1 ינואר 2018
אלכס זבז'ינסקי
מאת : אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

שוק המניות האמריקאי לא צופה מיתון

אלכס זבז'ינסקי
1 ינואר 2018
מאת: אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי


עיקרי הדברים

 • קצב העלייה במדד המשולב לבחינת המצב הכלכלי במשק של בנק ישראל ממשיך להתמתן. בין הסיבות לירידה האחרונה כלולה הירידה בהתחלות הבנייה.

 • התמתנה הירידה בקצב נטילת המשכנתאות בישראל. היקף הפיגורים בהחזרי המשכנתאות המשיך לגדול גם בחודש נובמבר.

 • מדד מחירי היבוא לישראל, בפרט של מוצרי הצריכה, עלה ברבעון השלישי בהמשך למגמה מתחילת השנה. אולם, תרגום המדד מדולרים לשקלים ממשיך להצביע על ירידת מחירי היבוא.

 • לפי הסקרים של שלוחות ה-FED באזורים שונים, החברות האמריקאיות מתכוונות להגדיל השקעות.

 • רמת המלאים ביחס למכירות במשק האמריקאי ירדה ומאותתת על הגידול הצפוי בפעילות הייצור.

 • ציפיות הצרכנים האמריקאים לעלייה בשכר בחצי השנה הקרובה עלו לרמה גבוהה.

 • הביצועים היחסיים של מניות הסקטורים השונים במדד S&P500 בתקופה האחרונה מתאימים בצורה די גורפת לתקופה של יציאה מהמיתון או לאמצע מחזור כלכלי.

 • הירידה האחרונה בדולר האמריקאי נובעת כנראה מהירידה בפערי התשואות בין ארה"ב למדינות האחרות, בפרט באירופה, ירידה ב-Basis ועליות במחירי הסחורות.

 • התיאבון לסיכון בשוק הקונצרני בישראל הוביל לכך שתשואת האג"ח הקונצרניות בישראל דומות לתשואות האג"ח האמריקאיות הממשלתיות לתקופה דומה.


מאקרו ישראל.

קצב הגידול במדד המשולב מתמתן ומשקף האטה בצמיחת המשק
קצב הגידול במדד המשולב של בנק ישראל ממשיך להתמתן והגיע בחודש נובמבר לכ-3%, לעומת כ-4% באמצע השנה וכ-4.7% בסוף שנת  2016. לאחרונה הושפע המדד מהירידה בהתחלות הבנייה.

ביתר המרכיבים של המדד לא חלו שינויים משמעותיים. ההאטה במדד משקפת התמתנות בפעילות המשק. לפי הערכתנו, כפי שפרסמנו בתחזית לשנת 2018, המשק יצמח בשנה הבאה בקצב של כ-2.8% לעומת צמיחה של כ-3.2% השנה.


ירידה במשכנתאות נבלמה. נמשך גידול בפיגורים
הירידה במשכנתאות נבלמה. היקף המשכנתאות אינו האינדיקאטור המוביל לבחינת ההתפתחויות בשוק הנדל"ן, אך ניתן להניח שלעת עתה אין החרפה בקיפאון שחל בשוק. בחודש נובמבר נמשכה העלייה בהיקף הפיגורים בהחזרי המשכנתאות.


מחירי היבוא בדולרים ממשיכים לעלות ברבעון השלישי, אך השקל הופך את התמונה
מדד מחירי היבוא לישראל המשיך לעלות ברבעון השלישי בהמשך למגמה מתחילת השנה. מדד מחירי היבוא של מוצרי הצריכה עלה במצטבר בכ-3.5% מתחילת השנה. העלייה במדד מחירי היבוא באה אחרי שלוש שנים של ירידות ומשקפת שסביבת האינפלציה בעולם מתגברת. מדד מחירי היבוא מציג את המחירים בדולרים. תרגום המדד למונחים שקליים מראה שהוא המשיך לרדת ואף האיץ את הירידה בשני הרבעונים האחרונים, בפרט של מוצרי הצריכה.

שורה תחתונה: למרות העלייה במדד מחירי היבוא, הם לא אמורים ליצור לחצים לעליית המחירים במשק.

 

מאקרו עולם.

סימנים חיוביים להמשך הצמיחה במשק האמריקאי

 • סקרים של שלוחות ה-FED בדאלאס, ריצ'מונד וניו יורק מצביעים שהמגזר העסקי אכן מתכוון לנצל את השיפור בכלכלה והרפורמה במס כדי להגדיל את ההשקעות. האינדיקאטור שמשקף תוכניות ההשקעה של החברות עלה בשלושת הסקרים האחרונים לאחת הרמות הגבוהות ביותר מאז אמצע שנות האלפיים.

 • פעילות החברות היצרניות צפויה לגדול בשנת 2018 גם בגלל הגידול בהשקעות וגם בגלל הירידה במלאים. היחס בין המלאים למכירות ירד משמעותית בחודשים האחרונים בענפי המסחר הקמעונאי והסיטונאי. כנראה שהגידול במלאים אינו מדביק את הגידול במכירות.

 • מדד הציפיות לעתיד במדד הסנטימנט לצרכן בארה"ב, שהתפרסם בשבוע שעבר, היה אומנם נמוך מהציפיות, אך הציפיות לעלייה בהכנסות של הצרכנים עלו לאחת הרמות הגבוהות מאז משבר 2008. אנו מעריכים שהשיפור בשוק העבודה האמריקאי יוביל בשנה הקרובה להתגברות קצב עליית השכר.

 

שווקים.

הביצועים היחסיים של מניות הסקטורים השונים ב-S&P500 אינם מעידים על האטה בקרוב
המשקיעים והאנליסטים מנסים לפענח האם השתטחות עקום התשואות האמריקאי, שהתחדשה בשבוע שעבר, מבשרת על האטה או אף מיתון הקרבים בארה"ב. ננסה לאמת את הטענה עם הביצועים בשוק המניות שגם לו יש יכולת לזהות האם הבעיות הכלכליות מתקרבות.

כדי לבדוק זאת, בחנו ביצועים של מניות הסקטורים השונים הכלולים במדד S&P500 ביחס למדד הכללי בין השנים 1989-2017. התצפיות החודשיות בחנו את התשואה העודפת של הסקטורים השונים לעומת המדד הכללי ב-3 החודשים האחרונים. בשנים אלו היו שלוש תקופות של מיתון כלכלי בארה"ב - ב-1990, 2001 ו-2008, כלומר היו שלושה מחזורי עסקים. חילקנו כל מחזור עסקים ל-4 תקופות – מיתון, כניסה למיתון (שנה וחצי לפני המיתון), יציאה מהמיתון (שנה וחצי אחרי המיתון) ואמצע מחזור העסקים. בכל אחת מהתקופות בדקנו איזה סקטורים בולטים לחיוב או לשלילה.

ניתן לראות את תוצאות ביצועי הסקטורים (ממוצעים) בתקופות שונות במחזור העסקים.


1. יציאה מהמיתון - כפי שניתן לראות, הסקטורים שמתפקדים טוב יותר כוללים את Consumer Discretionary, Materials, Financial, ו- Consumer Staples. הסקטורים החלשים ביותר היו ה-Telecomm ו-Utilities.


2. אמצע מחזור העסקים - בלטו לטובה Technology, Financial ו-Consumer Discretionary. Materials ו-Utilities היו חלשים יותר.


3. מחזור עסקים מאוחר - הביצועים הטובים ביותר היו בסקטורים Utilities, Health Care ו-Energy. הסקטורים החלשים ביותר היו  Telecomm, Consumer Discretionary  ו- Financial.


4. תקופת המיתון - בלטו לטובה Consumer Staples ו-Health Care. הביצועים החלשים במיוחד הציגו Financial, Industrial  ו-Technology.

כעת נבחן את הביצועים היחסיים של הסקטורים השונים בשנה וחצי האחרונות ונראה, על סמך ניסיון העבר, לאיזה תקופה במחזור העסקים הם מתאימים ביותר. 

בשנה וחצי האחרונות בלטו לטובה במיוחד סקטורים ה-Financial וה-Technology. סקטורים אלה בדרך כלל הצטיינו בתקופה של יציאה מהמיתון או באמצע מחזור כלכלי. הביצועים הגרועים הציגו סקטור ה-Energy, Telecomm, Consumer Staple ו-Utilities, מה שגם מתאים לתקופה של יציאה מהמיתון או אמצע מחזור העסקים.


לא היה אף סקטור שמצביע באופן חד משמעי על אפשרות של מחזור כלכלי מאוחר. רק הביצוע החיובי של סקטור ה-Materials בשנה וחצי האחרונות מתאימם לתקופת המיתון, אך אנו ללא ספק לא שם.


שורה תחתונה: הביצועים היחסיים של מניות הסקטורים השונים במדד S&P500 בשנה וחצי האחרונות מתאימים בצורה די גורפת לתקופה של יציאה מהמיתון או לאמצע מחזור כלכלי. שוק המניות לא צופה מיתון בקרוב. לפיכך, השתטחות העקום אינה סימן למיתון קרב (לא שחשבנו כך).

 

הסיבות האפשריות לירידה בדולר
הדולר האמריקאי נחלש בשבועיים האחרונים בכ-1.8% ביחס לסל המטבעות  (DXY). הדולר נחלש מול מרבית המטבעות בעולם. בניגוד לפעמים רבות בשנים האחרונות, השקל אומנם התחזק ביחס לדולר, אך בשיעור נמוך יחסית לרוב המטבעות האחרים.

היחלשות הדולר, למרות עליית ריבית ה-FED, שיפור בכלכלה האמריקאית והשלכותיה של הרפורמה במס די מפתיעה. אפשר להציע מספר הסברים לירידה האחרונה בדולר:


1. פערי התשואות בין ארה"ב לאג"ח האירופאיות הצטמצם. מול גרמניה ירד הפער ל-10 שנים בכ-0.12% מאז ה-20/12 ומול איטליה כמעט ב- 0.2%.


2. ירידה בביקוש לדולר בעולם תוך הוזלת הגנות (Basis).


3. בשבוע האחרון עלו בחדות מחירי הנפט ומתכות מסוימות. לעלייה במחירי הנפט תרם בין היתר פיצוץ בקו הספקת הנפט בלוב. העלייה החדה  במחירי הנחושת נבעה מהוראת ממשלת סין להקטין ייצור. בתגובה התחזקו המטבעות של המדינות מפיקות הסחורות ביחס לדולר האמריקאי.


התיאבון לסיכון בשוק הקונצרני התגבר
התיאבון לסיכון בשוק האג"ח הקונצרניות בישראל ממשיך לגדול. הוא בא לידי ביטוי בירידה של כמעט אחוז במרווח הממוצע של אג"ח החברות האמריקאיות שהונפקו בישראל בשלושת החודשים האחרונים. הפער בין המרווח הממוצע בדירוג A לבין AA ירד בתקופה האחרונה לאחת הרמות הנמוכות אי פעם.

התשואה הממוצעת של אג"ח החברות בישראל בדירוג A (מח"מ 4 שנים) גבוהה ב-0.3% בלבד לעומת תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-5 שנים. בקבוצת AA התשואה הממוצעת בישראל עלתה לפני חודשיים מעל תשואת האג"ח האמריקאית הממשלתית.

אם אג"ח החברה בישראל לא מעניק תשואה עודפת על פני האג"ח האמריקאית לתקופה זהה, ההשקעה בה הופכת להימור על התחזקות השקל בלבד עליו משלם המשקיע ע"י נטילת סיכון האשראי.


פרטי מכין האנליזה
אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק
בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411
השכלה- כלכלן
תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.
תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.
ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות
2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל
פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה
מיטב דש ברוקראז' בע"מ.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818
גילוי נאות מטעם מכין האנליזה
למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.
גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")
ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.
סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.
1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
עצמאות שיקול הדעת
אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.
31-12-2017            זבז'ינסקי אלכס
תאריך פרסום האנליזה

;