30 יוני 2019
אלכס זבז'ינסקי
מאת : אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

ארה"ב וסין חוזרות לשיחות, אך אי הוודאות תימשך

אלכס זבז'ינסקי
30 יוני 2019
מאת: אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

עיקרי הדברים

 • סימני האטה בצמיחת המשק הישראלי מופיעים בינתיים בעיקר בצד הצריכה הפרטית, אך לאור האטה בצמיחה בעולם גם הייצור והיצוא בישראל צפויים להיפגע, מה שצפוי להאט את קצב הצמיחה במחצית השנייה של השנה.

 • הירידה בשיעור האבטלה במשק בעיקר נובעת מהירידה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה. סימנים אחרים בשוק העבודה שכוללים ירידה במשרות הפנויות והמשך עלייה בתובעי דמי אבטלה עלולים להעיד ששוק העבודה בישראל מתקרר.

 • השילוב בין הירידה במדד מחירי היבוא לישראל, בפרט של מוצרי הצריכה, עם ייסוף השקל שחל השנה צפוי למתן לחצי האינפלציה שנובעים מהמוצרים המיובאים.

 • תחזית האינפלציה לחודש יוני ירדה למינוס 0.2% בעקבות הוזלת הפירות והירקות.

 • הסקר הרבעוני "China Beige Book" משקף שהפעילות במשק הסיני דווקא השתפרה ברבעון השני בעקבות התמריצים והסרת המגבלות על האשראי החוץ בנקאי. עובדה זו מעלה כושר עמידה של סין בעימות מול ארה"ב.

 • הנתונים הכלכליים בארה"ב בעיקר ממשיכים להיחלש, למעט הצריכה הפרטית.

 • בצד החיובי של השיחות בין הנשיא האמריקאי והסיני אפשר לציין חזרה למו"מ ודחיית המכסים החדשים. יחד עם זאת, לא הוכרז על פריצת דרך בנושאים העיקריים כך שאי הוודאות הקיימת שפוגעת בפעילות הכלכלית צפויה להימשך.

 • למרות שחזרה למו"מ מעלה סיכוי להסכם, לעת עתה שוק המניות צפוי להיות מושפע מהמשך אי הוודאות בנושא הסחר והרעה בנתונים הכלכליים וברווחיות החברות.

 • לא חל להערכתנו שינוי בסיכוי להורדת ריבית ה-FED.


מאקרו ישראל.

קצב הצמיחה במשק צפוי להאט במחצית השנייה של השנה

האם הפעילות במשק מתקררת? בינתיים התשובה לשאלה זו אינה חד משמעית, אך הסיכונים נוטים להאטה בצמיחה בהמשך השנה.
למרות שבשלושת החודשים האחרונים ירד קצב הצמיחה החודשי של המדד המשולב עד ל- 0.1% בחודש מאי, קצב הצמיחה השנתי שלו נותר יציב יחסית ברמה של כ-3.5%.

רכיבי המדד שקשורים לצריכה הפרטית ממשיכים להיחלש.
בצד הייצור והיצוא התמונה נראית טוב יותר. בינתיים, לא מזהים בבירור השפעה שלילית של מלחמת הסחר והאטה בצמיחה בעולם על נתוני יצוא הסחורות הישראלי. קצב הגידול של כלל יצוא הסחורות בעולם ירד לרמה אפסית, אך היצוא מישראל דווקא גדל בקצב נאה. יחד עם זאת, כפי שניתן לראות בתרשים מטה, לאורך זמן היצוא מישראל לא מתנתק מהמגמות בסחר החוץ בעולם, כך שסביר לצפות להיחלשות היצוא מישראל בשנה הקרובה בהתאם למגמה העולמית.

שורה תחתונה: ההאטה הצפויה ביצוא וייצור במשק תצטרף למגמת היחלשות שמפגינה הצריכה הפרטית, מה שצפוי להוביל להאטה בצמיחת המשק. אנו מעריכים שקצב הצמיחה ברבעונים השני ועד הרביעי יסתכם בכ-2.0%-2.5% מה שיוביל לצמיחה שנתית גבוהה יחסית של כ-3.2% בשנת 2019 בזכות השפעת יבוא המכוניות ברבעון הראשון.

 

שיעור האבטלה במשק לא ירד מהסיבות הטובות
שיעור האבטלה בישראל ירד ל-3.6% בחודש מאי, הרמה הנמוכה רב שנתית. אולם, הירידה התרחשה בגלל הירידה החדה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה בחודשים האחרונים ולא כל כך בגלל האצה בגידול התעסוקה.

ירידה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה מצטרפת לסימנים אחרים שמעוררים חשש מפני התקררות בשוק העבודה, כגון הירידה במשרות הפנויות, עליה כתבנו בשבוע שעבר, והמשך עלייה במספר תובעי דמי אבטלה.

 

ירידה במדד מחירי היבוא יחד עם ייסוף השקל צפויים למתן לחצי האינפלציה מצד סעיפי היבוא
מדד מחירי היבוא לישראל (במונחי דולר) ירד מאמצע 2018 בכ-2%. הירידה במחירי היבוא החלה לאחר שבמשך שנתיים מחירי היבוא בעיקר עלו ומשקפת ככל הנראה תהליך האטה בכלכלה העולמית.

בחלק משנת 2018 מחירי היבוא עלו במקביל לפיחות בשקל, מה שהגביר את לחצי האינפלציה במשק. לעומת זאת, השנה ירידה במחירי היבוא מתרחשת יחד עם ייסוף השקל, מה שצפוי להוביל לבלימת לחצי האינפלציה.

לפי "ספר הבז' הסיני" חל שיפור בכלכלתה בזכות גידול מהיר באשראי ממקורות חוץ בנקאים
על רקע הנתונים החלשים במשק הסיני והחרפת מלחמת הסחר די הפתיעו תוצאות של "China Beige Book", הסקר הפרטי הרבעוני שנערך בסין ע"י החברה האמריקאית ומתבסס על תשובות מפורטות של כ-3500 חברות סיניות. מניסיוננו, תוצאות הסקר מזהות די מוקדם את המגמות במשק הסיני, הרבה פעמים עוד לפני שהנתונים הרשמיים מתחילים לשקף אותן.

תוצאות הסקר ברבעון השני דווקא הצביעו על התאוששות בצמיחה בסין במגזר היצרני ובמכירות הקמעונאיות למרות החרפת מלחמת הסחר. השיפור מתבסס על התמריצים המאסיביים שמעניקים הרשויות למגזר העסקי כדי להתמודד עם המצב שנוצר.

בפרט, הרשויות הקלו המגבלות שהטילו בשנים האחרונות על המערכת "בנקאות צל", שמספקת אשראי ממקורות חוץ בנקאים. מטרת המגבלות הייתה הורדת סיכונים פיננסיים במשק. לאור ההאטה ועלייה בסיכונים הכלכליים, הרשויות עשו "פניית פרסה" חדה וביטלו או הקלו על הגופים המעניקים אשראי. כתוצאה מזה, גידול באשראי המוענק ע"י "בנקאות צל" ברבעון השני היה הגבוה ביותר מאז שהתחיל להתפרסם הסקר "ספר הבז' הסיני".

המהלך של הממשל הסיני מגדיל את הסיכון הפיננסי במדינה לטווח הארוך, אך מספק תמיכה למשק בזמן שהכלכלה נפגעת ממלחמת הסחר. מהלך זה משפר כושר עמידה של סין מול הלחצים מצד ארה"ב שכלכלתה נחלשת ושעומדת לפני הבחירות בשנה הבאה.

שורה תחתונה: סין הפעילה אמצעים כדי להגביר כוח עמידתה בפני הסנקציות האמריקאיות לעומת כרסום בעמדה האמריקאית עקב המגבלות הפוליטיות והיחלשות בכלכלתה.

 

רוב האינדיקאטורים ממשיכים לשקף האטה בצמיחה בארה"ב, למעט ההוצאה הצרכנית

רוב האינדיקאטורים  בארה"ב ממשיכים לאכזב:

 • למרות הירידה החדה בריבית על המשכנתאות ושוק עבודה חזק, שוק הנדל"ן למגורים בארה"ב נחלש. רכישות הבתים הקיימים ממשיכות לרדת, כאשר רכישות הבתים החדשים השתפרו מעט לאחרונה. אישורי והתחלות הבנייה יורדים. קצב התייקרות של מחירי הבתים ממשיך להתמתן.

 • החולשה בשוק הנדל"ן מתחברת בהרעה בסנטימנט הצרכני שחלה לאחרונה. מדד הסנטימנט הצרכני ירד, כאשר בעיקר ירד הסנטימנט בקרב בעלי שכר נמוך. בעלי שכר נמוך בדרך כלל מושפעים יותר מההתפתחויות "בשטח" מאשר מחדשות שליליות. לכן, ירידה בסנטימנט שלהם עלולה לבשר על הרעה בשוק העבודה.

 • בינתיים הרעה בסנטימנט הצרכן לא באה לידי ביטוי בהוצאות הצרכנים. קצב הגידול בהוצאה הצרכנית בחודשים אפריל-מאי גדל משמעותית לעומת הרבעון הראשון, מה שצפוי לשפר נתוני הצריכה הפרטית בתמ"ג.

 • הירידה באינפלציית הליבה PCE Core בארה"ב נבלמה בחודשים אחרונים והיא התייצבה ברמה של כ-1.6%. ההתפתחויות בצריכה הפרטית ובאינפלציה לא ממש תומכות בהורדת ריבית ה-FED, בוודאי לא בהורדה חדה.

 • נמשכת התמתנות בקצב הגידול של רכישות מוצרי השקעה ע"י החברות האמריקאיות, מה שמצביע על פסימיות שלהן ומקטין פוטנציאל הצמיחה העתידי.

 • הסקרים האזוריים בארה"ב שהתפרסמו בשבוע שעבר המשיכו לאכזב ולהצביע על היחלשות בפעילות.

 

שווקים.

תוצאות הפגישה בין הנשיא האמריקאי לסיני

הפגישה המצופה בין הנשיא האמריקאי והסיני הסתיימה בתוצאה מעורבת, לפי מה שפורסם עד עתה:

בצד חיובי ניתן לציין:

 • הצדדים חוזרים למו"מ.
 • לעת עתה ארה"ב לא תטיל מכסים חדשים על היבוא הסיני וסין תמנע מצעדים נגדיים.
 • סין תגדיל רכישות של תוצרת חקלאית אמריקאית.
 • לפי דבריו של טראמפ, החברות האמריקאיות יוכלו למכור מוצרים ושירותים ל-Huawei הסינית במגבלות מסוימות.
 • הושגו מספר הסכמות על הרפורמות בארגון הסחר העולמי.

מנגד:

 • הצדדים לא הודיעו על פריצת דרך בפתרון חילוקי דעות בנושאים העיקריים, כפי שהיה מצופה מהפגישה ברמה הגבוהה ביותר. אין איתות לפתרון מהיר של הבעיות העיקריות.
 • התעריפים הקיימים נותרים ללא שינוי.

מסקנות:

 • עצם העובדה שהצדדים חוזרים למו"מ מעידה שאף צד לא מעוניין בשלב זה להסלים עימות מה שמהווה איתות הרגעה לשווקים.

 • יחד עם זאת, אי הוודאות שפוגעת בפעילות הכלכלית ממשיכה לפרק זמן לא מוגדר. עצם העובדה שהצדדים לא הודיעו שהם קרובים להסכם משאירה איום שכל עת המו"מ עלול שוב להגיע למבוי סתום, מה שיגרור הטלת תעריפים וסנקציות אחרות והרעה משמעותית בתחזיות הכלכליות.

 • הסינים יצאו מהפגישה עם הישגים בידיים (חזרה למו"מ, דחיית תעריפים, הנחות ל- Huawei), האמריקאים עם הרבה פחות. זה מצביע על כך שלאמריקאים (נשיא ארה"ב) אין עמדה חזקה בעימות מול סין, למרות ההצהרות הלוחמניות, ואולי אף יש יתרון לסינים.

 • התגובה הראשונית של שוק המניות על עצם חידוש המו"מ עשויה להיות חיובית. אולם, אנו לא בטוחים שהיא תמשך מעבר לטווח הקצר. אי הוודאות שפוגעת בפעילות הכלכלית בחודשיים האחרונים, כפי שבא לידי ביטוי בנתונים שונים, למעשה לא השתנתה. התעריפים שכבר קיימים ממשיכים להשפיע על הפעילות.

 • הסיכויים להורדת ריבית ה-FED, כפי שהיו קיימים לפני הפגישה.

 

האוצר מגדיל תוכנית ההנפקות שבינתיים לא מעוררת דאגה בשוק האג"ח
תוכנית ההנפקות המוצהרת של הממשלה לחודש יולי מסתכמת בגיוס של 7 מיליארד ₪ (כולל 1 מיליארד של ממק"צ). זה הסכום החודשי הגבוה ביותר מאז חודשים יוני-אוגוסט 2012. גם אז הגיוס כלל ממק"צ בסכום דומה. נציין שמעבר להגדלת הגיוס המקומי, הממשלה גם גייסה 0.5 מיליארד אירו בשבוע שעבר.

גם גיוסי נטו של הממשלה כבר הגיעו לקצב שנתי של כ-40-50 מיליארד ₪. לפי הערכות שהציג נגיד בנק ישראל בשבוע שעבר, הגירעון עלול להסתכם ב-4.5% בהנחות ריאליות, אבל לא פסימיות, מה שצפוי להביא גיוסי נטו שנתיים לסך של כ-60 מיליארד ₪.

הגירעון בשנים 2012-13 שהגיעה קרוב ל-4% לא הוביל לעליית התשואות ממספר סיבות:

 1. הממשלה נקטה בשורה של צעדים לצמצום הגירעון.
 2. הצמיחה הנומינאלית במשק בשנים 2013-2016 הסתכמה בממוצע ב-5.5% וסיעה לצמצם הגירעון ולתרום לירידה ביחס חוב לתוצר.
 3. הריבית של בנק ישראל ירדה מ-3.25% בשנת 2011 ל-0.1% בשנת 2015.

  הנסיבות כעת מעט שונות.  גם בהנחה שהממשלה תנקוט בצעדים נדרשים לצמצום הגירעון, עדיין
  קצב הצמיחה הנומינאלי ירד בשנתיים האחרונות לכ-4% ולפי ההתפתחויות האחרונות בעולם ובמשק הישראלי קשה לצפות כעת לעלייה בצמיחה שיכולה להביא לגידול משמעותית בגביית המסים.

  מנגד, צריכים לציין שהיקף תיק הנכסים של הציבור, שמהווה מקור למימון הגירעון, גדל מאז 2013 בכ-30%, כאשר רכיב המזומן והפיקדונות גדל  בכ-40% ורכיב האג"ח הממשלתיות רק בכ-15%. לפיכך, היקף הנזילות הזמינה למימון הגירעון היום גבוהה יותר מאשר בשנת 2013, אך זה יכול לעזור רק במידה והממשלה תנהל מדיניות אחראית ואמינה.

  בנוסף, לבנק ישראל אומנם אין היום מרחב להורדת הריבית, אך אם תתגבר האטה בצמיחת המשק, סביר שנראה את בנק ישראל עובר למדיניות של הקלה כמותית תוך רכישת אג"ח ממשלתיות, מה שיסייע לשמור על התשואות ברמה נמוכה.

  שורה תחתונה: סיכון הגירעון ממשיך לעלות, אך אם הממשלה תנקוט בצעדים אמיניים לצמצומו, היקף הנזילות במשק ואפשרות של התערבות בנק ישראל יסייעו לשמור על התשואות ברמה נמוכה.

 

פרטי מכין האנליזה
אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק
בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411
השכלה- כלכלן
תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.
תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.
ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות
2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל
פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה
מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818
גילוי נאות מטעם מכין האנליזה
למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.
גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")
ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.
סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.
1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
עצמאות שיקול הדעת
אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.
30/6/2019            זבז'ינסקי אלכס
תאריך פרסום האנליזה

;