24 יולי 2016
אלכס זבז'ינסקי
מאת : אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

החדשות הטובות מארה"ב תומכות בשוקי המניות בעולם

אלכס זבז'ינסקי
24 יולי 2016
מאת: אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

עיקרי הדברים

 • משרד האוצר הוריד תחזיות הצמיחה, אך העלה תחזיות התעסוקה, השכר וגביית המסים.

 • הפדיון בענפי המשק צומח בקצב גבוה ומסביר את הרמה הגבוהה של גביית המסים. בענפים הקשורים לתחום הנדל"ן ניכרת האטה בפדיון. בענפי המסחר הואץ גידול בפדיון.

 • התעשייה המקומית סובלת מחולשה בהזמנות ליצוא, בעיקר בענפי טכנולוגיה עילית, אך נהנית מגידול בהזמנות לשוק המקומי.

 • ההוזלה הצפויה של הדלק וביטוח החובה גרמו להורדת תחזית האינפלציה. לעומת זאת, כוונת האוצר להטיל מס על מחזיקי 3 דירות ומעלה עשויה לייקר שכר דירה.

 • ניתוח הגורמים המקומיים המשפיעים על הורדת האינפלציה בישראל מעבר לצעדי הממשלה, מראה שהשפעות התחרות למחירים המקומיים מצד חו"ל חזקות יותר בישראל מאשר במדינות האחרות וממשיכות להתעצם.

 • בנק ישראל לא צפוי לשנות את מדיניותו בהחלטתו השבוע.

 • הנתונים הכלכליים מראים שהנזק הראשוני לסנטימנט בכלכלת בריטניה מה-Brexit היה יחסית משמעותי. באירופה, ההשלכות מורגשות לעת עתה הרבה פחות.

 • הבנקים המרכזיים קצת "אכזבו" לאחרונה את הציפיות. יחד עם זאת, העמקת הצעדים הקיימים ע"י הבנקים המרכזיים, במיוחד באירופה, בריטניה ויפן עלולים לגרום יותר נזק לבנקים מאשר להביא תועלת לכלכלה.

 • שוקי המניות בעולם ממשיכים לעלות בעיקר בהשפעת הנתונים הכלכליים החזקים בארה"ב והדוחות הטובים של החברות האמריקאיות.


מאקרו ישראל
.

למרות שמשרד האוצר הוריד את תחזיות הצמיחה לשנים 2016-2018 ל-2.5%, 2.7% ו-2.8% בהתאמה, הכלכלה המקומית ממשיכה לתפקד בצורה די טובה. הבעיות שבגללן התחזית ירדה, שקשורות בעיקר ליצוא, אינן נוגעות באופן מיידי לחיי האזרחים. דווקא בכל הפרמטרים שמשפיעים על רווחת האזרחים בהווה - השכר הריאלי, התעסוקה וגביית המסים, משרד האוצר עדכן את התחזית כלפי מעלה.

גם סקר החברות של בנק ישראל לרבעון השני מצביע על תמונה חיובית של שיפור בצמיחת המגזר העסקי בעיקר בענפים שפעילותם ממוקדת בביקוש המקומי.

 

הורדת תחזית האינפלציה בעקבות ההוזלות הצפויות של מחירי הדלק וביטוח החובה
בשבוע שעבר התפרסמו מספר הודעות לגבי הפעולות היזומות של משרד האוצר להפחתת המחירים והידיעות על הוזלות המחירים מסיבות אחרות:

 • החל מחודש אוקטובר יוזלו מחירי ביטוח החובה בשיעור של 15%. התרומה למדד צפויה להסתכם בכ-0.15%.

 • נשקלת הטלת פטור ממכס על יבוא עגבניות בחגים.

 • נשקל ביטול המכס על דגים עד 2018.

 • הוטל פיקוח על מחירי תחליפי חלב לתינוקות.

 • מתנהל מו"מ מול ארה"ב להסרת המכסים על יבוא בשר ומוצרים נוספים.

 • הודעות על הוזלות המוצרים ע"י תנובה.

 • בעקבות הירידה במחירי הנפט, הוזלת הדלק צפויה לתרום כ-0.1% למדד חודש אוגוסט.

 • מנגד, שר האוצר מתכוון להטיל מס מיוחד על מחזיקי 3 דירות ומעלה. צעד זה צפוי לזרז בלימת מחירי הדירות בבעלות. אולם, חלק מהמס עשוי להתגלגל על השוכרים, במיוחד באזורי הביקוש. בנוסף, הטלת המס עלולה לפגוע בהיצע של הדירות להשכרה לאורך זמן.

בעקבות הוזלת ביטוח החובה והדלק מחד, וההשפעה הצפויה של הטלת המס על בעלי הדירות מנגד, הורדנו את התחזית לאינפלציה ב-12 החודשים הקרובים ל-0.5%.

למרות שהשקל התחזק בכ-1.7% ביחס לסל המטבעות בחודש האחרון ושוב מתקרב לרמות התחתית, בנק ישראל צפוי להשאיר את מדיניותו ללא שינוי בהחלטתו השבוע.

 

האינפלציה בישראל ירדה הרבה מעבר למה שנובע מהכוחות העולמיים
כפי שכתבנו לעיל, הממשלה ממשיכה לפעול במרץ להורדת יוקר המחיה, מה שצפוי לגרום לאינפלציה בישראל להיות נמוכה יחסית לסביבת האינפלציה העולמית.

גורם נוסף שפועל להוזלת האינפלציה אינו ייחודי רק לישראל וקשור להתרחבות התחרות של המחירים המקומיים מול חו"ל בעקבות התפתחות המסחר האלקטרוני וגידול בנסיעות לחו"ל. יחד עם זאת, יתכן וגם כאן הכוחות הפועלים בישראל להוזלת המחירים היו חזקים יותר מאשר בעולם בעקבות העלאת רף המחירים פטור ממכס של המוצרים הנרכשים באינטרנט בחו"ל ומדיניות "שמיים פתוחים" שהוזילה כרטיסי הטיסה.

ההשפעות הללו באות לידי ביטוי בנתוני הצריכה של הישראלים בחו"ל בנתוני התמ"ג ובפילוח הרכישות בכרטיסי אשראי בין ישראל לחו"ל.

מספר העסקאות בכרטיסי אשראי שנעשו בחו"ל (ישירות ובאינטרנט) עלה ב-60% בין 2013 ל-2016.כאשר סכומי עסקאות עלו ב-45%. לצורך השוואה, בישראל הגידול היה 20% ו-14% בהתאמה. כתוצאה מזה, סכומי העסקאות בחו"ל מהווים כעת כ-7% מסך העסקאות בכרטיסי אשראי לעומת כ-5% בשנת 2011.

צריכת הישראלים בחו"ל, כפי שבאה לידי ביטוי בנתוני התמ"ג, גדלה בין השנים 2013-2016 ב-28% לעומת 9% בלבד בישראל. צריכת הישראלים בחו"ל מהווה עדיין רק כ-2.7% מסך ההוצאה לצריכה המקומית, אך כאן צריכים לקחת בחשבון שהצריכה המקומית כוללת שירותים שונים שאין להם תחליף בחו"ל כגון שירותי הדיור, התקשורת, הבריאות, החינוך וכו'. כמו כן, גם המזון, הרכבים או הריהוט כמעט ולא קונים בחו"ל. לפיכך, הצריכה בחו"ל הגיעה כבר לכ-14% מהצריכה המקומית הרלוונטית שיש לה תחליף בחו"ל.

כדי לקבל הערכה לגבי השפעת הגורמים המקומיים בזירת המחירים, השווינו את עליית המחירים בישראל לעומת השינוי הממוצע במדינות ה-OECD לפני ואחרי 2011.

השינוי המצטבר במדד המחירים בישראל ללא המזון והאנרגיה בין השנים 2008-2011 היה כמעט כפול לעומת הממוצע במדינות ה-OECD. לעומת זאת, בין השנים 2012-2015 המחירים ב-OECD עלו בשיעור כפול בהשוואה לישראל. גם  במדד מחירי השירותים ללא שירותי הדיור, התמונה התהפכה בין שתי התקופות. נוסיף, שגם במחירי המזון התמונה דומה.

לסיכום, השפעת התחרות למחירים המקומיים מצד חו"ל חזקה יותר בישראל מאשר במדינות האחרות וממשיכה להתעצם.

מאקרו עולם.

הפגיעה הראשונית של בריטניה מה-Brexit הייתה יחסית חזקה, לעומת הכלכלה האירופאית
הנתונים המצטברים אחרי ה-Brexit , שבעיקר כוללים בינתיים נתוני הסנטימנט, מתחילים להתגבש לתמונה ראשונית של השפעת האירוע על בריטניה ואירופה.

אחד הנתונים המקיפים יותר היה פרסום מדדי מנהלי הרכש באירופה ובבריטניה בסוף השבוע. מגזרי השירותים בגרמניה ובצרפת לא ספגו פגיעה ניכרת בחודש יולי והמדד אף עלה במדינות אלה לעומת חודש יוני. בבריטניה, לעומת זאת, ירד המדד בחדות לרמה המסמנת התכווצות מהירה בפעילות. גם במגזר התעשייה התמונה הייתה דומה. בבריטניה ירד המדד בצורה חדה מתחת ל-50. בצרפת וגרמניה לא ניכר שינוי משמעותי.

שווקים.

המשקיעים לא באמת רוצים שה-ECB ו-BOJ ירחיבו תמריצים, לפחות לא בכלים הנוכחיים

הבנקים המרכזיים אכזבו מעט את הציפיות בשבועיים האחרונים. הבנק המרכזי הבריטי לא הוריד את הריבית בניגוד לציפיות. גם ה-ECB היה יחסית מינורי בהצהרותיו. ביפן המשקיעים התאכזבו מפסילת רעיון Helicopter money ע"י הנגיד היפני.

אנו חושבים שהאכזבה מהבנקים המרכזיים לא באמת אמיתית ולשווקים יש דווקא סיבה לחשוש מהעמקת ההתערבות של ה-ECB וה-BOJ, במיוחד מהורדה נוספת של הריבית. התנהגות מניות הבנקים ביחס למדד מניות כללי בארה"ב, אירופה, בריטניה ובמידה קטנה יותר ביפן תואמת בצורה כמעט מושלמת את הציפיות לריבית. אם בארה"ב ירידה במניות הבנקים פירושה רק הפסדים למשקיעים, אז באירופה ובאנגליה זה מייד מעלה חשש מפני ערעור יציבות הבנקים, מה שעלול להצית משבר חדש.

הנתונים בארה"ב ודו"חות החברות דוחפים את השווקים לעליות
הסיבות העיקרית לעליות בשוקי המניות נמצאות בארה"ב וכוללות הנתונים הכלכליים החזקים והדו"חות הטובים יחסית של החברות האמריקאיות שהתפרסמו עד עתה.

מדד ההפתעות בנתונים הכלכליים של Citi בארה"ב נמצא בשיא מאז סוף שנת 2014.  דוחות החברות האמריקאיות שהתפרסמו עד עתה (כרבע מהחברות הלא פיננסיות במדד S&P500) הכו את תחזית הרווח ב-80.6% מהמקרים לעומת 78% ברבעון הקודם. הנקודה החשובה והחיובית עוד יותר, שלראשונה ברבעונים האחרונים נרשם גידול ברווח ובמכירות לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

הסיכויים לעליית הריבית עולים, אך לא התשואות הארוכות, ובצדק

קיים סיכוי אפסי שהבנק המרכזי האמריקאי יעלה את הריבית בישיבתו השבוע, אך השווקים חזרו להערכות דומות לגבי הסיכוי לעליית הריבית עד סוף השנה לאלו שהיו לפני ה-Brexit ברמה של קרוב ל-50%. בתגובה לעלייה בציפיות הריבית, הדולר כבר התחזק בכ-3% מול סל המטבעות DXY בחודש האחרון, מה שעלול להחליש את היצוא והייצור האמריקאים בחודשים הבאים.

 

המרווחים בדירוגים נמוכים ירדו לרמות נמוכות מדי
מרווחי האג"ח הקונצרניות בישראל המשיכו לרדת בתקופה האחרונה. בדירוגים A/AA המרווחים עדיין גבוהים משמעותית בהשוואה לשנים 2011 וב-2013-2014. לעומת זאת, בדירוג BBB המרווחים הנוכחיים ירדו לרמות הנמוכות ביותר בשנים האחרונות. גם המרווח הממוצע של מדד תל בונד תשואות צמוד ירד לאחרונה לרמות הנמוכות שהיו בשנים 2013-2014.

 

אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק

בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411

השכלה- כלכלן

תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.

תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.

ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות

2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל

פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה

מיטב דש ברוקראז' בע"מ.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818

גילוי נאות מטעם מכין האנליזה

למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.

גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")

ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.

סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.

 1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
 2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
 3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
 4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
 5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
 6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.

עצמאות שיקול הדעת

אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.

24-07-2016                                          זבז'ינסקי אלכס

תאריך פרסום האנליזה

 

;