4 יולי 2021
אלכס זבז'ינסקי
מאת : אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

הלחצים לעליית המחירים בעולם ממשיכים

אלכס זבז'ינסקי
4 יולי 2021
מאת: אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

עיקרי הדברים  

 • הפעילות בישראל ממשיכה להתאושש. המכירות בענפי הנדל"ן, המסחר ובענפים הקשורים לטכנולוגיה צומחות מהר מאוד. לעומת זאת, ענפי השירותים השונים עדיין נמצאים בפיגור גדול, למרות ההתאוששות.
 • בנק ישראל עשוי להודיע השבוע על הארכת תוכנית רכישות האג"ח הממשלתיות.
 • משרד האוצר מצמצם ההנפקות, מה שצפוי לתמוך בשוק האג"ח המקומי.
 • תלילות עקום התשואות בישראל חריגה במיוחד ביחס לשווקים האחרים בעולם.
 • מלבד הגידול המהיר במשכנתאות, ניכרת עלייה חדה באשראי למגזר העסקי בישראל.
 • שוק העבודה האמריקאי ממשיך להתאושש בקצב מואץ.
 • הכוחות שתומכים בעליית המחירים בעולם התחזקו ביוני.
 • התפשטות הזן החדש של הווירוס באירופה צפויה לפגוע בהתאוששות בכלכלה האירופאית ולהחליש את השווקים.
 • ניכרת חולשה בכלכלות אסיה שסובלות מעלייה בתחלואה. גם הנתונים הכלכליים בסין חלשים מהתחזיות. התפתחויות אלה מקרינות על השווקים, אך להערכתנו במבט לטווח ארוך יותר השקעה בשווקים באסיה כדאית.

 

ישראל.

התאוששות במהירויות שונות

המדד המשולב למצב המשק עלה בחודשים האחרונים בקצב ממוצע של כ-0.3%, בדומה לממוצע בשנים 2018-19  כאשר נתוני חודש מאי הושפעו מהמלחמה בעזה.

להלן ההתפתחויות באינדיקאטורים השוטפים הכלולים במדד המשולב שהתפרסמו לאחרונה:

סך הפדיון בענפי המשק (במחירים קבועים) עבר את הרמה שהייתה צפויה להיות בתקופה זו אלמלא המשבר. זה קורה כאשר מספר המועסקים נמוך עדיין בכ-135 אלף לעומת פברואר 2020 (ירידה של 3.4%) ובכ-250 אלף לעומת הרמה שהייתה אמורה להיות אם משבר הקורונה לא היה מתרחש. נתון זה מעיד על התייעלות של המגזר העסקי.

 

בנק ישראל עשוי כבר השבוע להודיע על הארכת תוכנית הרכישות

לאחר ישיבת הריבית השבוע, החלטת הריבית הבאה של בנק ישראל שכוללת מסיבת העיתונאים, תהיה רק ב-7 לאוקטובר. עד אז הוא צפוי להגיע לרכישות מצטברות של האג"ח הממשלתיות של כ-80 מיליארד ₪, קרוב מאוד לרף לסיום התוכנית בסך של 85 מיליארד.

בהנחה שירצה להודיע על גורלה של התוכנית בהתראה לא מאוד קצרה לפני סיומה הוא צריך לעשות זאת השבוע או בהחלטת הריבית באוגוסט.  עם ירצה לעשות זאת בישיבת הריבית שבה יוכל להסביר את החלטתו במסיבת העיתונאים, בנק ישראל עשוי כבר השבוע להודיע על המשך או סיום התוכנית. 

להערכתנו, קיימים מספר שיקולים בעוד הארכת תוכנית הרכישות:

 • אי הוודאות שיצרה העלייה המחודשת בתחלואה.
 • האינפלציה בישראל עדיין נמוכה יחסית.
 • התאמת סיום התוכנית בישראל לסיום המתוכנן של רכישות ה-FED.
 • שמירה על עלויות מימון נמוכות לממשלה שאמורה לתכנן ולאשר תקציב עד סוף השנה.

שורה תחתונה: בנק ישראל עשוי להודיע כבר השבוע על הגדלת תוכנית רכישות האג"ח הממשלתיות בעוד כ-15-30 מיליארד ₪.

 

משרד האוצר מצמצם ההנפקות הסחירות

משרד האוצר מצמצם ההנפקות הסחירות. תוכנית ההנפקות המוכרזת לחודש יולי (ללא ממק"צ וללא אג"ח בריבית משתנה) מסתכמת בכ-5.7 מיליארד ₪, לעומת כ-7 מיליארד במאי ויוני ו-9 מיליארד בתחילת השנה. הירידה בקצב ההנפקות אמורה לתמוך בשוק האג"ח. כמו כן, האוצר הגיש בקשה לביצוע אפשרי של הנפקה בחו"ל בסך של כ-5 מיליארד דולר. אם ההנפקה בחו"ל תצא לפועל בחודשים הקרובים, קצב ההנפקות בישראל ירד בצורה עוד יותר משמעותית ויתמוך בשוק האג"ח המקומי.

 

תלילות עקום התשואות בישראל גבוהה מדי ביחס לעולם

ההתפתחויות בשוק האג"ח המקומי בחודש האחרון ובמיוחד אחרי הודעת ה-FED היו מעט שונות מבשווקים האחרים. ברוב המדינות המפותחות נרשמה ירידה בתלילות עקומי התשואה בעיקר החל מטווח של 5 שנים. בישראל, לעומת זאת, התלילות דווקא עלתה.  בחלק 5Y/10Y עקום התשואות בישראל הפך לכמעט התלול ביותר בעולם וב-10Y/30Y, ששם העקום בישראל מצטיין מזמן, הפער מול המדינות האחרות התרחבו מאוד. פערי התשואות בין ישראל לארה"ב הצטמצמו בטווחים עד 10 שנים, אך התרחבו ל-30 שנה.

קשה למצוא לכך הסבר כלכלי. לאור הירידה בהנפקות בשוק הסחיר בישראל היינו מצפים דווקא לירידה בתלילות בחלק הארוך של העקום. אם גם בישראל האינפלציה תאיץ מעבר לתחזיות, תסריט שנראה לנו די סביר, התפתחות זו תגרום להתחזקות הציפיות לעליית ריבית ולירידה בתלילות העקום, כפי שקרה לאחרונה בארה"ב.

עדכנו תחזית האינפלציה ל-12 החודשים ל-1.9% בעקבות התייקרות הדלק בחודש יולי.

 

עולם.

שוק העבודה האמריקאי ממשיך להתחמם מהר

לפי תגובת השווקים הפיננסיים לנתוני שוק העבודה האמריקאי בחודש יוני, המשקיעים התחזקו בהערכה ששוק העבודה לא מתאושש חזק מדי כדי לגרום ל-FED לזרז יציאה מהמדיניות המרחיבה. כתוצאה מזה, תשואות האג"ח ירדו ושוק המניות עלה.

להערכתנו, הנתונים דווקא היו די חזקים:

 • תוספת של 850 אלף משרות, מעל התחזיות, מסכמת חצי שנה שבמהלכה המשק האמריקאי יצר כ-540 אלף משרות בממוצע בחודש.
 • שיעור האבטלה אומנם עלה ביוני מ-5.8% ל-5.9%, אך שיעור האבטלה הרחב ירד מ-10.2% ל-9.8%.
 • השכר השעתי הממוצע המשיך לעלות בקצב יחסית גבוה למרות שמרבית המשרות החדשות התווספו דווקא לענפים בעלי שכר נמוך. בסה"כ, קצב עליית השכר השנתי גבוה מאוד בהתחשב בשלב כל כך מוקדם של יציאה מהמשבר במספר גבוה של המובטלים.
 • האומדן לסך תשלומי השכר במשק האמריקאי שמחושב כמכפלה של מספר המשרות בשכר השעתי הממוצע ובכמות שעות העבודה השבועיות נמוך בכ-2.3% בלבד לעומת הרמה שהייתה צפויה להיות בתקופה זו אם המשבר לא היה מתרחש.

שורה תחתונה: כוח הקנייה של הצרכנים האמריקאים צפוי להיות חזק ולספק ביקושים שיתמכו בצמיחת המשק ובלחצים לעליית מחירים.

 

אזור אסיה בעמדת נחיתות. אנו מעריכים שזה זמני

התפשטות הווירוס באסיה גורמת לפגיעה בפעילות במדינות רבות באזור. מדדי מנהלי הרכש בתעשייה בווייטנאם, מלזיה והודו ירדו בחודש יוני בחדות לרמות נמוכות. ירידה בפעילות בתעשייה במדינות כגון ווייטנאם והודו עלולה להוסיף לחצים על שרשרת ההספקה העולמית שכבר מתוחה מאוד.

בנוסף לכך,  קיימת דאגה מפני היחלשות בכלכלה הסינית. מדד ההפתעות בנתונים הכלכליים בסין של Citi ירד לרמה הנמוכה מאז המשבר בסין ב-2015, למעט שיא משבר הקורונה.

לפי סקר "ספר הבז" שנערך ע"י החברה האמריקאית בסין, שיפור בצריכה הפרטית בסין מאוד איטי והידוק תנאי אשראי בהוראת הרשויות גורם למחנק משמעותי במגזר העסקי. מדדי מנהלי הרכש בסין היו חלשים בחודש יוני גם במגזר התעשייה וגם בשירותים. השווקים בסין הציגו ביצועי חסר משמעותיים ממתחילת השנה (פער של כ-15% בין MSCI World AC לבין MSCI China).

אנו מעריכים שהשקעה באסיה בכלל ובסין בפרט עדיין נכונה:

 • אסטרטגית אזור אסיה צפוי להציג קצב צמיחה הרבה יותר גבוה בעשור הקרוב מאשר המדינות המפותחות במערב ולהיות לא רק מרכז הייצור העולמי, אלא גם לרכז ביקושים גבוהים יותר מאשר כל שאר העולם יחד. במוקדם או במאוחר עובדה זו צפויה להתבטא בשווקים הפיננסיים.
 • התחסנות האוכלוסייה צפויה להתרחב גם באזור אסיה (בסין היא כבר מתקדמת מהר מאוד) במחצית השנייה של השנה, מה שיתמוך בפעילות הכלכלית במדינות אלה וצפוי להוביל לשיפור בביצועי השווקים.
 • הצמיחה האיטית בסין היא מעשה ידיהם של הרשויות שפועלות להקטין סיכונים פיננסיים וליצור צמיחה מאוזנת יותר. נזכיר שהרשויות הציגו מראש, עוד בתחילת השנה, תחזיות הרבה יותר נמוכות לצמיחה בסין מאשר התחזיות שהתפרסמו מחוץ לסין. מנגד, הקטנת סיכונים פיננסיים בסין, הסיכונים ביתר השווקים, בפרט בארה"ב, ממשיכים לעלות. מצב זה מעלה אטרקטיביות של החשיפה לסין במקרה של תרחישים כלכליים, פיננסיים או בריאותיים שליליים.

אירופה צפויה לסבול מעוד שנה של חולשה בתיירות

 • הפעילות באירופה המשיכה להאיץ בחודש יוני. מדדי מנהלי הרכש בתעשייה ובשירותים שעלו במרבית המדינות ונמצאים ברמות שמסמנות התרחבות מהירה.
 • גם סקרי הסנטימנט במגזר העסקי והפרטי בחודש יוני משקפים שיפור, במיוחד במגזר השירותים.
 • אולם, העלייה בתחלואה בגלל הזן החדש של הווירוס, שכבר מתחילה להופיע בחלק מהמדינות האירופאיות, תקשה על ענף התיירות, החשוב במיוחד לכלכלה האירופאית ובסופו של דבר תפגע בצמיחה.

 הכוחות שתומכים בעליית המחירים לא נחלשים – הם מתחזקים

אומנם יש כמה התפתחויות שעשויות למתן עלייה באינפלציה כגון הירידה במחירי העץ בארה"ב או עצירה בעלייה של כמה סחורות חקלאיות ומתכות, אך מרבית הכוחות התומכים באינפלציה המשיכו להתחזק בחודש יוני:

 • כפי שמדווח Markit, החברה שמפרסמת מדדי מנהלי הרכש בעולם, בחודש יוני חלה החמרה נוספת בשיבושים בשרשרת ההספקה הגלובלית. שוב התארכו זמני הספקה כתוצאה מהמשך גידול בביקושים במדינות המפותחות מצד אחד וירידה בפעילות התעשייתית במדינות מפותחות רבות בגלל המגבלות שהוטלו עקב החמרה במגפה.
 • במדינות המפותחות ממשיך ומתרחב מחסור בעובדים שפוגע ביכולת הספקה של הביקושים הגדלים.
 • כתוצאה מזה, המחירים שמשלמים המפעלים ממשיכים לעלות לשיאים חדשים.
 • נוסיף שמחירי התובלה הימית מהמזרח ממשיכים לעלות.

 העסקים בארה"ב לא בטוחים שהאינפלציה תהיה זמנית

לצד האינדיקאטורים השוטפים שברובם עדיין ממשיכים להעיד על התפתחות לחצי האינפלציה בארה"ב, מידע חשוב יכול לספק סקר האינפלציה של שלוחת ה-FED בניו יורק בקרב העסקים, שבסופו של דבר קובעים את המחירים.

 • קודם כל, שיעור של כ-50% מהעסקים מעריכים שעלות יחידת התפוקה שלהם תעלה בשנה הקרובה בשיעור משמעותי (מעל 3%), זאת לעומת הרמה הרגילה של בין 20%-30% שהייתה נהוגה מאז שנערך הסקר בשנת 2011.
 • אולם, ציפיות העסקים להתייקרות משמעותית עלו לא רק לשנה הקרובה, אלא גם בטווח הארוך בין 5 ל-10 שנים.
 • לפי דיווחי העסקים, מתוך הגורמים שמשפיעים לעליית המחירים בולטים בעיקר התייקרות די חדה בעלויות העבודה ובעלויות אחרות של העסקים. גם מכירות חזקות גורמות לעסקים להעלות את המחירים.
 • השיקולים הקשורים לשמירה על שולי הרווח גם תמכו בעליית המחירים בחודשים האחרונים, אך בינתיים לא מעבר למה שהיה נהוג בעבר.

בסה"כ, ממצאי הסקר מראים שהלחצים לעליית המחירים נובעים לא רק מצד ההיצע, אלא גם מהביקושים. כלל הכוחות הנ"ל לא צפויים להיחלש בחודשים הקרובים.

 שורה תחתונה: הלחצים לעליית המחירים בארה"ב צפויים להמשיך ואף להתחזק בחודשים הקרובים.

 

גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")

מסמך זה הוכן על ידי מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "החברה"). מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא. אין לראות במסמך זה הצעה, המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא לביצוע עסקה כלשהי בניירות ערך או בכל מוצר פיננסי אחר. החברה עוסקת בין השאר בשיווק השקעות ללקוחות כשירים ועשוי להיות לה עניין באמור במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים.  במידע הכלול במסמך זה עלולות להיות טעויות\ שינויי שוק ו/או שינויים אחרים. החברה אינה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגמרו למי שמסתמך  על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע הכלול במסמך זה עשוי ליצור רווחים בידי העושה בו שימוש. כל הזכויות, לרבות קניין רוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות לחברה ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות הפצתו ו/או העתקתו, כולו או חלקו ללא קבלת אישורה מראש ובכתב.

/07/202104                                         

תאריך פרסום האנליזה

 

 

 

 

 

 

;