10 אוקטובר 2021
אלכס זבז'ינסקי
מאת : אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

הריבית בישראל תעלה בשנה הקרובה

אלכס זבז'ינסקי
10 אוקטובר 2021
מאת: אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

עיקרי הדברים  

 • בנק ישראל העלה את התחזית לריבית ולאינפלציה. להערכתנו, האינפלציה תהיה גבוהה יותר ממה שמעריך בנק ישראל והריבית תעלה יותר מפעם אחת במהלך השנה הקרובה.
 • מסתמנת הקלה קטנה במגבלות של מחסור בעובדים, בחומרי גלם ובציוד במשק.
 • האינדיקאטורים לפעילות המשק ממשיכים להצביע על התרחבות, כולל שיפור בשוק העבודה.
 • חזרת המשקיעים הזרים לשוק המניות הישראלי ועלייה בסיכוי לביטול הנפקות אג"ח מיועדות מתווספים לשיקולים אחרים התומכים בשוק המניות המקומי.
 • מבחינת ה-FED, נתוני שוק העבודה אמורים לתמוך בהידוק המדיניות המוניטארית.
 • לפי GDPNow, קצב הצמיחה במשק האמריקאי ברבעון השלישי ירד לכ-1.3% בלבד.
 • העלייה בציפיות האינפלציה הגלומות בעולם ממשיכה לדחוף לעליית תשואות אג"ח ותחזיות ריבית במדינות שונות. הציפיות לעליית ריבית הגלומות עדיין נמוכות מקצב העלאות ריבית הממוצע שהיה בעשורים האחרונים.
 • בתקופת עליית התשואות האחרונה בלטו בביצועים בשוק המניות האמריקאי מניות החברות הקטנות יותר, בעיקר בסקטורים Finance, Materials ו-Communication.
 • נמשכת הרעה במצב הפיננסי של החברות הסיניות, בפרט בתחום הנדל"ן..

 

ישראל.

למעט השקל, אין עוד סיבות משמעותיות לריבית אפסית בישראל

הנקודה הבולטת בהחלטתו של בנק ישראל היה שינוי בתחזית הריבית בעוד שנה מ-0.1% בתחזית מחודש יולי ל-0.1%/0.25% בתחזית הנוכחית.

להערכתנו, האינפלציה תהיה גבוהה יותר ממה שמעריך בנק ישראל והריבית תעלה יותר מפעם אחת במהלך השנה הקרובה.

 • ראשית, לחצי האינפלציה מחו"ל על המחירים בישראל לא עומדים להיחלש בחודשים הקרובים. לפי מדד המחירים ליצרן באירופה שהתפרסם בשבוע שעבר ועלה באוגוסט מקצב שנתי של 12.4% ל-13.4% (עוד לפני התפרצות משבר האנרגיה) ולפי הקשר שלו לאינפלציה בישראל, בסיכוי גבוה קצב האינפלציה בישראל יעבור את 3%.

מלבד האינפלציה המיובאת, יש לא מעט כוחות שאמורים לדחוף את המחירים למעלה:

 • בנק ישראל מעריך שהצריכה הפרטית תצמח ב-11.5% השנה וב-7% בשנת 2021, הקצב הגבוה מאז 2007.
 • כמות הכספים הנזילים בידי הציבור, שמתבטאת בפיקדונות עו"ש של הציבור בבנקים, גבוהה בכ-100 מיליארד ₪ (כ-20%) מהרמה שהייתה צפויה להיות לפי המגמה שהייתה קיימת לפני המשבר. כמות המזומנים בידי הציבור עלתה מתחילת המגפה ב-33%, כאשר בתקופה מקבילה לפני המגפה היא עלתה רק ב-4%.
 • בעקבות העלייה בערך הנכסים הכספיים, בתיק הנכסים הכספיים של הציבור יש כ-500 מיליארד ₪ יותר (או כ-10%) ממה שהיה צפוי לפי המגמה ארוכת הטווח שהייתה עד המשבר. מעולם, לא הייתה סטייה כל כך גדולה מהמגמה. תחושת העושר של הציבור וכמות הכספים בידיו שנמצאות ברמות חריגות צפויים לדחוף ביקושים ולתרום לעליית מחירים.
 • שיעור האבטלה הרחב בסוף שנת 2022 אומנם צפוי להיות גבוה לעומת ערב המשבר (5.2% לעומת 3.5%), אך בנק ישראל בעצמו אומר שחוסר התאמה בין מיומנויות המובטלים לבין דרישות המעסיקים מצביע שגם עם אבטלה גבוהה יחסית שוק העבודה עשוי להיות הדוק ולייצר לחצים לעליית שכר. ראו דוגמת ארה"ב בהמשך.
 • הממשלה תמשיך לנהל גירעון גבוה בהשוואה לרמות שהיו בעבר של 4% גם בשנת 2022.
 • נוסיף שגם ההתפתחויות בשוק הנדל"ן מוסיפות לחצים על בנק ישראל לפעול לקירור המשק.

הבנקים המרכזיים הרבים בעולם כבר שינו את הכיוון, ביניהם במדינות דומות לישראל כגון צ'כיה, הונגריה, איסלנד, נורבגיה, ניו זילנד, פולין וקוריאה. אכן, לכולן יש אינפלציה גבוהה מישראל, אך מכיוון שהכוחות שדוחפים לעלייה באינפלציה בעולם הם משותפים, סביר מאוד שגם בישראל קצב האינפלציה יעלה בחודשים הקרובים.

שורה תחתונה: למעט השקל החזק, קשה למצוא בנסיבות הקיימות גורמים שתומכים בהישארות הריבית של בנק ישראל ברמה אפסית. אנו צופים שתי העלאות ריבית בישראל בשנה הקרובה.

 

מסתמנת הקלה קטנה במגבלת מחסור בעובדים ובציוד וחומרי גלם

מספר ממצאים עולים מסקר הערכות המגמות בעסקים:

 • הסקר מצביע שמאזן מצב החברות בחודש ספטמבר היה חיובי וגבוה, למעט ענף המלונאות. החל מחודש יוני חלה התייצבות במאזן לאחר תקופת עלייה. לעומת זאת, נרשמה ירידה בציפיות החברות לפעילות בחודש הבא, ככל הנראה, לאחר פעילות מוגברת בחגים ובקיץ.
 • לפי דיווחי חברות, גם הציפיות לעליית מחירי המכירה בחודש אוקטובר גבוהות מאוד. מבחינת הגורמים המשפיעים לעליית המחירים:
  • חלה הקלה קטנה במגבלה של מחסור בציוד וחומרי גלם בתעשייה, אך מגבלה זו עדיין הרבה יותר גדולה מאשר לפני המגפה. בענף הבנייה חומרת המגבלה בתחום זה המשיכה לעלות.
  • המגבלה של מחסור בעובדים ירדה מעט, אך היא עדיין משמעותית בענפי התעשייה והשירותים.
  • גורם נוסף שעשוי להשפיע לעליית המחירים זאת הירידה המשמעותית ברמת התחרותיות בענף השירותים לעומת המצב לפני המגפה.

 

נמשך שיפור בשוק עבודה

נמשך שיפור בשוק העבודה:

 • מספר המועסקים המשיך לגדול במחצית הראשונה של חודש ספטמבר והגיע לרמה שהייתה לפני המשבר.
 • מספר משרות שכיר עלה בחודש יולי תוך גידול בסך השכר המשולם במשק שעדיין נמוך בכ-4.5% לעומת רמת המגמה מלפני המשבר.
 • גידול במשרות שכיר בין החודשים מרץ ליולי היה גבוה יותר (באחוזים) בענפים בעלי רמת שכר נמוכה יותר (תרשים 10).

 

שתי סיבות נוספות לביצועים טובים של המניות בישראל

נוסיף להמלצתנו להחזיק חשיפה למניות בישראל במשקל יתר עוד שני שיקולים:

 • מנתוני מאזן התשלומים של ישראל עולה שהמשקיעים הזרים חזרו להשקיע בשוק המניות הישראלי לאחר היעדרות מאז 2018. מתחילת השנה ועד חודש יולי כולל, הם רכשו מניות בישראל בסכום של כ-2.2 מיליארד דולר.
 • נראה שלביטול הנפקת אג"ח מיועדות במסגרת חוק ההסדרים יש סיכוי גבוה לעבור את המשוכות הרגולטוריות במסגרת חוק ההסדרים. גם ההסתדרות לא פוסלת את הרפורמה, כפי שהיה בעבר. אילו המהלך יעבור, שוק האג"ח הקונצרניות והמניות המקומי יקבל תוספת ביקושים משמעותית. לפי המשקל המניות בישראל בתיקי חיסכון ארוך טווח שאין בהם אג"ח מיועדות (השתלמות וגמל), תוספת הביקושים השנתית למניות בישראל אמורה להסתכם בכ-3 מיליארד ₪.

 

עולם.

התחזיות לצמיחה ברבעון השלישי בארה"ב ממשיכות לרדת

תחזית הצמיחה ברבעון השלישי שנגזרת מהנתונים בארה"ב (Atlanta FED GDPNow) ממשיכה לרדת ועומדת כעת על כ-1.3% בלבד, כאשר בחודש אוגוסט היא עמדה על כ-6%

 

שוק העבודה האמריקאי חם ותומך בהידוק המדיניות המוניטארית

מספר משרות חדשות בשוק העבודה האמריקאי היה אומנם נמוך משמעותית מהתחזית (194 אלף לעומת  500 אלף), אך רוב הסימנים מעידים ששוק העבודה דווקא מאוד הדוק. מספר נמוך של משרות חדשות הוא כנראה יותר תוצאה של מחסור בעובדים זמינים מאשר מחסור במשרות:

 • אחת הסיבות לירידה בכמות המשרות הייתה ירידה במשרות במגזר הציבורי (חינוך). המגזר הפרטי הוסיף 317 אלף משרות לאחר 332 אלף בחודש שעבר (עדכון לעומת 243 אלף שדווח קודם).
 • שיעור האבטלה ירד בחדות מ-5.2% ל-4.8% כמעט ללא שינוי בשיעור השתתפות בכוח עבודה. גם שיעור האבטלה הרחב ירד מ-8.8% ל-8.5%.
 • מספר שעות העבודה השבועיות ממשיך להיות גבוה משמעותית מאשר לפני המגפה.
 • שיעור המתפטרים מעבודה מסך העזיבות נמצא בשיא היסטורי. לפי האינדיקאטור של שלוחת ה-FED באטלנטה, המתפטרים משיגים שיפור משמעותי בשכר.
 • היחס בין מספר המובטלים למספר משרות פתוחות ירד לרמה הנמוכה אי פעם.
 • השכר הממוצע לשעה ממשיך לעלות במהירות יחסית למגמה שהייתה לפני המשבר.

שורה תחתונה: מבחינת ה-FED, נתוני שוק העבודה אמורים לתמוך בהידוק המדיניות המוניטארית.

 

המשבר בשוק הנדל"ן הסיני רחב

מלבד הסיכון של הידוק במדיניות המוניטארית בעולם, הסיכון בכלכלה הסינית ממשיך להיות להערכתנו גורם סיכון שני בחשיבותו לשווקים בעולם. לפי הדיווחים האחרונים בסין, המשבר בשוק הנדל"ן מתרחב:

 • כפי שדווח בסוף השבוע, המכירות של 100 החברות הגדולות בסין בתחום הנדל"ן ירדו בשנה האחרונה ב-36%.
 • מהנתונים המעודכנים לסוף הרבעון השלישי עולה שמספר הורדות דירוג לחברות הסיניות ע"י סוכנויות דירוג הבינלאומיות עלה פי-2 מהרמה המקסימלית הרבעונית שהייתה בשנים 2015-2020.
 • תשואות אג"ח ה-HY הדולריות של החברות הסיניות עלו ל-17% לעומת 13% בתחילת ספטמבר.

שורה תחתונה: הרעה משמעותית בתחום הנדל"ן בסין מתרחבת וצפויה להאט צמיחה. ירידה משמעותית בקצב הצמיחה בסין תשפיע על הצמיחה בעולם.

 

ציפיות האינפלציה ממשיכות לדחוף לעליית תשואות

עליית תשואות אג"ח בעולם המשיכה ואף האיצה גם בשבוע שעבר במקביל לעלייה בציפיות האינפלציה. מאז תחילת המהלך הנוכחי של עליית תשואות לפני כ-20 ימים, ציפיות האינפלציה הגלומות בארה"ב עלו בדומה לתשואות האג"ח הנומינאליות (10Y), כאשר התשואות הריאליות נותרו יציבות. מצב דומה היה גם במדינות האחרות כולל בישראל. גם ציפיות לעליית ריבית עולות במדינות שונות.

נציין שעליית התשואות בחודש ספטמבר בארה"ב התרחשה על רקע הנפקות נטו שליליות ביותר אי פעם של האג"ח הקצרות (TBills) בגלל הנושא של תקרת החוב.

החוזים על הריבית בארה"ב מגלמים ציפיות עלייה בריבית בשיעור של כ-0.4% בשנה הבאה (ריבית בסוף 2022 של כ-0.55%) ועוד כשלוש העלאות בשנת 2023 (ריבית של כ-1.25%).

האם זה הרבה?

הניסיון ההיסטורי מלמד שלא כל כך. בתקופות של עליית ריבית בשנים 1990-2021 בבנקים המרכזיים של ארה"ב, קנדה, אנגליה, אוסטרליה ואירופה (הבנק הגרמני לפני ה-ECB) העלייה הממוצעת בריבית הייתה כ-1% בשנה. בהתחשב במהירות העלייה באינפלציה שקיימת כעת הציפיות לעליית ריבית בארה"ב ובמדינות המערביות האחרות צפויות להמשיך ולעלות.

איזה סקטור התבלט בתקופת עליית התשואות

רוב שוקי המניות בעולם רשמו תשואה חיובית בשבוע האחרון (למעט יפן ו-LATAM), אך עם הרבה תנודתיות. מדד S&P500 כבר 25 ימי מסחר לא הגיע לשיא חדש, הרצף הארוך ביותר מאז נובמבר 2020. מכפיל רווח עתידי שלו ירד ל-21.6, עדיין גבוה היסטורית, אך כבר לא מאוד רחוק מהרמה בסוף 2019 שעמדה קרוב ל-20.

עליית תשואות אג"ח בעשרים הימים האחרונים (מ-1.3% ל-1.6% באג"ח ל-10 שנים), שהייתה אחת הסיבות העיקריות לתנודתיות בשוק המניות, מספקת הזדמנות טובה לבדוק איך תפקדו המדדים והסקטורים השונים בארה"ב, זאת לקראת המשך עליית תשואות שצפוי להערכתנו.

 • מדדי המניות של החברות הקטנות יותר כגון Russell 2000 (עלה בתקופה זו ב-2.3%) ו-S&P Midcap 400 (2.1%) השיגו תשואה עודפת על פני S&P500 (0.8%) ו- Nasdaq (9%-(.
 • הסקטורים Finance, Materials ו-Communication בלטו לטובה (לא כללנו סקטור האנרגיה שהמניות שלו עלו ללא קשר לעלייה בתשואות), כאשר את הביצועים החלשים ביותר הציגו Health Care, Utilities ו-Real Estate.

 

 

גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")

מסמך זה הוכן על ידי מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "החברה"). מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא. אין לראות במסמך זה הצעה, המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא לביצוע עסקה כלשהי בניירות ערך או בכל מוצר פיננסי אחר. החברה עוסקת בין השאר בשיווק השקעות ללקוחות כשירים ועשוי להיות לה עניין באמור במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים.  במידע הכלול במסמך זה עלולות להיות טעויות\ שינויי שוק ו/או שינויים אחרים. החברה אינה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף, שייגמרו למי שמסתמך  על האמור במסמך זה, כולו או חלקו, ככל שייגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע הכלול במסמך זה עשוי ליצור רווחים בידי העושה בו שימוש. כל הזכויות, לרבות קניין רוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות לחברה ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות הפצתו ו/או העתקתו, כולו או חלקו ללא קבלת אישורה מראש ובכתב.

/10/202110                                         

תאריך פרסום האנליזה

;