9 פברואר 2020
אלכס זבז'ינסקי
מאת : אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

הנזק הכלכלי מוירוס קורונה יהיה גדול מהתקדימים הקודמים

אלכס זבז'ינסקי
9 פברואר 2020
מאת: אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

עיקרי הדברים 

 • הנתונים הכלכליים במשק מצביעים על המשך צמיחה יציבה.

 • העלייה בגביית המסים בישראל אינה מעידה על האצת הצמיחה, אלא על חזרה לקצב הגבייה התואם אותה.

 • למרות רכישות מט"ח מאסיביות ע"י בנק ישראל, השקל חזר להיות המטבע החזק בעולם בשבועות האחרונים. בנק ישראל עשוי להזדקק לדרכים נוספות להתמודד עם המצב.

 • האינדיקאטורים הכלכליים בעולם, שמתייחסים לתקופה של לפני מגפת הווירוס קורונה,  מצביעים על התאוששות קלה בפעילות התעשייה.

 • הנזק לפעילות הכלכלית כתוצאה מהתפשטות הווירוס צפוי להיות משמעותי יותר מאשר בתקופה של ה-SARS בשנת 2003, אך השפעתו עדיין צפויה להיות מוגבלת.

 • האינדיקאטורים בארה"ב מעידים על שיפור בצמיחת המשק.

 • שורה של בנקים המרכזיים בעולם חזרו להוריד ריבית בימים האחרונים.

 • לאור העלייה בסיכונים לכלכלה, ירידה חדה במחירי הסחורות והתחזקות הדולר, עלה הסיכוי להורדת הריבית בארה"ב.

 • שוקי האג"ח, הסחורות והמטבעות משקפים פסימיות גדולה לעומת האופטימיות בשוק המניות.


מאקרו ישראל.

נתונים כלכליים

 • ממצאי סקר הערכת עסקים בישראל מראים שהמשק ממשיך לצמוח בקצב יציב. הירידה בציון הסקר שנרשמה בחודשים הקודמים נמחקה בחודש ינואר.

 • עקב האטה בקצב הגידול של השכר הממוצע במשק ובמספר משרות השכיר, בעיקר במגזר העסקי, קצב הגידול של סך השכר במשק ירד לרמה הנמוכה בחמש השנים האחרונות. לגידול בסך השכר הריאלי יש קשר ניכר עם השינויים בצריכה הפרטית.

 

עלייה בגביית המסים אינה מעידה על האצת הצמיחה, אלא על חזרה לקצב שתואם את הצמיחה
הגירעון הממשלתי ירד בחודש ינואר ל-3.2% בזכות ירידה של כ-10% בהוצאות הממשלה ועלייה של כ-11.9% בהכנסות הממשלה לעומת ינואר אשתקד. היקף גבוה יחסית של פירעונות הממשלה במחצית הראשונה של השנה יגרום לצמצום הוצאותיה ויקטין את תרומה של הצריכה הציבורית לצמיחת המשק.

גידול בהכנסות הממשלה לא נובע מהאצה בפעילות הכלכלית. ההכנסות פשוט חוזרות לצמוח בקצב רגיל התואם את הצמיחה במשק לאחר הירידה הזמנית בגביית המסים בעקבות גבייה מראש במסגרת "מס הדיווידנד" והכנסות חד פעמיות חריגות. 

בנק ישראל לא מצליח לשמור על השקל
שע"ח של השקל שוב התחזק לשיא מול סל המטבעות תוך התנתקות משערו של הדולר בעולם. הדולר התחזק מתחילת השנה בכמעט 2.5% מול סל המטבעות העיקריים (DXY), אך השקל "הצליח" בכל זאת להתחזק מול הדולר בכ-0.8% וחזר להיות המטבע החזק ביותר בעולם בחודש האחרון מבין המטבעות העיקריים.

 • השקל התחזק למרות שהיקפי התערבותו של בנק ישראל במסחר במט"ח היו הגבוהים ביותר מאז שנת 2009. בחודשים נובמבר-ינואר בנק ישראל רכש קרוב ל-6.5 מיליארד דולר, כאשר בחודש ינואר לבדו הרכישות הסתכמו בכ-3 מיליארד דולר. 

 • השקל התחזק בחדות למרות שבנק ישראל העביר מסר נחוש בישיבת הריבית האחרונה. לפי דברי הנגיד אז, "...בנק ישראל ערוך למנוע ייסוף חריג של השקל באמצעות רכישת מט"ח ככל שיידרש,  ובפרט ככל שנעריך שהייסוף יהיה תוצאה של גורמים בעלי אופי פיננסי".

 • השקל התחזק למרות הסיכון שכרוך באפשרות שגם הבחירות הקרובות לכנסת לא יובילו להקמת הממשלה. תסריט זה טומן סיכון לא מבוטל להאטה בצמיחת המשק ועלייה בסיכון פיננסי.

  שורה תחתונה: ההתחזקות האחרונה של השקל, למרות ההתערבות של בנק ישראל במסחר במט"ח והבטחותיו למנוע ייסוף חריג, עלולה לערער אמינותו ולגרום להתחזקות מגמת הייסוף אשר תפגע בפעילות היצוא דווקא כאשר הסיכונים לכלכלה העולמית עלו, ותרחיק את בנק ישראל מהשגת יעד האינפלציה. בשבוע האחרון בנקים מרכזיים בשורת מדינות בעולם הורידו ריבית כדי להתמודד עם איומים החדשים הקשורים לווירוס קורונה ( ברזיל, רוסיה, פיליפינים, תאילנד, איסלנד). אצל חלקן הריבית ירדה לרמה הנמוכה היסטורית (ברזיל, תאילנד).

 

מאקרו עולם.

השפעות הווירוס על הפעילות הכלכלית צפויות להיות משמעותיות

בינתיים, מספר הנדבקים ב-Coronavirus כמעט הכפיל את עצמו בחמשת הימים האחרונים, אך זאת לעומת גידול של 200% לפני שבוע. קצב הגידול בנדבקים מחוץ לסין עלה מעט ביומיים האחרונים. אחוז החולים שמתו מהמחלה מסך החולים, דווקא עלה.

נשאיר את המסקנות האם סימנים אלו מעידים על דעיכת המחלה למומחים וננסה להבין את הנזק הכלכלי הפוטנציאלי בתסריט שהמצב הנוכחי יישאר עד סוף החודש. להערכתנו, הנזק מהמקרה הנוכחי יהיה גבוה יותר מאשר מ-SARS ב-2003:

 • משקל הכלכלה הסינית בכלכלה העולמית עלה מכ-4% בשנת 2003 שבה פרץ ה-SARS ל-16% היום, כאשר לפי ה-PPP המשקל אף מגיע ל-20%. ההשפעה אף גדולה יותר כי התיירות מסין (שלא נספרת בתמ"ג הסיני מהווה חלק משמעותי מאוד מסך כניסות התיירים במדינות רבות.

 • ה- SARS התרחש כאשר הכלכלה העולמית הייתה בתהליך התאוששות מהמשבר ולא בשלב מאוחר של המחזור הכלכלי. אז השווקים עדיין לא "התנפחו". מכפיל הרווח החזוי של S&P 500 היה כ- 14-15 בשנת 2003 ולא 19 כמו היום.
 • הצעדים המגבילים בהם נקטו כעת הרשויות בסין הנם חסרי תקדים, הרבה יותר נרחבים מאשר אלה שננקטו בתקופת ה-SARS.
 • חלק גדול מהנזק נגרם בגלל פאניקה. התהודה שיוצר Coronavirus  הרבה יותר חזקה מאשר ה-SARS בזמנו. כמות האזכורים בכתבות של בלומברג של המילה Coronavirus גדול פי 30 מאשר האזכורים של המילה SARS בשלב דומה של התפתחות המחלה (מספר ימים מאז הופיעה המגפה). ה-SARS הופיע לפני עידן הסמארטפונים מה שהשפיע על חשיפתו בתקשורת.  ה-SARS התחיל לרדת מהכותרות כשישה-שבעה שבועות לאחר הופעתו. אנחנו נמצאים כעת כשלושה שבועות מאז פרוץ ה-Coronavirus.
 • הסיכון כעת גבוה יותר גם בגלל הסיכון הפיננסי הקיים בסין לעומת 2003. בשנת 2003 היחס בין החוב לתמ"ג של המגזר הפרטי הלא פיננסי בסין היה כ-150% לעומת כ-260% היום. גם הממשל, בעיקר הממשל המקומי, ממונף היום הרבה יותר.
 • הווירוס אומנם מגיע בתקופה בה הופיעו סימני התאוששות בפעילות הכלכלית בעולם, אך זה קורה אחרי שנתיים של ירידה בצמיחה, בעיקר בתעשייה וסחר החוץ. הכלכלה העולמית נמצאת במצב שברירי, במיוחד בגושים הכלכליים והמדינות שחשופות יותר לסחר החוץ (אירופה, יפן, EM).

  שורה תחתונה: הנזק לפעילות הכלכלית כתוצאה מהנגיף Coronavirus צפוי להיות בסופו של דבר מוגבל בזמן, אך גדול הרבה יותר מזה שנגרם בשנת 2003, כתוצאה מהשפעת ווירוס ה-SARS. 


ההתאוששות בנתוני התעשייה באירופה והשווקים המתעוררים צפויה לסגת, לפחות זמנית

הנתונים הכלכליים שמתפרסמים כעת בעולם מתייחסים לתקופה לפני התפשטות הווירוס. הם מאבדים מעט מהחשיבות כאינדיקאטור למגמות בכלכלה. חלקם מצביע על התאוששות בפעילות.

 • מדד מנהלי הרכש בתעשייה באירופה המשיך להשתפר בחודש ינואר. הוא עדיין נמוך מ-50 ומצביע על התכווצות בפעילות, אך בקצב איטי יותר. לעומת זאת, נתוני הייצור התעשייתי בגרמניה ובצרפת היו מאוד חלשים בחודש דצמבר. בנוסף, בגרמניה התפרסמו נתונים מאכזבים של הזמנות בתעשייה והיצוא.

 • עושה הרושם שמדדי מנהלי הרכש בתעשייה בשווקים המתפתחים כבר הושפעו לרעה מהאירועים בחודש ינואר. במרבית המדינות האסייתיות הם רשמו ירידה קלה ורק בהודו המדד עלה בחדות לרמות שיא.

   שורה תחתונה: ההתאוששות בפעילות התעשייה באירופה ובשווקים המתעוררים צפויה לסגת , לפחות זמנית, מהשפעת הווירוס קורונה. 

 

סימני התאוששות של הכלכלה האמריקאית התגברו
הנתונים הכלכליים בארה"ב מצביעים על שיפור בפעילות:

 • שוק העבודה האמריקאי יצר יותר משרות מהתחזית, תוך עלייה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה שהפכה כבר למגמה. המחסור בעובדים מושך אל שוק העבודה עובדים בעלי מיומנות נמוכה שהיו מחוץ למעגל העבודה. עובדה זו מסבירה מדוע קצב הגידול של השכר הממוצע ירד לאחרונה. קצב הגידול במספר המשרות החדשות בענפים בעלי שכר נמוך עלה לאחרונה. לעומת זאת, קצב הגידול במשרות בשכר גבוה דווקא ממשיך לרדת.

 • מדד מנהלי הרכש בתעשייה האמריקאית ISM עלה לראשנה מאז חודש יוני מעל 50, תוך עלייה ברכיב המתייחס להזמנות חדשות. קצב הגידול השנתי בנתוני הזמנות במפעלים, בפרט של מוצרי השקעה, התייצבו ברמה אפסית לאחר ירידה מתמשכת בשנה האחרונה.


שווקים.

המצב בשוק האג"ח, המטבעות והסחורות משקף פסימיות, להבדיל משוק המניות

למעט שוק המניות, כל הסימנים מראים שהכלכלה העולמית נמצאת במצב שברירי והסיכונים לצמיחה גבוהים, במיוחד לאחר התפרצות המגיפה בסין:

 • תשואת האג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שנמצאת כעת קרוב לשפל של העשור, מתואמת בצורה מובהקת עם האינדיקטור של הצמיחה העולמית שמתפרסם ע"י Bloomberg שמראה אחת הקצבים הנמוכים של העשור.

 • המחירים של כמעט כל סוגי הסחורות נמצאים ברמות נמוכות מאוד, במיוחד המתכות והאנרגיה. בדרך כלל, זה לא סימן שמבשר על ציפיות לצמיחה כלכלית נמוכה. היחס בין מחיר הנחושת למחיר הזהב מתואם בצורה חזקה עם הצמיחה בעולם, נמצא כעת בתחתית של העשור.
 • עוד אינדיקאטור שמראה לנו בצורה ברורה את דעתו על הצמיחה בעולם הוא שער החליפין בין היין היפני לדולר אוסטרלי שגם הוא נמצא קרוב לשפל.
 • רק התשואה השנתית של מדד MSCI World, שגם היא כמו יתר האינדיקאטורים שהצגנו, בדרך כלל הייתה מתואמת בעשור האחרון עם השינויים בצמיחה, התנתקה לגמרי ומראה שהצמיחה בעולם עומדת לזנק.


שורה תחתונה: שוקי הסחורות, האג"ח והמטבעות, למעט המניות, משקפים ראיה די פסימית של הצמיחה בעולם.

 

עלה הסיכוי להורדת הריבית ע"י ה-FED
הירידה האחרונה בתשואות האג"ח האמריקאיות נתפסת ע"י המשקיעים כזמנית. לפי הסקר בקרב המשקיעים המוסדיים של JPMorgan, אחוז המשקיעים עם נטיית "לונג" ביחס לאג"ח ירד לרמה הנמוכה של חמש השנים האחרונות.

המשקיעים הלא מוסדיים (Non-Commercial) חתכו פוזיציות לונג בחוזים על האג"ח ל-10 שנים ובמיוחד באג"ח ל-30 שנה.

להערכתנו, האירועים האחרונים מגבירים סיכוי להורדת ריבית ע"י ה-FED. החוזים על הריבית מגלמים הורדה וחצי של הריבית בשנה הקרובה לרמה של כ-1.2% לעומת  1.6% היום.

 • ה-FED ציין בדו"ח המדיניות המוניטארית שהפיץ לקונגרס את הסיכון לפגיעה בכלכלה כתוצאה מהווירוס.

 • מחירי הסחורות ירדו בשיעור חד, במיוחד המתכות והאנרגיה.. הדולר התחזק משמעותית. התפתחויות אלו מעלים סיכון להשגת יעד האינפלציה.

 • התחדשו הורדות ריבית ע"י הבנקים המרכזיים בעולם.

שורה תחתונה: עלה להערכתנו סיכוי להורדת ריבית ה-FED בחודשים הקרובים, מה שצפוי לתמוך בתשואות נמוכות של האג"ח בארה"ב.

 

פרטי מכין האנליזה
אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק
בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411
השכלה- כלכלן
תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.
תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.
ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות
2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל
פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה
מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818
גילוי נאות מטעם מכין האנליזה
למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.
גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")
ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.
סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.
1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
עצמאות שיקול הדעת
אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.
9/2/2020            זבז'ינסקי אלכס
תאריך פרסום האנליזה

;