק המניות, כאשר הפער בין האג"ח הדולרי של ישראל לבין האג"ח האמריקאי המקביל עומד באחת הרמות הנמוכות בחצי השנה האחרונה.

תשואת האג"ח ל-30 שנה בישראל היא הגבוהה ביותר בעולם המפותח בפער של  כ-0.17% מאוסטרליה השנייה בדירוג. אולם, הפער היה עולה לכ-0.35% אילו היה מונפק עכשיו אג"ח ל-30 שנה בישראל (עד 2050), כפי שקיים במדינות האחרות, זאת עוד לפני עליית תשואות שככל הנראה תהיה במסחר אצלנו בתחילת השבוע.

 

עולם.

החדשות הכלכליות הטובות בארה"ב היו גם יכולות להיות הסיבה לעליות במניות
למרות שהבחירות בארה"ב, אליהן נתייחס יותר מאוחר, היו אלה שגרמו לעליות בשווקים, גם הנתונים הכלכליים היו יכולים להיות סיבה טובה למסיבה. קודם כל נציין, שלפי האינדיקאטורים המתפרסמים, השפעת העלייה בתחלואה משפיעה פחות על הפעילות הכלכלית מאשר בתקופת הסגרים שהייתה באביב:

 • בארה"ב, להבדיל מאירופה שבה הוטלו מגבלות, כמעט לא מורגשת השפעה. בשתיהן הפעילות בתעשייה המשיכה להתרחב באוקטובר, לפי מדדי מנהלי הרכש PMI ובמיוחד ISM בארה"ב. מנגד, הפער בתחום השירותים גדל תוך שיפור בארה"ב והתכווצות באירופה.

 • נתוני שוק העבודה האמריקאי שוב הפתיעו לטובה כאשר שיעור האבטלה ירד מ-7.9% ל-6.9%, אפילו תוך עלייה בשיעור ההשתתפות, ומספר משרות חדשות שנוצרו בסקטור הפרטי היה 906 אלף לעומת התחזית ל-680 אלף.

 • עונת הדו"חות בארה"ב, שמתקרבת לסיום, עדיין מחזיקה שיא  של שיעור החברות שהכו את התחזיות. העונה גם מתאפיינת בשיעור גבוה של החברות (כ-6%) שעדכנו כלפי מעלה את התחזיות.


נתונים כלכליים בעולם

האינדיקאטורים הכלכליים בעולם ממשיכים להצביע על התאוששות, למעט האטה בפעילות באירופה.

 • מדדי מנהלי הרכש באסיה נמצאים מעל רמה 50 וחלקם עלו בחודש האחרון. בלטה מאוד לטובה הודו גם בתחום התעשייה וגם בשירותים. לעומת זאת, עדיין בולטת לרעה יפן בה בשני תחומים הפעילות מתכווצת.

 • בסין מורגש שיפור בתחום השירותים בחודש ספטמבר עם עלייה במדדי מנהלי הרכש לרמות שלא נראו אפילו לפני המשבר. גם המדדים בתעשייה מצביעים על התרחבות. נציין גם שנתוני היצוא בסין היו גבוהים בחודש אוקטובר מהתחזיות ומשקפים צמיחה מהירה.

מה חגגו בשוק המניות?
האמת שהתוצאות הבחירות בארה"ב לא בדיוק תואמות את התסריט עליו חלמו בשווקים לפניהן. נשיא דמוקרטי עם סנאט רפובליקני (לא סופי) זה המתכון לקשיים בדרך לאישור תוכנית תמריצים משמעותית. גם סיכון של אי העברת שלטון "בדרכי שלום", שממנו חששו השווקים, עלול להתממש.

לכאורה, התרחישים שמסתמנים לא היו אמורים לתמוך  ב"ראלי" שהיה בשווקים אחרי הבחירות. כדי להצדיק עליות חדות הועלו הסברים רבים, החל מהטענה שהסנאט ימנע העלאת מסים של הנשיא הדמוקרטי ועד שה-FED יצטרך כעת להגביר תמריצים. אנחנו ספקניים שאלה הסיבות שעומדות מאחורי המהלכים בשווקים. להערכתנו, יש שתי סיבות עיקריות לעליות:

1. השווקים היו כנראה עולים כמעט בכל תוצאה בתגובה להיווצרות וודאות כלשהי, ולא בגלל שהתממש תסריט רצוי מבחינתם. לראיה, כל האינדיקאטורים של תנודתיות באפיקים שונים (מניות, אג"ח, זהב, נפט ומט"ח) שמשקפים רמת אי הוודאות רשמו ירידה מייד אחרי הבחירות.

2. עזיבתו של טראמפ מורידה משמעותית סיכונים לכלכלה מחוץ לארה"ב. זאת סיבה לא מבוטלת לחגיגה בשווקים.
יחד עם זאת, הסיכונים לא נעלמו. הסיכון העיקרי הוא של אי אישור תמריצים פיסקאליים או תמריצים קטנים מדי שחשיבותם קריטית לכלכלה בעת זו .

לצד הקשיים הפוליטיים בדרך לאישור התמריצים יש כמה גורמים "מקלים". יתכן שיושג הסכם על התמריצים עוד לפני תחילת כהונתו של הנשיא החדש. היועץ הכלכלי של טראמפ אמר ביום שישי שהנשיא, שר האוצר ומנהיג הרוב בסנאט מעוניינים בך. עוצמת ההתאוששות בכלכלה האמריקאית בחודשים האחרונים, כולל באוקטובר, מצדיקה תמריצים קטנים וממוקדים יותר, מה שעשוי לאפשר הסכמה בין הצדדים הנוגעים בדבר.

שוק האג"ח הבין מהר שהסיכונים לגביו לא ממש פחתו
אחרי שלפני שבוע כתבנו ששוק האג"ח הפסיק להיות "בולם זעזועים" של ירידות חדות במניות, גילינו בשבוע שעבר שמחירי האג"ח יודעים גם לעלות בחדות יחד עם עליות שוק המניות. אחרי הבחירות גם מדד האג"ח הארוכות בארה"ב וגם מדדי המניות עלו ביותר מ-2% ויצרו תקדים היסטורי.


אולם, החגיגה באג"ח הייתה קצרת טווח ובצדק וזאת מכמה סיבות:

 • גם אם התמריצים הפיסקאליים הנוספים יהיו קטנים יחסית, צרכי גיוס של הממשל האמריקאי צפויים להיות מאוד גבוהים וללחוץ לעליית התשואות, כפי שהצגנו באחת הסקירות האחרות.

 • ה-FED יצטרך בכל מקרה להגדיל משמעותית רכישות בשנה הקרובה כדי למנוע עליית התשואות. אולם, בסביבה של התאוששות כלכלית מהירה, כפי שהייתה עד כה, במיוחד אם תמשך עלייה באינפלציה, הוא יצטרך למצוא תירוץ טוב כדי להגדיל רכישות.

 • יתכן עדיין שהסנאט יהיה דמוקרטי מה שיעלה סיכוי למדיניות פיסקאלית מרחיבה יותר בתקופה של ביידן.

 

 

פרטי מכין האנליזה
אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק
בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411
השכלה- כלכלן
תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.
תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.
ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות
2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל
פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה
מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818
גילוי נאות מטעם מכין האנליזה
למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.
גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")
ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.
סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.
1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
עצמאות שיקול הדעת
אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.
8/11/2020          זבז'ינסקי אלכס
תאריך פרסום האנליזה

;