8 ספטמבר 2019
אלכס זבז'ינסקי
מאת : אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

נמשכת האטה בתעשייה בכל העולם

אלכס זבז'ינסקי
8 ספטמבר 2019
מאת: אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

עיקרי הדברים 

 • אין שינוי בגירעון התקציבי בישראל. למרות הצמיחה היציבה, גביית המיסים ממשיכה להיות נמוכה מאוד.

 • המשק הישראל לא יצר משרות חדשות מתחילת השנה. במקביל, מאט קצב הגידול בשכר הממוצע. כתוצאה מזה, מתמתן הגידול בסך השכר במשק שמשפיע על הצריכה הפרטית.

 • בשנה האחרונה נרשמה ירידה חדה באשראי לרכישות רכבים בישראל, כולל מהגופים החוץ בנקאים. 

 • חל שיפור במספר גורמי הסיכון הגיאופוליטיים (ארה"ב-סין, בריטניה, איטליה והונג-קונג). הפחתת רמת המתח חשובה, אך היא לא מבשרת על שינוי כיוון בכלכלה.

 • העלאת התעריפים על היבוא הסיני לארה"ב צפויה לגרום להגברה זמנית של הביקושים לפניה ולירידה בביקושים אחריה.

 • קצב יצירת המשרות בארה"ב מתמתן. בינתיים, עדיין לא ברור האם בהשפעת ההאטה בצמיחה או בגלל הגעה למצב תעסוקה מלאה.

 • נמשכת האטה במרבית האינדיקאטורים המתייחסים לפעילות התעשייה בארה"ב. להערכתנו, גם במגזר השירותים ישנה האטה בפעילות.

 • באירופה הפער בין הצמיחה בצריכה הפרטית ובמגזר השירותים לבין ההאטה בתעשייה ממשיך להעמיק.

 • החלטת ה-ECB השבוע מהווה בעיקר גורם סיכון לשווקים.

 

מאקרו ישראל.

ירידה במשקל ההכנסות ממסים מהתמ"ג
השאלה הגדולה שמתייחסת לגירעון התקציבי של הממשלה בישראל, שנותר בחודש אוגוסט ללא שינוי ברמה של 3.8%, מדוע הכנסות המדינה לא גדלות, כפי שמציין משרד האוצר בסקירה החודשית, למרות המשך הצמיחה במשק?

ההכנסות השנתיות ביחס לתמ"ג עומדות על כ-25%, הרמה הנמוכה ביותר בעשור האחרון. מדובר כנראה בגביית יתר בשנים הקודמות ע"ח הגבייה העתידית ובהשפעת הורדות המסים שהיו בשנים האחרונות. 
התאמת הגירעון ליעדי הממשלה עלולה להיות מאתגרת במיוחד נוכח ההאטה בצמיחה בעולם שספק אם תדלג על ישראל.


קצב הגידול בסך השכר במשק מתמתן, מה שצפוי להשפיע על הצריכה הפרטית
המשק כמעט לא יצר משרות חדשות מתחילת השנה. הירידה בקצב יצירת המשרות ניכרת בעיקר במגזר העסקי. גם קצב הגידול בשכר הממוצע, במיוחד במונחים ריאליים, התמתן. כתוצאה מהתפתחויות אלו, ירד קצב הגידול בסך השכר במשק.

סך השכר במשק הוא הכוח המניע את הצריכה הפרטית. קיים לאורך זמן קשר הדוק בין סך השכר במשק (ריאלי) לסך הצריכה הפרטית במשק (ריאלית). קצב הגידול בסך השכר צפוי להמשיך ולהאט בהשפעת ההתמתנות בגידול במשרות מחד והאטה בגידול בשכר הממוצע מאידך.


ירידה חדה באשראי לרכישות רכבים בבנקים ואצל הגופים החוץ בנקאים
כוח נוסף שמניע את הצריכה הפרטית הנו האשראי הצרכני אשר התחיל להתכווץ בשנה האחרונה. מהנתונים שפרסם בשבוע שעבר בנק ישראל ניתן ללמוד על הירידה החדה במיוחד באשראי לרכישות הרכבים. במיוחד ניכרת הירידה בחברות כרטיסי אשראי, בהן צמח האשראי לרכבים בקצב של כ-25% בשנת 2017 והשנה נרשמה ירידה של 20% לעומת אשתקד.

 

מאקרו עולם.

העלאת התעריפים צפויה להגביר באופן זמני את הביקושים במשק האמריקאי

הפגישה בין הנציגים האמריקאים והסינים שנקבעה לחודש אוקטובר לא תמנע כנראה את השלבים הבאים של העלאת התעריפים על היבוא הסיני לארה"ב המתוכננים לתחילת אוקטובר ולחודש דצמבר.

אנו מעריכים שהנתונים הכלכליים בארה"ב עשויים להיות מושפעים לטובה מכניסת התעריפים החדשים, כפי שקרה בגלי התעריפים הקודמים, כאשר החברות הזדרזו להצטייד ולצבור מלאים לפני בואם.

הפעם לא רק המגזר העסקי יגביר צבירת מלאים, אלא גם הצרכן צפוי להצטייד מראש במוצרים הסינים לפני העלאת התעריפים על מוצרי צריכה שונים.

אולם, לאחר כניסת התעריפים לתוקף צפויה ירידה חדה באינדיקאטורים.

שורה תחתונה: המשקיעים צריכים לקחת בחשבון שהשווקים הפיננסיים עשויים להיות מושפעים מהשיפור הזמני באינדיקאטורים הכלכליים בעקבות השפעת התעריפים.

 

ירידה בקצב יצירת המשרות צפויה להוביל להאטה בצריכה הפרטית בארה"ב
נתוני שוק העבודה האמריקאי מצביעים על האטה ביצירת המשרות, במיוחד במגזר הפרטי. קצב הגידול השנתי בכמות המשרות החדשות ירד לרמה הנמוכה ביותר מאז המשבר. האטה ניכרת הן בענפים בעלי שכר יחסית גבוה והן בענפים בעלי שכר נמוך.

ההאטה ביצירת המשרות צפויה להוביל להאטה בצריכה הפרטית, אלמלא תהיה האצה בעליית השכר, מה שלא קורה בינתיים.
יתר הפרמטרים של שוק העבודה, כולל שיעור האבטלה, שיעור ההשתתפות בכוח העבודה וקצב הגידול בשכר הממוצע נותרו יציבים במסגרת התנודתיות שנרשמה בהם לאורך השנה האחרונה.


האם החל שינוי בכמות המשרות בענפים שהיו רגישים יותר בעבר להתקרבות המיתון?
ההאטה ביצירת המשרות בארה"ב, עליה כתבנו קודם, עשויה להיות בגלל מחסור בעובדים זמינים  כתוצאה מהמצב של תעסוקה מלאה או בגלל האטה בפעילות המשק.

כדי לבדוק זאת, בדקנו באיזה ענפים במשק האמריקאי התחילה ירידה בשיעור הגידול במשרות מוקדם יותר מהענפים האחרים לקראת המיתונים בכלכלה בשנים 2001 ו-2008. חיפשנו ענפים ותת ענפים שהצביעו באופן עקבי מוקדם מהאחרים בשני המשברים.

מצאנו שהענפים שהקדימו בואו של המיתון כללו בעיקר ענפי הייצור שונים, הענפים שקשורים לנדל"ן, ענפי השירותים כגון שירות השמת העובדים, עריכת דין, פיננסיים, ראיית חשבון ופעילויות מקומות בילוי.
כפי שניתן לראות בתרשימים מטה, בשני המשברים בענפים אלו ההאטה במשרות החלה הרבה לפני יתר הענפים.

אחר כך בדקנו האם גם היום יש האטה ביצירת המשרות דווקא בענפים "מקדימים" אלו או בכלל הענפים. מצאנו שבענפים "מקדימים" עדיין נשמר גידול במשרות, אך בחודשים האחרונים קצב הגידול התחיל להאט. ההאטה בענפים  "מקדימים" הייתה חדה יותר מאשר בענפים אחרים, אך עדיין מוקדם להסיק שהמיתון בפתח. נמשיך לעקוב ולדווח בחודשים הבאים.

 

התעשייה בארה"ב ממשיכה להאט, ספק שבמגזר השירותים קיימת מגמה שונה

מדדי מנהלי הרכש ISM בארה"ב היו סותרים. המדד בתעשייה ירד מתחת ל-50, לראשונה מאז 2016, תוך ירידה די חדה בהזמנות חדשות, במיוחד ליצוא, מה שהכניס את השווקים לדיכאון. אולם, המדד המגזר השירותים דווקא עלה בחודש אוגוסט בשיעור ניכר ועורר אופוריה.

צריך לציין שמדד מנהלי הרכש  האחר במגזר השירותים של Markit PMI דווקא ירד בחודש אוגוסט לרמה של 50.7. אנו מעריכים שגם העלייה במדד ISM לא משקפת שינוי מגמה, אלא רק תנודה סטטיסטית רגילה.


מבחינת השווקים, האינדיקאטורים של התעשייה משפיעים יותר
למרות שהתעשייה תופסת חלק יחסית לא גדול בכלכלה האמריקאית, השפעתה על השווקים הפיננסיים חזקה אף יותר מהאינדיקאטורים של המגזרים האחרים.

קיים מתאם גבוה בין מדד מנהלי הרכש בתעשייה לבין תשואת האג"ח ל-10 שנים והביצועים של מדד המניות S&P500. המתאם הגבוה נובע כנראה מכך שענף התעשייה מגיב מהר יותר להתפתחויות הכלכליות בארה"ב ובעיקר מחוץ לה מאשר מגזר השירותים.


באירופה מעמיק הפער בין התעשייה לצרכנים

הנתונים הכלכליים באירופה ממשיכים להצביע על הפיצול המעמיק בין הצרכנים ליצרנים שאף חזק יותר מאשר בארה"ב:

 • מדד מנהלי הרכש בתעשייה האירופאית נותר עמוק בטריטוריה שמסמנת התכווצות בהשפעת המדד באיטליה ובמיוחד בגרמניה.

 • מנגד, במדד מנהלי הרכש במגזר השירותים באירופה לא ניכרים סימני היחלשות כלשהם. במיוחד ניכר שיפור בצרפת שמובילה כעת את הצמיחה באירופה. הפעילות החזקה של הצריכה הפרטית ניתנת לזיהוי גם במכירות הקמעונאיות שממשיכות לצמוח בקצב יציב.

  שורה תחתונה:
  באירופה ההאטה בתעשייה חריפה אף יותר מאשר בארה"ב, אך ההאטה בפעילות הצרכנית מורגשת פחות.


שווקים.

ירידה בסיכונים הגיאופוליטיים

בשבוע האחרון פחתו מספר סיכונים גיאופוליטיים:

 • הסינים והאמריקאים יפגשו בחודש אוקטובר. זה כנראה לא אומר שההסכם יחתם בקרוב, אך לפחות מקטין סיכון להפתעות לרעה בטווח הקרוב.

 • נמנע הסיכון של יציאת בריטניה מגוש האירו ללא הסכם בטווח הקרוב.

 • קמה ממשלה חדשה באיטליה שצפויה להיות פחות אנטי-אירופאית מהקודמת.

 • בוטל החוק שבגללו החלו המהומות בהונג-קונג.

שורה תחתונה: הרגעת כמה מוקדי סיכון חשובה, אך היא לא מבשרת על שינוי כיוון בכלכלה, אלא רק מצמצמת כמות הטריגרים שעלולים לגרום להאצת המגמה השלילית.


החלטת ה-ECB עשויה להוביל לתגובה חזקה בשווקים

אחרי שבחודש אוגוסט הרבה מאוד בנקים מרכזיים הזדרזו להוריד ריבית, בשבוע שעבר כמה מהם דווקא הפתיעו בכיוון הפוך.

 • הבנק המרכזי הקנדי הותיר את הריבית ללא שינוי כמצופה, אך זאת תוך העברת מסר שלא היה מספיק "יוני" מבחינת השווקים שמגלמים שתי הורדות ריבית במהלך השנה הקרובה.

 • הבנק המרכזי השבדי חזר על התוכנית להוציא את הריבית, שעומדת כעת ברמה של מינוס 0.25%, מתחום השלילי עד סוף השנה, מה שהפתיע את המשקיעים.

 • עלה הסיכוי שגם החלטת ה-ECB תאכזב את המשקיעים השבוע, אחרי שבשבוע שעבר נגידי הבנק המרכזי  של גרמניה, צרפת והולנד, החברים הבולטים בוועדה המוניטארית של ה-ECB, התבטאו נגד תוכנית רכישות נוספת.

  אכזבת המשקיעים מה-ECB תעלה סיכון לבועת האג"ח בתשואה שלילית. היא עלולה לגרום ליציאה מהירה של המשקיעים מהאג"ח האירופאיות, במיוחד מהאג"ח הממשלתיות שנסחרות מתחת לריבית של הבנק המרכזי ומהאג"ח הקונצרניות בתשואה שלילית.

שורה תחתונה: אכזבה אפשרית מה-ECB עלולה להשפיע לא רק על שוק האג"ח באירופה, אלא גם מחוץ לגוש האירופאי, אך להערכתנו לא לאורך זמן. הכספים שיצאו מאירופה צפויים למצוא בסופו של דבר כתובת בשוק האג"ח האמריקאי.


תיקון, לא שינוי מגמה
בשבוע האחרון שוק האג"ח רשם עליית תשואות די חדה ושוק המניות השלים שבוע שני ברציפות של עליות. להערכתנו, האירועים, הן הכלכליים והן הפוליטיים שגרמו לשינוי, לא באמת מהווים טריגר שיוביל לשינוי במגמה בכלכלה אשר תקבע בסופו של דבר את כיוון השווקים.

להערכתנו, מגמת האטה בכלכלה האמריקאית ממשיכה ומתרחבת, במקביל להאטה בעולם.

העלייה בתשואות האג"ח התרחשה כמעט ללא שינוי בציפיות לריבית ה-FED. החוזים מגלמים הורדות ריבית בסך של כ-0.6% עד סוף השנה.

הנגיד פאואל בנאומו ביום שישי חיזק ציפיות להורדת הריבית. להערכתנו, הריבית צפויה לרדת בכל אחת משלושת הפגישות שנותרו עד סוף השנה בהשפעת ההיחלשות בכלכלה האמריקאית.

גם בשוק המקומי נרשמה עליית תשואות, תוך עלייה בתלילות עקום התשואות. בהיעדר סיכון אינפלציה וסיכון לעליית הריבית, נוכח תלילות העקום הסיכון לעלייה משמעותית בתשואות נותר נמוך.

 

פרטי מכין האנליזה
אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק
בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411
השכלה- כלכלן
תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.
תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.
ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות
2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל
פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה
מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818
גילוי נאות מטעם מכין האנליזה
למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.
גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")
ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.
סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.
1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
עצמאות שיקול הדעת
אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.
8/9/2019            זבז'ינסקי אלכס
תאריך פרסום האנליזה

;