18 ספטמבר 2017
אלכס זבז'ינסקי
מאת : אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

סביבת האינפלציה בישראל נשארת נמוכה. מחירי הדירות לא יורדים

אלכס זבז'ינסקי
18 ספטמבר 2017
מאת: אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

עיקרי הדברים

 • מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3% בחודש אוגוסט. בעיקר תרמו לעליית המדד סעיפי הנופש,  הדיור והתייקרות הדלק. בסה"כ, סביבת האינפלציה צפויה להישאר נמוכה. אנו צופים שמדד המחירים יעלה ב-12 החודשים ב-0.2%. ציפיות האינפלציה הגלומות גבוהות מדי ביחס לסביבת האינפלציה בפועל.

 • שוק הדיור ממשיך להתקרר מבחינת כמות העסקאות, אך ההאטה בקצב התייקרות מחירי הדירות נעצרה. ההאטה בשוק הדיור צפויה להשפיע להתמתנות בצמיחת המשק.

 • יצוא הסחורות ממשיך להשתפר באיטיות, אך התחזקות השקל בשנתיים האחרונות צפויה להאט את קצב השיפור.

 • העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים נותר יחסית יציב ברבעון השני וצפוי להמשיך ולתמוך בהתחזקות השקל.

 • הנתונים הכלכליים האחרונים בארה"ב מושפעים מההוריקן ומקשים על זיהוי המגמה. ה-FED צפוי להכריז על תחילת צמצום מאזנו השבוע. אנו מעריכים שהתוואי החזוי המעודכן של ריבית ה-FED ירד אך יישאר מעל תחזיות השוק.

 • נמשך שיפור בנתונים הכלכליים באירופה.

 • ה-BOE במפתיע אותת על עליית הריבית הקרובה בתגובה לעלייה באינפלציה. בנוסף, נשמעו התבטאויות מנציגי ה-ECB  לגבי הצורך לצמצם את המדיניות.

 • תשואות האג"ח בעולם עברו למגמת עלייה בתגובה לסימני התחזקות האינפלציה, המסרים הנצים מהבנקים המרכזיים וכוונות הממשל בארה"ב להציג רפורמה במס. אנו מעריכים שעליית התשואות תימשך. שוקי המניות מגיבות לשיפור בצמיחה בעולם.


מאקרו ישראל.

סביבת האינפלציה ממשיכה להיות נמוכה
מדד המחירים לצרכן עלה בהתאם לתחזית ב-0.3%. מחירי הפירות, ההלבשה והנעלה והתקשורת ירדו מעבר לתחזית שלנו. מנגד, סעיף החינוך והתרבות וסעיף המזון עלו מעל התחזית. התייקרות הדלק הוסיפה כעשירית למדד. כמו כן, סעיף הארחה, נופש וטיולים וסעיף הדיור הוסיפו את התרומה העונתית שלהם של 0.1% כל אחד.

קצב האינפלציה עלה ממינוס 0.7% למינוס 0.1%  בזכות העובדה שמדד אוגוסט 2016 שיצא מהספירה ירד ב-0.3% .
אנו מותירים את התחזית שלנו לאינפלציה ב-12 החודשים הבאים ברמה של 0.2%. מדד ספטמבר צפוי לרדת ב-0.1% ויושפע מהתייקרות הדלק מחד והוזלת הצהרונים מאידך. מדד אוקטובר צפוי לעלות ב-0.1% ונובמבר לרדת ב-0.3%.
סביבת האינפלציה ממשיכה להיות מתונה ולא נראה שהגידול בשכר והאבטלה הנמוכה משפיעים עליה משמעותית. השקל חזר כמעט לרמות הנמוכות שלו מול הדולר האמריקאי. הפיחות בשערו שנרשם עד לפני חודש היה קצר מדי כדי להשפיע על המחירים של המוצרים המיובאים לאורך זמן.

קצב העלייה בסעיף הדיור עמד ב-12 החודשים האחרונים על 1.5%, בדומה לחודשים האחרונים, אך הממוצע השנתי יורד בהדרגה. אנו מעריכים שעודף הדירות להשכרה בפריפריה, בעיקר בפרויקטים החדשים, ימשיך ללחוץ על המחירים כלפי מטה.

 

שוק הנדל"ן מתקרר, אך המחירים לא יורדים
שוק הנדל"ן ממשיך להתקרר, כפי שפורסם בסקירה של הכלכלן הראשי במשרד האוצר. ירידה ברכישות הדירות הביאה לירידה של כ-12% בהתחלות הבנייה במחצית הראשונה של השנה לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

לפי הנתונים של הלמ"ס, קצב העלייה השנתי במחירי הדירות בבעלות התייצב על כ-4.5%. אולם, הקצב החצי שנתי עלה מ-1.3% בחודש מרץ ל-4.2% ביוני. למחירי הדירות יהיה קשה לרדת כל עוד מצבו של המשק, בפרט של שוק העבודה, טוב. נציין שבחודשים האחרונים חלה ירידה בריבית על משכנתאות.

ההאטה בשוק הנדל"ן גורמת להאטה בצריכה הפרטית. קיים מתאם גבוה בין מכירות הדירות החדשות לבין השינוי בצריכה הפרטית. הסיבות לכך קשורות להשפעת אפקט העושר, בפרט על המשקיעים בשוק הדיור, הקטנת הצריכה הקשורה למעברי הדירות, עלייה בנטייה לחסוך של המשפחות הממתינות לדירה במסגרת מחיר למשתכן וסיבות נוספות. 

שורה תחתונה: הקיפאון בשוק הדיור צפוי להאט את הצמיחה במשק, בפרט בצריכה הפרטית ובהשקעות.

 

יצוא הסחורות ממשיך להשתפר, אך התחזקות השקל תקשה על מגמת השיפור

מגמת הצמיחה ביצוא הסחורות נמשכת, אולם, במבט קדימה, התחזקות השקל בשנתיים האחרונות צפוי להוביל להיחלשות היצוא. כמובן, שהמגמה תלויה גם בהתפתחות סחר החוץ בעולם, שלפי האינדיקאטורים המובילים שפרסם ארגון הסחר העולמי, צפוי דווקא להשתפר.

באשר לשקל, ההתפתחויות במאזן התשלומים של ישראל ברבעון השני לא מבשרות על היחלשות הלחצים עליו. העודף המצטבר שנובע מתנועות הסחר, ההשקעות הישירות והתנועות הפיננסיות ממשיך לנוע בסביבות כ-10 מיליארד דולר בשנה.


מאקרו עולם.

הנתונים האחרונים בארה"ב מושפעים מההוריקן ומקשים על זיהוי המגמה
חלק מהנתונים שהתפרסמו בארה"ב מתייחסים כבר לתקופת ההוריקן בסוף חודש אוגוסט. ניסיון העבר מלמד שהשפעות ההוריקנים פוגעות בצמיחה הכלכלית ברבעון בו הם מתרחשים ויכולות להוריד עד אחוז מהצמיחה ברבעון בהתאם לנסיבות. אולם, ברבעון עוקב כבר רואים את ההשפעה החיובית של עבודות השיקום.

הנתונים שעדיין משקפים את התקופה לפני ההוריקן היו חיוביים. כמות המשרות הפתוחות עלתה לרמת שיא של כל הזמנים. מדד הסנטימנט של העסקים הקטנים עלה מעל התחזיות.

מדד המחירים לצרכן בארה"ב עלה בחודש אוגוסט ב-0.4%, מעל התחזית, אחרי שלושה חודשים בהם היה נמוך מהתחזית. קצב האינפלציה עלה ל-1.9% לעומת 1.7% בחודש הקודם, כאשר מדד הליבה עלה ב-1.7%.

יש לציין, שלפי הסקר של העסקים הקטנים, הם מעלים מחירים, מה שהיסטורית היה מוביל לשינויים באינפלציה.
לפי הערכתנו, קצב האינפלציה בארה"ב צפוי להתגבר בחודשים הקרובים בהשפעה של השיפור בצמיחה, היחלשות הדולר, מחירי הנפט שעלו מהתחתית בחודש יוני כבר ביותר מ-20%, עליית מחירי המתכות והשפעות ההוריקן.


שווקים.

עלייה באינפלציה, התבטאויות הבנקים המרכזיים ושיפור בכלכלה מעלים את תשואות האג"ח
אירועים רבים דחפו בשבוע שעבר לעליית התשואות בשוק האג"ח בארה"ב ומחוץ לה:

 • בתגובה להפתעה במדד המחירים בארה"ב, ציפיות האינפלציה הגלומות רשמו עלייה נוספת.

 • נציגי הממשל האמריקאי הודיעו שב-25/9 יפרסמו את המסגרת הכללית לרפורמה במס, עליה סיכמו עם נציגי בית הנבחרים. נזכיר שהבטחות לרפורמה במס אחרי בחירתו של טראמפ הייתה אחת הסיבות המרכזיות לעליית תשואות האג"ח.

 • בבריטניה נרשמה ההפתעה במדד המחירים לצרכן לאחר שקצב האינפלציה עלה מ-2.6% ל-2.9%. לאחר מכן, השווקים הופתעו מכוונות הבנק המרכזי הבריטי להעלות את הריבית כבר בחודש נובמבר, עליהן הצהיר בהודעת הריבית.

 • אם הריבית בבריטניה תעלה כבר בעוד חודשיים זה יהווה תקדים של עליית הריבית עוד לפני הפסקת רכישות האג"ח. הבנק המרכזי האירופאי עשוי לאמץ אותו עוד במהלך שנת 2018. אנו מעריכים ששוודיה עשויה להיות הבאה בתור להעלות את הריבית. במדינה זו הריבית הקצרה עומדת על מינוס  0.5% והאינפלציה כבר עלתה מעל 2%.

 • גם באירופה דיבר אחד מחברי הועדה המוניטארית (Lautenschlaeger) על הצורך להתחיל ולצמצם את המדיניות המוניטארית כבר בקרוב.

תשואות האג"ח עלו, כמו גם הערכות לעליית הריבית בארה"ב, אך הציפיות עדיין נמוכות ומגלמות עליית ריבית אחת בלבד בשנה הקרובה. ישיבת ה-FED השבוע צפויה להוציא לפועל את התוכנית לצמצום מאזנו. תוכנית זו מהווה תחליף להעלאת הריבית ועשויה לגרום להנמכת תוואי הריבית הצפוי ע"י הבנק המרכזי. השוק בסה"כ מוכן לכך. לעומת זאת, אם נגידי ה-FED יבחרו להשאיר את התוואי ללא שינוי בגלל הצמיחה הכלכלית המשתפרת, נוכח ההתפתחויות שציינו לעיל שוק האג"ח יופתע וצפוי להגיב ע"י עליית תשואות.

 

שורה תחתונה: האינפלציה בעולם מראה סימני שינוי כיוון. מתרבות התבטאויות נציגי הבנקים המרכזיים במדינות שונות בעד יציאה מהמדיניות המוניטארית "סופר-מרחיבה".

למרות סביבת האינפלציה האפסית, ציפיות האינפלציה בישראל גבוהות יחסית
לאחר פרסום המדד המחירים בישראל, האינפלציה בשנה האחרונה עומדת על מינוס 0.1% . בסיכום חמש השנים האחרונות האינפלציה בישראל לא עלתה כלל. גם אם ננטרל את ההשפעה על האינפלציה של הצעדים האדמיניסטרטיביים של הממשלה וההשפעה של הוזלת הדלק, נקבל שהאינפלציה השנתית הממוצעת בחמש השנים האחרונות הייתה 0.4% בלבד.


למרות קצב האינפלציה הנמוך, ציפיות האינפלציה הגלומות בשוק האג"ח לא ירדו בחודשים האחרונים ועומדות ברמה ממוצעת של השנתיים האחרונות. ציפיות האינפלציה ל-5 השנים בישראל עומדות על כאחוז ולמעשה גבוהות בכ-1% מהאינפלציה הממוצעת בפועל בחמש השנים האחרונות. פער גדול יותר בין הציפיות לאינפלציה בפועל קיים רק בבריטניה, אך שם האינפלציה האיצה בשנה האחרונה ועומדת ברמה של כ-3%.


אם האינפלציה נותרה נמוכה בשנים האחרונות למרות הירידה באבטלה, עלייה בשכר, צריכה פרטית חזקה, ניפוח בועת הנדל"ן, גידול מהיר בהוצאות הממשלה ובתנאי הריבית האפסית, הסיכוי לעלייה משמעותית באינפלציה בשנים הבאות נראה לא גבוה. הצמיחה להערכתנו תאט בגלל ההאטה בשוק הנדל"ן ובשאר הנסיבות לאינפלציה נמוכה  לא צפוי שינוי חד.


שורה תחתונה: לפי הערכתנו, ציפיות האינפלציה בשוק גבוהות מדי לעומת סביבת האינפלציה בפועל ולאור הגורמים המשפיעים עליה.

 


פרטי מכין האנליזה
אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק
בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411
השכלה- כלכלן
תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.
תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.
ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות
2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל
פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה
מיטב דש ברוקראז' בע"מ.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818
גילוי נאות מטעם מכין האנליזה
למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.
גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")
ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.
סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.
1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
עצמאות שיקול הדעת
אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.
18-09-2017           זבז'ינסקי אלכס
תאריך פרסום האנליזה

;