6 ספטמבר 2020
אלכס זבז'ינסקי
מאת : אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

שוק המניות מתארגן לקראת החיסון

אלכס זבז'ינסקי
6 ספטמבר 2020
מאת: אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

עיקרי הדברים 

 • האינדיקאטורים מצביעים שהצריכה הפרטית במשק הישראלי הייתה חזקה יחסית בחודשי הקיץ תוך עלייה בהכנסות הצרכנים.

 • שיעור האבטלה הרחב במשק, כפי שמדווח ע"י הלמ"ס, לא ירד בחודשים האחרונים, אך הירידה בסך תשלומי דמי אבטלה מביטוח לאומי בחודש יולי מעידה על שיפור בשוק העבודה.

 • החלטה להטיל סגר תעלה סיכוי להתפתחות על פי התרחיש הפסימי לצמיחה במשק של בנק ישראל.

 • עלו הסיכונים לשוק האג"ח הממשלתי בישראל.

 • העלנו תחזית אינפלציה לחודש אוגוסט ל-0.2%.

 • הפעילות הכלכלית בעולם המשיכה להתאושש בחודש אוגוסט. הכלכלה האמריקאית בלטה במיוחד לטובה. עולה הסיכוי שההתאוששות מהמשבר הנוכחי תהיה מהירה יותר מההערכות המוקדמות.

 • האינפלציה באירופה ירדה לרמה הנמוכה מאז הקמת גוש האירו. בארה"ב, לעומת זאת, מתגברים סימנים לעלייה באינפלציה.

 • סימנים שונים מצביעים ששוק המניות "מתארגן" לקראת השינוי בפעילות הכלכלית אחרי החיסון.


ישראל.

הצריכה בקיץ הייתה יחסית חזקה. העלנו תחזית אינפלציה
המכירות ברשתות השיווק צמחו בחודש יולי בקצב גבוה לעומת ממוצע של השנים 2018-19. רכישות בכרטיסי אשראי היו יותר חלשות, אך עדיין רשמו צמיחה לעומת אשתקד. כפי שדיווח אתר ynet, בחודש אוגוסט נרשמה עלייה של למעלה מ-10% בגביית מע"מ ביחס לתקופה מקבילה בשנים הקודמות, מה שמעיד שגם באוגוסט הצריכה הפרטית הייתה חזקה יחסית. בסה"כ, הנתונים משקפים מגמה יחסית חיובית בצריכה הפרטית בחופשת הקיץ.
צריכים רק לקחת בחשבון בהשוואות לשנים הקודמות שהשנה לא יצאו הישראלים לחו"ל ובכך הגדילו ביקושים בישראל.

בעקבות נתוני צריכה חזקים, העלנו תחזית האינפלציה לחודש אוגוסט ל-0.2% והתחזית ל-12 החודשים ל-0.6%. סגר ממושך עלול שוב להוריד אינפלציה, אך בינתיים תסריט זה פחות סביר.

עלייה בסך ההכנסות הפרטיות
עלייה בנתוני השכר במשק יכולה להסביר את הצריכה החזקה יחסית. סך תשלומי השכר במשק עולים בחודשים האחרונים והיו נמוכים בחודש יוני ב-2.2% בלבד לעומת יוני 2019, אחרי נפילה חזקה בחודשים אפריל-מאי. אם נוסיף אל תשלומי השכר גם תשלומי דמי אבטלה ומענק פסח שחילקה הממשלה, נקבל שסך ההכנסות של ציבור השכירים בחודשים אפריל-יוני היו נמוכות רק בכ-1.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, כאשר ההכנסות ביוני היו הגבוהות מתחילת השנה וזה עוד לפני חלוקת המענק בחודש אוגוסט.

שיעור האבטלה המורחב לא ירד, אך חלה ירידה חדה בתשלומי דמי אבטלה
שיעור האבטלה המורחב במשק, שכולל את המובטלים לפי הגדרה מסורתית, החל"תים והעובדים שפוטרו בזמן הקורונה אך לא מחפשים עבודה, נותר די יציב מאז חודש יוני של כ-12%, כאשר שיעור החל"תים ירד, אך שיעור המובטלים הקבועים עלה.

אולם, נתוני דמי אבטלה שמדווחים ע"י ביטוח לאומי משקפים ירידה חדה בסך תשלומי דמי אבטלה בחודש יולי ל-2.2 מיליארד ₪ לעומת 3.3 מיליארד בחודש יוני שאמורה לשקף ירידה במספר המובטלים והעובדים בחל"ת. ניתן להעריך שנתוני ביטוח לאומי משקפים טוב יותר את התמונה של שוק עבודה כי אינם מסתמכים על סקר אלא על הנתונים בפועל.

הסיכונים לשוק האג"ח עולים והפיצוי לא
עלייה בתחלואה ואיומי הסגר עלולים להסיט את הצמיחה מתוואי התאוששות. התחזית לצמיחת התמ"ג של בנק ישראל לשנת 2020 נמצאת בטווח בין מינוס 4.5% למינוס-7% וכעת עולה הסיכון להתפתחות לפי התחזית הפסימית יותר.

בנק ישראל העלה משמעותית את התחזית לגירעון לשנים 2020-2021. גם בתרחיש האופטימי הגירעון צפוי להיות גבוה לפי התחזית המעודכנת ממה שחזה ביולי.

בתקופה האחרונה שוק האג"ח הממשלתי נהנה מרכישות מאסיביות של המוסדיים, כאשר בחודשים יוני ויולי הם רכשו אג"ח ממשלתי בסכום של יותר מ-9 מיליארד ₪ נטו, רכישה דו-חודשית הגדולה בהיסטוריה. כמו כן, שוק האג"ח נהנה מכניסת כספי המשקיעים הזרים בזכות ה-WGBI. להערכתנו, הן רכישות המוסדיים והן הזרים צפויות לקטון.

עלייה בצרכי גיוס, איומי הסגר, היעדר תקציב מאושר ועזיבת הבכירים במשרד האוצר מעלים סיכון לשוק האג"ח המקומי. למרות הרכישות של בנק ישראל, לאוצר יהיה קשה לעמוד בקצב הגיוסים הגבוה בשוק הראשוני ללא ירידה במחירי אג"ח.


עולם.

הפעילות בעולם המשיכה להתרחב בחודש אוגוסט

 • הפעילות התעשייתית בעולם המשיכה להתרחב בחודש אוגוסט במרבית המדינות. בארה"ב, סין ואירופה מדדי מנהלי הרכש בתעשייה היו גבוהים מ-50 ואף עלו לעומת יולי למעט באירופה. ביפן ובמדינות אסיה רבות המדד עדיין נמוך מ-50, אך במרבית המדינות הוא רשם עלייה באוגוסט.

 • גם במגזר השירותים, מדדי מנהלי הרכש בארה"ב, אירופה וסין נמצאים בטריטוריה של התרחבות, אך עלייה באוגוסט נרשמה רק בארה"ב. באירופה הייתה היחלשות בפעילות בסקטור השירותים בחודש אוגוסט, ככל הנראה, בעקבות עלייה במספר הנדבקים במרבית המדינות. 

 • ההתאוששות בפעילות בסין בולטת מאד לעומת שאר המדינות. בסין, שלא העניקה תמיכה מאסיבית בצרכנים, לעומת מרבית המדינות במערב, הצריכה הפרטית אומנם מתאוששת, אך בתוואי הרבה יותר חלש מאשר בארה"ב, אירופה או יפן. לעומת זאת, הייצור התעשייתי בסין מתאושש הרבה יותר מהר.

 • ניתן לראות התפתחות של סחר החוץ בעולם במשבר 2008 לעומת המשבר הנוכחי. הנפילה בסחר החוץ השנה הייתה די דומה ל-2008, אך העלייה בחודש יוני מצביעה שתוואי ההתאוששות יהיה הפעם יותר מהיר מהמשבר הקודם.


התאוששות יחסית חזקה בכלכלה האמריקאית בחודש אוגוסט, במיוחד בתעשייה

 • נתוני שוק העבודה האמריקאי היו בסה"כ טובים והצביעו על המשך גידול במספר משרות, ירידה בשיעור האבטלה ועלייה בהשתתפות בכוח העבודה.

 • מדד מנהלי הרכש בתעשייה האמריקאית ISM מציג גם הוא התאוששות הרבה יותר מהירה מאשר אחרי המשבר בשנת 2008-09.

 • תמונה דומה עולה ממדד מנהלי הרכש במגזר השירותים.

 • ציטוטי החברות שמתייחסים לפעילות שלהן, המתפרסמים במסגרת הפרסום של  מדדי מנהלי הרכש בתעשייה ISM היו ברובם חיוביים ואפילו מאוד. במגזר השירותים התמונה פחות חיובית, אך גם לא ממש רעה (ראו מטה).  גם ספר הבז' של ה-FED משקף המשך התרחבות בפעילות.

באירופה  האינפלציה הכי נמוכה אי פעם. בארה"ב סימני האצה באינפלציה
נתוני האינפלציה היו סותרים:

 • באירופה אינפלציית הליבה ירדה במפתיע בחודש אוגוסט ל-0.4%, הרמה הנמוכה ביותר מאז הקמת גוש האירו. האינפלציה ירדה בחדות במדינות האירופאיות הרבות. עדיין אין פירוט ברמת הסעיפים, כך שלא ניתן לדעת ממה נובעת הירידה החדה.

 • רכיבי מדד מנהלי הרכש ISM בארה"ב שמתייחסים למחירים עלו גם במגזר התעשייה ובמיוחד במגזר השירותים. רכיבים אלה די מתואמים עם אינפלציית הליבה PCE Core. הקשר מצביע שצפויה עלייה באינפלציה בארה"ב.


שוק המניות מתחיל להתארגן לעידן אחרי החיסון
בדרך כלל לא כדאי לפרשן ירידות של יומיים בשוק המניות אחרי חודש אוגוסט כל כך חיובי, אך עושה רושם שהשוק מתארגן לעידן חדש אחרי החיסון. מספר סימנים מצביעים על כך:

 • הירידות התחילו לאחר מספר הודעות על התקדמות בפיתוח חיסון. המרכז לבקרת המחלות בארה"ב (CDC) אף הודיע שהחיסון יכול להיות מוכן להפצה מ-1/11.

 • לא התפרסמו נתונים כלכליים שליליים מיוחדים שהיו יכולים להיות טריגר לירידות.

 • שינוי סקטוריאלי -  מניות סקטור הטכנולוגיה שהובילו את המגמה בחצי השנה האחרונה וספגו ירידות חזקות ביומיים האחרונים לא רק צפויות להרוויח פחות מהחיסון מהמניות בסקטורים המסורתיים, אלא אף עלולות להיפגע ממנו. כפי שניתן לראות בתרשימים מטה חלקו של סך הרווח של חברות הטכנולוגיה במדד S&P500 (כולל אמזון) עלה מ-18% ברבעון השני 2019 ל-26% ברבעון השני 2020. ספק שחברות הטכנולוגיה יצליחו לשמור על חלקן "בעוגת" הרווח אם וכאשר הפצת החיסון תחזיר את הפעילות הכלכלית לשגרתית יותר.

 • במהלך הירידות לא נרשמה בריחת המשקיעים לנכסים "בטוחים". הדולר כמעט לא עלה. מחירי הזהב אף ירדו. התשואות של האג"ח הממשלתיות עלו בחדות במקום לרדת.

הסיכונים הכלכליים פחתו
הגורמים הבאים צפויים לתמוך בשוק המניות:

 • שיפור מהיר יחסית בכלכלה האמריקאית. מרבית האינדיקאטורים מתאוששים יותר מהר מאשר אחרי המשבר בשנת 2008, למרות מגבלות המגפה. במיוחד בלטה עלייה מהירה ברכישות מוצרי השקעה ע"י החברות ובמכירות הקמעונאיות. זה לא נראה עדיין כמו התרחיש של "V", אך גם לא "L". גם במדינות האחרות ניכר שיפור בפעילות הכלכלית.

 • הפעילות הכלכלית תלויה במצב התחלואה. נראה שהופעת החיסון מוכן לשימוש תהיה מוקדמת יותר מהתחזיות הקודמות. אחרי הפצתו צפוי שיפור משמעותי בענפי השירות שעדיין פועלים בניצולת נמוכה מה שישפיע על הצמיחה הכללית.

 • התמריצים של הבנקים המרכזיים והממשלות ימשיכו ככל הנראה גם אחרי החיסון. נאומו של נגיד ה-FED בסוף השבוע חידד שהוא לא רק לא מודאג מהאינפלציה, אלא גם מבועות פיננסיות שעלולות להיווצר בגלל פעילות הבנק המרכזי (The connection between low interest rate and financial instability generally is not as tight as many people would think אמר הנגיד). גם הממשלות צפויות להמשיך לנהל הרחבה פיסקאלית משמעותית כל עוד העלייה בעלויות המימון לא עוצרת אותן. מכלול התמריצים צפוי לתמוך בהתאוששות מהירה יותר מהמשבר.

 • התמחור של שוק המניות עדיין נראה יקר, אך אי הוודאות בקשר לקצב ההתאוששות בכלכלה וברווחיות העתידית של החברות כל כך גבוהה שקשה להתייחס לתמחור שמתבסס על תחזיות רווח.
  כדאי לשים לב, שהירידה ברווחים של כלל המגזר העסקי האמריקאי הייתה ברבעון השני קטנה יותר מאשר במשבר בשנת 2008, למרות שהירידה בתמ"ג הייתה חזקה הרבה יותר.

  התפתחות הרווח החזוי למניה במדד S&P 500 EW ( לקחנו מדד במשקל שווה כדי לנטרל השפעת ענקיות הטכנולוגיה) כבר מתקדם בתוואי הרבה יותר טוב מאשר במשבר הקודם. כמובן שצריכים לזכור שמשמעות מכפילי רווח בסביבת הריבית הנוכחית שונה מאשר בתוואי שצופה עליית ריבית, כפי שהיה במשברים הקודמים.

 


פרטי מכין האנליזה
אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק
בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411
השכלה- כלכלן
תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.
תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.
ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות
2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל
פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה
מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818
גילוי נאות מטעם מכין האנליזה
למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.
גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")
ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.
סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.
1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
עצמאות שיקול הדעת
אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.
6.9.2020          זבז'ינסקי אלכס
תאריך פרסום האנליזה

;