18 דצמבר 2017
אלכס זבז'ינסקי
מאת : אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

נמשך שיפור מואץ במצב הכלכלי בעולם

אלכס זבז'ינסקי
18 דצמבר 2017
מאת: אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

עיקרי הדברים

 • מדד המחירים לחודש נובמבר ירד ב-0.3%. סביבת האינפלציה ממשיכה להיות מתונה. בהתחשב בצעדים הרגולטוריים שהוכרזו בתקופה האחרונה, הורדנו את תחזית האינפלציה השנתית ל-0.2%.

 • קצב העלייה השנתי של מחירי הדירות בבעלות ירד ל-2.9%, הנמוך ביותר מאז ספטמבר 2012. אנו מעריכים שהקצב ימשיך לרדת.

 • העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים  של ישראל ירד השנה לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הכוחות הכלכליים עדיין ממשיכים לתמוך בשקל, אך פחות מבעבר.

 • יצוא הסחורות מישראל צפוי להיחלש באופן יחסי להתפתחויות בעולם בגלל עוצמתו של השקל בשנתיים האחרונות.

 • הנתונים הכלכליים המתפרסמים בעולם ממשיכים להצביע על האצה בצמיחה הכלכלית.

 • שני בתי הנבחרים הגיעו לנוסח משותף של הרפורמה במס בארה"ב ואמורים להצביע עליו בקרוב. הכלכלה האמריקאית עומדת לקבל דחיפה מצד המדיניות הפיסקאלית, כאשר הצמיחה מאיצה ושוק העבודה נמצא בתעסוקה מלאה.

 • אנו מעריכים שהסיכוי לשלוש העלאות ריבית ה-FED במהלך 2018 גבוה למרות האינפלציה המתונה. מגמת ההשתטחות בעקום התשואות צפויה להיבלם.

 • למרות עליית הריבית בארה"ב, אטרקטיביות האג"ח האמריקאיות בעיני המשקיעים הזרים במונחי מטבע מקומי, במיוחד מיפן ומאירופה, ירדה בחדות בשבוע שעבר עקב התייקרות משמעותית של עלויות גידור המטבע.    

 

מאקרו ישראל.

סביבת האינפלציה ממשיכה להיות מתונה
מדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר ירד ב-0.3%, לעומת התחזית שלנו לירידה של 0.2%. בעיקר תרמו לירידה סעיף הפירות והירקות, החינוך והתרבות והתחבורה והתקשורת. סעיף הפירות והתקשורת ירדו יותר מהתחזית שלנו, כאשר לא היו כמעט הפתעות מיוחדות בכיוון נגדי.
ב-12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-0.3%. המדד ללא אנרגיה עלה ב-0.2%.

לא נראה שיש כעת כוח מספיק חזק שמעלה את סביבת האינפלציה במשק. נציין גם ,שמדד מחירי השירותים המקומיים שמשקף סביבת האינפלציה המקומית דווקא התמתן בחודשים האחרונים.

בתוך פחות משבועיים התפרסמו מספר צעדים של הרגולטורים להוזלת יוקר המחייה שכללו הוזלת החשמל, ביטול המכסים ומסי קנייה על שורה של מוצרי צריכה, הצעדים להוזלת מוצרי חלב וההוזלות בתחבורה.

אנו כללנו בינתיים בתחזית רק את הוזלת החשמל וביטול המכסים. אנו מעריכים שהשפעתם המצטברת תעמוד על כ-0.25%. הוזלת מוצרי חלב והצעדים בתחום התחבורה הציבורית צפויים במהלך השנה, אך בינתיים לא נכללו בתחזית שלנו.

נוסיף, שלפי ההתפתחויות במחירי הסחורות החקלאיות בעולם, שהמשיכו לרדת מתחילת השנה, ובהתאם לקשר שלהם לסעיף המזון במדד, מחירי המזון בישראל צפויים לרדת במהלך השנה הקרובה.

אנו צופים שמדד חודש דצמבר יעלה ב-0.1%, מדד ינואר ירד ב-0.5% ומדד פברואר ירד  ב-0.2%. תחזית האינפלציה ב-12 החודשים הקרובים עומדת על  0.2%.

נציין שמחירי הדירות בבעלות, שלא כלולים במדד המחירים, מתחילים לשקף האטה בשוק הדיור. קצב העלייה השנתי של מדדי מחירי הדירות בבעלות ירד ל-2.9%, נמוך ביותר מספטמבר 2012. אנו צופים המשך התמתנות מחירי הדירות.


ציפיות האינפלציה בשוק עלו, למרות גורמים רבים שצפויים למתן קצב עליית המחירים
ציפיות האינפלציה הגלומות בשוק האג"ח עלו משמעותית בחודשיים האחרונים, במיוחד בטווחים הקצרים והבינוניים בשיעור של כ-0.2%-0.35% והגיעו לרמות בין 0.6% (שנתיים) ל-1.1% (חמש שנים). ציפיות אלו גבוהות משמעותית לעומת התחזית שלנו לאינפלציה בשנה הקרובה. אנו לא רואים התחזקות משמעותית בסביבת האינפלציה בתנאים של האטה בצמיחת המשק והגברת הגורמים שצפויים למתן את עליית המחירים כגון הרגולציה והטכנולוגיה (כניסת אמזון לדוגמה).

 

חולשה ביצוא הסחורות צפויה להימשך
בינתיים, מגמת התאוששות של יצוא הסחורות שחלה השנה התמתנה מעט בחודשים האחרונים. בחודשים ינואר-נובמבר של השנה יצוא הסחורות של הענפים הגדולים בישראל כגון רכיבים אלקטרוניים, כימיקליים, ציוד חשמלי וכלי תחבורה ירד לעומת התקופה המקבילה אשתקד. יצוא התרופה נותר בינתיים ללא שינוי, אך לאור האירועים בחברת טבע תיתכן ירידה בשנה הקרובה.
הקשר בין יצוא הסחורות לשינויים בשע"ח של השקל מראה שבשנתיים הקרובות קצב הגידול של יצוא הסחורות צפוי להתכווץ. כמובן שההתפתחות בפועל תלויה במצבו של סחר החוץ בעולם.

 

מאקרו עולם.

רוב הנתונים הכלכליים במקומות שונים בעולם ממשיכים להצביע על צמיחה מואצת
הכלכלה העולמית ממשיכה לשוט קדימה בלי להראות סימני חולשה. מבין הנתונים של השבוע האחרון בלטו:

 • מדד הפתעות בנתונים הכלכליים של סיטי בארה"ב ובאירופה טיפס לרמות הגבוהות של חמש השנים האחרונות.

 • מדד מנהלי הרכש באירופה, גם בתעשייה וגם בענף השירותים, היה גבוה מהתחזיות, כאשר המדד בתעשייה כובש מדי חודש שיאים חדשים. קצב הגידול בייצור התעשייתי באירופה עלה לשיא מאז המשבר ולאחת הרמות הגבוהות מאז הקמת גוש האירו. קצב הגידול במספר המועסקים ברבעון השלישי עלה לרמה הגבוהה ביותר מאז שנת 2007.

 • גם ביפן נרשמו חדשות טובות. קצב הגידול השנתי בייצור התעשייתי התחזק. התפרסמו תוצאות הסקר הרבעוני Tankan לפעילות במגזר העסקי. התוצאות היו טובות במיוחד במגזר התעשייה. החברות צופות שיפור בפעילות גם בהמשך.
  תוצאות הסקר היו טובות במיוחד בקרב החברות הקטנות, מה שיכול להצביע שגם הביקושים המקומיים ביפן, בה מתמקדת הפעילות של החברות הללו, די חזקים.

 • בארה"ב עלה מדד סנטימנט העסקים הקטנים לרמה הגבוהה ביותר מאז שנת 1983. אחת הסיבות העיקריות לתוצאה זו הייתה קפיצה בתחזיות החברות לגיוס עובדים.

 • קצב הגידול השנתי במכירות הקמעונאיות בארה"ב עלה בחדות בחודשים האחרונים ל-4.5%, הגבוה ביותר מאז אמצע שנת 2015. גם מדד הייצור התעשייתי הגביר קצב הצמיחה. לפי האינדיקאטורים השוטפים, קצב הצמיחה במשק האמריקאי ברבעון הרביעי צפוי להיות כ-3.5%-4.0%.


שווקים.

הסיכוי ליותר משלוש העלאות ריבית ה-FED ב-2018 ירד
במבט לשנת 2018, הסיכוי ליותר משלוש העלאות ריבית ירד להערכתנו אחרי הישיבה האחרונה של ה-FED בגלל שלוש סיבות:

1. ה-FED הדגיש שלאינפלציה עדיין יש חשיבות גבוהה בהחלטותיו, למרות שהוא לא ממש מבין מדוע היא לא עולה. לראיה, ה-FED העלה את תחזית הצמיחה והוריד תחזית האבטלה לשנתיים הקרובות, אך לא שינה את תחזית האינפלציה.
דילמת ה-FED עשויה עוד להחמיר. מצד אחד, סימנים רבים, גם מהשבוע האחרון, מעידים שאינפלציה יותר גבוהה אמורה להגיע. מנגד, ההורדה במס החברות, שתשפיע במיוחד על החברות הפועלות בשוק האמריקאי, עשויה לאפשר לחברות להוזיל את המחירים. בסוף, הצמיחה תתגבר, אך לא תגביר את האינפלציה.

2. הנגידה הביעה הערכה שהשווקים הפיננסיים לא במצב התחממות יתר. ההערכה זו מפחיתה לחץ על ה-FED לזירוז צעדי הידוק מוניטארי.

3. אומנם תחזיות הצמיחה עלו והאבטלה ירדו, בין היתר בגלל השפעת הרפורמה במיסוי, אך בסה"כ לבנק המרכזי אין הערכות שהרפורמה תשנה באופן מהותי את המצב הכלכלי ותחייב תגובה מיוחדת של ה-FED.

 

השתטחות העקום האמריקאי קרובה למיצוי
התחזיות שפורסמו ע"י נגידי ה-FED במסגרת החלטת הריבית האחרונה צריכים להילקח בערבון מוגבל, במיוחד התחזיות לריבית, בגלל השינויים הפרסונאליים הרבים בסוף השנה בוועדה  המוניטארית שכוללים הנגידה, סגנה ועוד ארבעה נגידים מצביעים.

הפערים בין התחזית לריבית של הוועדה המוניטארית לבין התחזית המגולמת בחוזים על הריבית עדיין גדולים. לפי ה-FED עד סוף 2020 צפויות 7 עליות ריבית. השוק מתמחר רק 3.
בהתייחס לשוק האג"ח, ראינו אחרי החלטת הריבית אותה מגמה של עליית התשואות הקצרות והירידה בארוכות.

אנו מעריכים שהשתטחות העקום האמריקאי קרובה למיצוי והסיכון לעליית התשואות הארוכות גבוה. תוואי הריבית העתידי של ה-FED מגלם (בשיטה של מכפלת הריביות הקצרות) תשואת אג"ח ל-10 שנים ברמה של 2.8%.

שורה תחתונה: אנו מעריכים שהסיכוי שה-FED יעלה ריבית שלוש פעמים במהלך השנה הקרובה גבוהים. תשואות האג"ח הארוכות בארה"ב אינן מגלמות תוואי הריבית החזוי ע"י הבנק המרכזי.

 

אטרקטיביות האג"ח האמריקאיות בעיני הזרים ירדה משמעותית
בעקבות עליית הריבית בארה"ב וחשש מהתרוקנות הדולרים מהמערכת הפיננסית בגלל צעדי הרשויות בארה"ב, עלויות גידור המטבע ביחס לדולר האמריקאי התייקרו בחדות בשבוע האחרון. כתוצאה מזה, בניגוד לדעה הרווחת שטוענת שעליית הריבית בארה"ב פועלת להגביר אטרקטיביות של האג"ח האמריקאיות, במיוחד למשקיעים מחוץ לארה"ב, למשקיעים שבוחנים את התשואה במונחי מטבע מקומי התמונה בפועל הפוכה. התייקרות עלויות הגידור הופכת השקעה מגודרת באג"ח ממשלת ארה"ב ללא אטרקטיבית, למרות הרחבת פערי התשואות.

תשואת ה-TB האמריקאי מגודרת המטבע האירופאי ירדה לא רק מתחת לתשואת האג"ח הגרמנית הממשלתית ל-10 שנים, אלא גם מתחת לתשואה ל-5 שנים. גם למשקיעים היפניים, תשואת ה-TB האמריקאי ל-10 שנים במונחי היין ירדה לראשונה מתחת לתשואה אפסית של האג"ח היפני המקבילה.

האירופאים והיפנים הם בין שלושת המחזיקים הזרים הגדולים ביותר באג"ח ממשלת ארה"ב. להחלטתם למכור האג"ח האמריקאי בגלל הירידה בתשואה במונחי המטבע המקומי עשויה להיות השפעה מהותית על האג"ח האמריקאי.
 


בתקופה הקרובה צפויים ביצועים טובים למניות החברות שירוויחו מהרפורמה במס בארה"ב
בארה"ב שני בתי הנבחרים הגיעו לנוסח משותף של הרפורמה במס ואמורים להצביע עליו השבוע. מס חברות ירד ל-21% החל מ-2018. ארה"ב מקבלת דחיפה מהמדיניות הפיסקאלית, כאשר היא נמצאת כבר בהאצה בצמיחה ובמצב של תעסוקה מלאה.
למרות שלא מדובר בהפתעה, להערכתנו מניות החברות שירוויחו יותר מהרפורמה צפויות להתחזק במיוחד. מבין הענפים בהם החברות משלמות מסים גבוהים נמצאים:

 • מניות הטלקום שצפויות להגדיל את ההשקעות.
 • הבנקים, במיוחד הבנקים האזוריים.
 • מניות רשתות השיווק שייהנו גם מהורדה מס החברות וגם מגידול בביקושים של הצרכנים.
 • חברות האנרגיה שמשלמות שיעורי מס גבוהים.

 

פרטי מכין האנליזה
אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק
בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411
השכלה- כלכלן
תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.
תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.
ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות
2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל
פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה
מיטב דש ברוקראז' בע"מ.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818
גילוי נאות מטעם מכין האנליזה
למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.
גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")
ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.
סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.
1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
עצמאות שיקול הדעת
אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.
18-12-2017           זבז'ינסקי אלכס
תאריך פרסום האנליזה

;