4 אפריל 2021
אלכס זבז'ינסקי
מאת : אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

ההפרעות הרבות לא עוצרות את שוק המניות

אלכס זבז'ינסקי
4 אפריל 2021
מאת: אלכס זבז'ינסקי
כלכלן ראשי

עיקרי הדברים 

• מסריו המאוד "יוניים" של המשנה לנגיד בנק ישראל תומכים בשוק האג"ח המקומי.

• הנתונים הכלכליים בעולם ממשיכים להשתפר, בעיקר הפעילות התעשייתית וסחר החוץ.

• חזרתו של שיעור התעסוקה בארה"ב לרמות טרום המשבר יכולה לקחת זמן רב, במיוחד בגלל ההתייעלות החדה במגזר העסקי במהלך המשבר. לכן, אם האינפלציה לא תחרוג מהערכות השוק וה-FED, הריבית עשויה להישאר נמוכה שנים רבות.

• מחירי הסחורות ירדו בחודש האחרון. גם מחירי התובלה התמתנו.

• ניסיון העבר בארה"ב מלמד שעלייה במחירי המוצרים מלבד המזון והאנרגיה, כפי שמתרחשת כעת, אף פעם לא הייתה הגורם המשמעותי שדחף לעלייה באינפלציה ב-50 השנים האחרונות.

• "המשברונים" הרבים שהתרחשו במהלך הרבעון הראשון לא הצליחו לבלום עלייה בשוק המניות. רווחיות החברות צפויה לעלות משמעותית השנה ולתמוך בהמשך המגמה החיובית.

• עליית המסים הצפויה בתוכנית התשתיות של הנשיא ביידן לא הבהילה את המשקיעים בשוק המניות. הגירעון שצפוי להיות לא גבוה כתוצאה מהתוכנית, הרגיעה מעט את המשקיעים בשוק האג"ח.


ישראל.

מסר "סופר יוני" מבנק ישראל
בראיון שנתן בשבוע שעבר המשנה לנגיד בנק ישראל אנדרו אביר הוא העביר מסרים מאוד "יוניים" ובחלקם אף חדשניים:

• המשנה אמר שהוא לא מודאג מהאינפלציה.

• ציין שהריבית תישאר נמוכה הרבה יותר זמן ממה שהשוק מתמחר.

• לא פסל הורדת ריבית לשלילית.

• אמר שבנק ישראל קונה אג"ח ארוכות ממח"מ השוק כדי להוריד את עלות האשראי.

• לבסוף, האמירה שלמיטב ידיעתנו לא נאמרה ע"י בנקים מרכזיים אחרים –שהאירועים האחרונים מובילים לתובנה שבנק מרכזי לא חייב לשאוף להעלות ריבית בין משבר למשבר כדי שיוכל להורידה בעת משבר מכיוון שמתברר שיש לו כלים נוספים, מלבד הריבית, כדי להתמודד עם המשברים.


עולם.

נתונים כלכליים בעולם לרוב ממשיכים להשתפר
• תחזיות הצמיחה בעולם משתפרות, בעיקר בזכות ארה"ב. תמריצי הממשל האמריקאי וההערכה שהציג הנשיא שעד 19/4 90% מהאוכלוסייה הזכאית תוכל להתחסן הובילו לעלייה בתחזית הקונצנזוס של בלומברג לצמיחה בארה"ב ב-2021 מ-3.9% בסוף 2020 ל-5.7%. גם התחזית לסין עלתה מעט, כאשר האנליסטים הורידו את התחזית לאירופה ל-4.2%.

• הסחר העולמי רשם עלייה חדה בתחילת השנה לרמות הרבה יותר גבוהות מאשר לפני המשבר, בעיקר בזכות הגידול ביצוא מהמדינות המתפתחות . הנתונים האחרונים הצביעו על המשך שיפור ביצוא ממדינות אסיה.

• למרות עלייה מחודשת בתחלואה, מדד מנהלי הרכש בתעשייה באירופה עלה לשיא חדש בחודש מרץ. גם ביפן נרשם שיפור ובארה"ב המדד (PMI) ממשיך להצביע על התרחבות מהירה. לעומת זאת, בסין ניכרת חולשה בתעשייה. גם בתחום השירותים אירופה השתפרה, אך בארה"ב המדד הרבה יותר גבוה .


שלוש מסקנות ממצבו של שוק העבודה האמריקאי
פרסום נתוני שוק העבודה לחודש מרץ הוסיף לספירה כמיליון משרות חדשות (916 אלף במרץ ותוספת של כ-90 אלף לפברואר). שיעור האבטלה ירד מ-6.2% ל-6.0% תוך עליה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה. רוב המשרות שנוצרו היו בענפים שנפגעו יותר מהמשבר (פנאי, אירוח, אוכל, חינוך).

בזכות העלייה בשכר הממוצע וכמות גבוהה של שעות עבודה שבועיות שכר העבודה הכולל ששולם עבר את הרמה שהייתה לפני המשבר, למרות שמספר המשרות עדיין נמוך  בכ-9 מיליון.

יחד עם זאת, שיעור האוכלוסייה המועסקת עדיין נמוך ביותר מ-3% לעומת לפני משבר הקורונה. הוא אפילו עדיין מתחת לרמה הנמוכה ביותר שהייתה בעקבות המשבר הפיננסי ב-2008 . נזכיר שאחריו לקח כעשור כדי ששיעור התעסוקה יעלה ב-3% . אפילו בשנות ה-90 בהן שיעור הצמיחה בתמ"ג עמד על כ-4% בממוצע וקצב הגידול בשיעור התעסוקה היה גבוה יותר מאשר בעשור האחרון, עלייה של 3% בשיעור התעסוקה הייתה לוקחת לפחות כ-7 שנים.

מסקנה מספר 1 - מבחינת ה-FED, שיעור התעסוקה הוא אחד הפרמטרים העיקריים שמעיד על פוטנציאל השיפור בשוק העבודה. לכן, מבחינתו, אם האינפלציה לא תתפרץ, הריבית עשויה להישאר נמוכה שנים רבות.

 

כעת דרכו של שוק העבודה להשגת רמת התעסוקה שהייתה לפני המשבר עלולה להיות עוד יותר ארוכה בגלל התייעלות עוצמתית של החברות במהלך המשבר הנוכחי. סך הרווחים של החברות האמריקאיות כבר ברבעון השלישי חזר לרמות שהיו בסוף שנת 2019. זה שיקום רווחיות המהיר ביותר מכל המיתונים שהיו בחמישים השנים האחרונות.

לעומת זאת, שיקום המשרות שנמחקו משוק העבודה נמצא במרחק הכי גדול מכל המשברים, למעט המשבר בשנת 2008. חזרה מלאה של הרווחיות בפרק זמן הכי קצר, לעומת מחיקת מספר שיא של משרות קשורה לאופי הייחודי של המשבר הנוכחי, אך היא גם מצביעה על התייעלות משמעותית מאוד של המגזר העסקי.

בדרך כלל, החברות מגבירות קצב גיוס העובדים אחרי "שיקום" הרווחים. אולם, במיתון שהיה בשנת 1990, שגם בו רווחיות החברות התאוששה מהר, חזרה לגיוס עובדים הייתה איטית הרבה יותר מרוב המשברים האחרים.

מסקנה מספר 2 - יתכן מאוד שלאחר הגל הראשון של גיוס מאסיבי של עובדים בעקבות פתיחת המשק, ההתאוששות בשוק העבודה האמריקאי ולא רק בו תהיה איטית מאוד, למרות הצמיחה הגבוהה, זאת בזכות ההתייעלות ואטומציה במגזר העסקי.

מסקנה מספר 3 - בסביבה תחרותית התייעלות החברות תאפשר להן לא להעלות כל כך מהר את המחירים, מה שצפוי למתן לחצי האינפלציה.

חלק מהגורמים לעליית המחירים דווקא התמתנו

סימני עליית מחירי המוצרים ממשיכים להשתקף באינדיקאטורים שונים:
• במדד מנהלי הרכש בתעשייה הגלובלי גם הרכיב של המחירים שמשלמים המפעלים וגם זה שמייצג את המחירים שהם גובים המשיכו לעלות בחדות.

• מדדי מחירי הליבה ליצרן במדינות שונות משקפים מגמה ברורה של עלייה לקצב הגבוה מזה שהיה לפני המשבר. גם קצב הגידול של מדדי מחירי היבוא מתגבר.

יחד עם זאת, חלק מהגורמים שתומכים בעליית המחירים נחלשו, לפחות בינתיים. מחירי הסחורות, החקלאיות, המתכות והאנרגיה, כולל הנפט, ירדו. מדד מחירי הסחורות של בלומברג ירד בחודש מרץ בכ-4%.

גם מחירי התובלה התמתנו. עלויות התובלה הימית מסין ירדו בחודש האחרון, למרות שהן עדיין גבוהות משמעותית מאשר לפני המשבר. גם עלויות התובלה האווירית מאסיה ירדו.

בינתיים, מדדי מחירי הליבה לצרכן במדינות העיקריות לא מראים סימני עלייה. האמת שהשפעה מועטה של התייקרות המחירים ליצרן על המחירים שמשלמים הצרכנים לא סותרת את המגמות ההיסטוריות. בארה"ב לאורך שנים ארוכות לא היה כמעט קשר בין התנהגות מדד הליבה לצרכן לבין מדד הליבה ליצרן.


איזה מחירים עלו מהר יותר בגלי עלייה באינפלציה בארה"ב שהיו בעבר?
ניתן בכללי לחלק את כלל גורמי האינפלציה לארבע קבוצות – אנרגיה, מזון, מוצרי הליבה (חוץ מאנרגיה ומזון) ושירותים. את עליית המחירים הנוכחית מובילים מחירי האנרגיה והמוצרים האחרים (מוצרי ליבה), כאשר קצב האינפלציה של מחירי המזון והשירותים דווקא יורד.

עלייה במחירי האנרגיה הייתה תמיד הגורם ההכרחי לעלייה באינפלציה הכללית למעט האפיזודה ב-1970. ברוב המקרים, גם מחירי המזון ושירותי הליבה תרמו תרומה משמעותית לאינפלציה. לעומת זאת, עלייה במחירי סחורות הליבה (מלבד המזון והאנרגיה) אף פעם לא הייתה בין הגורמים שדוחפים חזק את האינפלציה הכללית.

מחירי האנרגיה מובילים בפער גדול מול כל השאר. גם מחירי המזון התייקרו משמעותית. כמו כן, נרשמה עלייה במחירי השירותים השונים (בריאות, דיור, חינוך).  אולם, מחירי המוצרים מלבד אנרגיה ומזון, שבולטים כעת, עלו הכי פחות.

לפיכך, על סמך תקדימי העבר, כדי שנתחיל לחשוש מעלייה משמעותית באינפלציה כעת אנחנו צריכים, בנוסף לעלייה במחירי האנרגיה, גם התייקרות מחירי ומזון ו/או מחירי השירותים. עלייה במחירי מוצרי הליבה, שמסתמנת כעת, אינה אמורה להיות סיבה לדאגה.

מעבר לכך, ספק שמחירי הנפט ימשיכו לעלות לאור מגבלות התפוקה המלאכותיות הקיימות כעת ע"י ארגון אופ"ק ועודף כושר הייצור הקיים בתעשיית פצלי השמן האמריקאית.

שורה תחתונה: בינתיים, יש רק מעט סימנים שבדרך כלל אפיינו בעבר התפתחות האינפלציה בארה"ב.


ההפרעות הרבות ברבעון הראשון לא הצליחו להסיט שוק המניות מהמגמה החיובית
למרות העלייה החדה בתשואות האג"ח, התפרצויות התחלואה, משבר ה-"Gamestop", פגיעה במניות הטכנולוגיה ומשבר ה-Archegos בסוף מרץ, כמעט כל מדדי המניות העיקריים רשמו תשואה חיובית וגבוהה ברבעון הראשון (תרשים 20), אף על פי שה-FED לא הגביר התערבות בשווקים  ולא שינה את מדיניותו.  גם העתיד נראה די חיובי.

מדד מנהלי הרכש בתעשייה האמריקאית ISM עלה לרמה של 64.7, הגבוהה ביותר מאז 1983 ומצביע על כך שבשנה הקרובה רווחיות החברות האמריקאיות צפויה לזנק. המתאם הגבוה בין מדד מנהלי הרכש בתעשייה לבין המכירות ורווחיות של החברות מוביל גם לקורלציה גבוהה עם  הביצועים של  S&P 500.


למעט החיסונים, ה-Game changer האמיתי בשווקים היום הנה המדיניות הפיסקאלית, בעיקר בארה"ב.  התוכנית החדשה של הנשיא ביידן להשקעה בתשתיות השונות, בתעשייה ובמו"פ, כוללת הוצאות של כ-2.2 טריליון דולר במשך העשור ועוד כ-0.4 טריליון הטבות מס, עשויה להיות זרז מאוד משמעותי לצמיחת המשק האמריקאי אם תאושר. לפי התגובה של שוק המניות לפרסום, הוא רואה בה יותר תועלת מהנזק הכרוך בהעלאת המסים.

התוכנית, כפי שפורסמה, ממומנת בכ-2/3 (כ-1.8 מיליארד דולר) ע"י העלאת מס חברות וביטול פטורים. כתוצאה מזה, הגירעון התקציבי המצטבר בעשור כתוצאה מהפעלת התוכנית (ללא קשר לגידול בצמיחה) אינו גבוה ועומד על כ-0.8 טריליון דולר (כ-3.5% מהתמ"ג הנוכחי). לכן, שוק האג"ח הגיב לפרסום התוכנית בבלימה בעליית התשואות.

 

 

פרטי מכין האנליזה
אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק
בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411
השכלה- כלכלן
תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.
תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.
ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות
2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל
פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה
מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.
מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818
גילוי נאות מטעם מכין האנליזה
למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.
גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")
ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.
סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.
1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
עצמאות שיקול הדעת
אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.
4/4/21         זבז'ינסקי אלכס
תאריך פרסום האנליזה

;