11 פברואר 2019
אלכס זבז'ינסקי
מאת : אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

הורדת תחזיות הצמיחה בעולם מתרחבת

אלכס זבז'ינסקי
11 פברואר 2019
מאת: אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

עיקרי הדברים

 • השכר הממוצע במשק ממשיך לעלות בקצב גבוה. אולם, הגידול במשרות השכיר, במיוחד במגזר העסקי, מתקדם בקצב הולך ופוחת. כתוצאה מזה, ההשפעה האינפלציונית של עלייה בשכר הממוצע הנה מוגבלת בלבד.

 • בעקבות התחזקות השקל ביחס לאירו והדולר הורדנו את תחזית האינפלציה ל-12 החודשים ל-1.1%.

 • בשבוע שעבר התפרסמה שורה של הורדות תחזיות הצמיחה והאינפלציה בעולם מפי הבנקים המרכזיים והגופים הרשמיים האחרים. התחזיות ירדו בצורה ניכרת באירופה, אנגליה ואוסטרליה.

 • הורדת תחזיות הצמיחה והאינפלציה הובילה לירידה בתשואות האג"ח הממשלתיות בכל העולם אשר מסמנת הקטנת הסיכויים להמשך עליית ריביות במחזור העסקים הנוכחי.

 • הנתונים בעולם מצביעים שהמגזר התעשייתי עובר מהתרחבות להתכווצות בפעילות.

 • גם בארה"ב מורגשת האטה באינדיקאטורים הקשורים לפעילות הייצור והיצוא.

 • הבנקים בארה"ב מקשיחים תנאי אשראי. למרות הצמיחה הכלכלית ושוק עבודה חזק, הביקוש לאשראי בארה"ב נמוך.

 • הבכירים האמריקאים התחילו להתבטא בזהירות לגבי הסיכוי  של הגעה להסכם עם סין. אנו מעריכים שהצדדים יעשו מאמץ להימנע מפיצוץ במו"מ וישתדלו להגיע להסכם. יחד עם זאת, לאור הסיכון הגדול המשתקף מכישלון המו"מ חשוב בעיתוי זה להחזיק הגנות לתיק.


מאקרו ישראל.

השכר הממוצע עלה בקצב גבוה, אך גידול נמוך במשרות ממתן עלייה בסך השכר במשק

השכר הממוצע במשק ממשיך לעלות בקצב גבוה. בחודשים ספטמבר- נובמבר עלה השכר הממוצע במחירים שוטפים לעומת אשתקד בקצב שיא של חמש השנים האחרונות. אולם, קצב הגידול במשרות השכיר היה הנמוך ביותר בחמש השנים האחרונות. לכן, הגידול בסך השכר במשק נותר די יציב בשנה האחרונה וקצב השינוי במחירים קבועים אף ירד.

תופעה זו  של עלייה מהירה בשכר הממוצע מחד וגידול נמוך במשרות מאידך, במיוחד במגזר העסקי, משקפת להערכתנו שילוב של מספר גורמים:

 • עלייה חדה בשכר בענפים בהם קיים מחסור בעובדים כגון ענף הטכנולוגיה.

 • בענפים בעלי שכר גבוה, בפרט ענף הטכנולוגיה, היה גידול משמעותי במשרות. לעומת זאת, הענפים בעלי שכר נמוך לא גייסו כמעט עובדים. כתוצאה מזה, השכר הממוצע בכלל המשק עלה.

 • ללא גיוס עובדים השכר הממוצע בדרך כלל עולה מכיוון שהעובדים החדשים בדרך כלל מורידים את השכר הממוצע.
 • העלייה בשכר מינימום בדצמבר 2017 עדיין משפיעה על קצב השינוי השנתי בשכר הממוצע במשק.

  שורה תחתונה: השפעת עליית השכר הממוצע על האינפלציה מוגבלת בגלל שסך השכר במשק, במיוחד במונחים ריאליים, עולה בקצב מתון יחסית.

הורדת תחזית האינפלציה
השקל התחזק מתחילת השנה בכ-3% ביחס לדולר ובכ-4% ביחס לאירו. למרות זאת, ציפיות האינפלציה הגלומות בשוק האג"ח נותרו כמעט ללא שינוי.

כמו כן, מתרחבת האטה בצמיחה העולמית שהובילה בשבוע האחרון לסדרה של הורדות תחזיות הצמיחה והאינפלציה ע"י הבנקים המרכזיים והגופים הרשמיים האחרים. אנו מורידים את תחזית האינפלציה שלנו ל-12 החודשים הקרובים מ-1.2% ל-1.1%.

 

מאקרו עולם.

הורדות גורפות של התחזיות
לאחר שהתעלמו חודש שלם מהנתונים הכלכליים שהלכו ונחלשו, בשבוע האחרון הבינו המשקיעים שהמצב הכלכלי עדיין משחק תפקיד בקביעת כיוון השווקים.

בשורה של מדינות הורדו תחזיות הצמיחה באופן משמעותי. הנציבות של האיחוד האירופאי הורידה תחזית לשנת 2019 מ-1.9% ל-1.3%. גם תחזית האינפלציה ירדה משמעותית מ-1.8% ל-1.4%. למעשה, התחזית לצמיחה הנומינאלית ירדה ב-1% וזאת תוך שלושה חודשים בלבד מאז שהתפרסמה התחזית הקודמת בנובמבר. גם התחזיות לשנת 2020 ירדו.

מבין הגורמים להורדת התחזית מציינים הכלכלנים בנציבות את  החולשה בסחר החוץ וגם בביקושים המקומיים.

גם התחזית לצמיחה שפרסם הבנק המרכזי האנגלי ירדה מ-1.7% ל-1.2%.  גם באוסטרליה הוריד הבנק המרכזי את תחזית הצמיחה ל-2019 מ-3.25% ל-2.5%.

הורדת תחזיות הצמיחה והאינפלציה הובילה לירידה בתשואות האג"ח הממשלתיות בכל העולם אשר מסמנת שהסיכוי שהריביות יעלו במחזור העסקים הנוכחי קטנו.


העולם בדרך למיתון תעשייתי
מדד מנהלי הרכש הגלובלי בתעשייה ירד בחודש ינואר ל-50.7 לעומת 51.4 בחודש הקודם. נציין שהוא עמד בשיא בסוף שנת 2017 על 54.4.

המדד בתעשייה ירד הן במדינות המפותחות והן המתפתחות, כאשר במתפתחות הוא ירד לראשונה מאז 2016 מתחת לרף 50 ל-49.5, מה שמצביע שהפעילות התעשייתית במדינות אלו מתכווצת. ירידה בהזמנות ליצוא מובילה את הירידה במדד הכללי, אך גם הרכיבים המשקפים תעסוקה וצבר ההזמנות ירדו משמעותית.

גם במדד מנהלי הרכש הגלובלי במגזר השירותים ניכרת חולשה מסוימת, אך עדיין קלה יחסית.

אירופה ממשיכה להיות אחד המוקדים להאטה בצמיחה בעולם

הנתונים הכלכליים באירופה המשיכו לאכזב:

 • הייצור התעשייתי בגוש האירופאי ירד לעומת אשתקד. הוא ירד בכל המדינות הגדולות, מה שלא קרה אפילו בהאטה הקודמת בשנת 2016.

 • היצוא וההזמנות בתעשייה בגרמניה נחלשו. חולשה ניכרת גם ביצוא למדינות בתוך הגוש וגם מחוץ לו.

 • בתחומים הקשורים לצרכן התמונה נראית טוב יותר, אך גם בהם נראים סדקים. מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים עדיין מצביע על התרחבות, למרות שבחודשים האחרונים הוא הושפע משמעותית מהירידה בצרפת שקשורה לגל המחאות. המכירות הקמעונאיות באירופה ממשיכות לצמוח בקצב יחסית יציב תוך חולשה ניכרת בגרמניה, ושיפור מפתיע באיטליה.

גם בארה"ב מסתמנת האטה בפעילות התעשייה
בהשוואה למקומות האחרים הנתונים הכלכליים בארה"ב עדיין טובים יותר. אולם, גם בכלכלה האמריקאית ניכרת השפעה של ההאטה בצמיחה בעולם, בעיקר בפעילות הייצור.

קצב הגידול בהזמנות בתעשייה בארה"ב, בפרט של מוצרי בני קיימא, התחיל לרדת בחודשים האחרונים. עובדה זו מצביעה שבניגוד לתקוות של הממשל, הרפורמה במס לא גרמה לעלייה משמעותית בהשקעות המגזר העסקי.

החולשה בעולם באה לידי ביטוי גם ביצוא האמריקאי. קצב הצמיחה השנתי ביצוא התעשייתי שהגיע כמעט ל-10% באמצע השנה שעברה ירד לקראת סופה לכ-5%. ניכרת חולשה כמעט בכל סוגי היצוא.

הבנקים האמריקאים מקשיחים תנאי אשראי למרות שהביקושים לאשראי מאוד נמוכים
מהסקר התלת חודשי של האשראי הבנקאי של ה-FED עלה שהבנקים הקשיחו תנאי אשראי, במיוחד לחברות. זאת למרות שהביקושים להלוואות היו מאוד חלשים. לפי הסקר, הביקוש לאשראי נמצא ברמות שממש לא מתאימות למצב של צמיחה מואצת.

גם הביקוש הנמוך להלוואות מעיד שהשקעות החברות, שבדרך כלל מתואמות עם הגידול באשראי, לא צפויות לזנק בקרוב.


נתוני אשראי צרכני בפועל, שהתפרסמו בשבוע שעבר, מראים שקצב הגידול באשראי בכרטיסי אשראי בארה"ב נמצא בירידה, התפתחות די מפתיעה לאור המצב של תעסוקה מלאה. היקפי ההלוואות לצרכנים התחילו דווקא לגדול בחודשים האחרונים לאחר מגמת ירידה שנמשכה עד אמצע שנת  2018.

הביקוש לאשראי הצרכני ונטילת האשראי בפועל משקפים שינוי עמוק אצל הצרכן האמריקאי אשר מתנהג בשמרנות שלא אפיינה אותו בעשורים האחרונים. מצד אחד, שינוי זה מקטין פוטנציאל הצמיחה, אך מנגד, הסיכונים הפיננסיים במגזר זה יחסית נמוכים.

הבכירים האמריקאים משדרים קצת פחות אופטימיות ביחס למו"מ עם סין
התבטאויות הבכירים האמריקאים העלו ספק שהמו"מ בין ארה"ב לסין ממשיך להתקדם, בניגוד לאווירה חיובית שהייתה בשבועות האחרונים ועוררה תקוות. הבכירים היו זהירים בהתייחסות לתוצאות המו"מ. הנשיא אמר שלא צפוי להיפגש עם הנשיא של סין עד סוף החודש.

אם המו"מ לא יצליח להגיע לסיכומים עד סוף החודש, ארה"ב אמורה להעלות שוב את המכסים על היבוא מסין. אנחנו מעריכים שמרבית הסיכויים נוטים עדיין לתוצאה חיובית של הגעה להסכם, לפחות חלקי, שידחה הטלת המכסים.

הטלת המכסים תעלה מאוד את הסיכון לשווקים הפיננסיים ולכלכלה שעלולה להתדרדר במהירות להאטה משמעותית בצמיחה.

שורה תחתונה: בגלל הסיכון הנקודתי שקשור לתוצאות המו"מ בין ארה"ב לסין חשוב במיוחד בעת זו להחזיק הגנות בתיקי השקעות. גם האג"ח הממשלתי האמריקאי מהווה הגנה.
 

פרטי מכין האנליזה
אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק
בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411
השכלה- כלכלן
תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.
תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.
ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות
2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל
פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה
מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818
גילוי נאות מטעם מכין האנליזה
למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.
גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")
ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.
סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.
1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
עצמאות שיקול הדעת
אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.
11/02/2019            זבז'ינסקי אלכס
תאריך פרסום האנליזה

;